Survey privacy notice - Bulgarian

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в декларацията за поверителност на проучванията на Yonder Consulting Limited. Yonder Data Solutions е търговско наименование на Yonder Consulting Limited.

Yonder зачита неприкосновеността на личния Ви живот и се ангажира да защитава личните Ви данни. В настоящата декларация за поверителност ще получите информация за това как се грижим за личните Ви данни, когато участвате в нашите проучвания, а така също и за правата на неприкосновеност на личния Ви живот и за това как законът Ви защитава.

Настоящата декларация за поверителност не важи относно събирането и обработването на лични данни във връзка с този уебсайт. Ако желаете да разберете как Yonder събира и обработва личните Ви данни, когато посещавате този сайт, моля, направете справка с нашата Декларация за поверителност на уебсайта. Освен това, ако ни предоставите данни онлайн като член на панела .Y Live, вместо настоящата декларация за поверителност ще се прилага Декларацията за поверителност за .Y Live.

Yonder извършва пазарни проучвания от името на своите клиенти. Настоящата декларация за поверителност се прилага само за проучванията, при които Yonder е администратор на данните във връзка с проучването.

·Ако Yonder решава самостоятелно кой да участва в проучването и какви въпроси да бъдат задавани, в този случай Yonder ще бъде единственият администратор на данните от проучването и настоящата декларация за поверителност ще се прилага заедно с всички други уведомления, предоставени в началото на проучването.

· Ако Yonder и неговият(-ите) клиент(-и) споделят отговорността за решението кой да участва в проучването и какви въпроси да бъдат задавани, тогава ние ще бъдем съвместни администратори заедно с един или повече от нашите клиенти и настоящата декларация за поверителност ще се прилага заедно с всички други уведомления, предоставени в началото на проучването, които могат да включват декларацията за поверителност на нашия клиент.

· Ако нашият клиент запази цялостен контрол върху това кой да участва в проучването и какви въпроси да бъдат задавани, а ние действаме само по указанията на нашия клиент, в този случай Yonder ще бъде лице, обработващо данните от проучването, а не администратор на данните и настоящата декларация за поверителност няма да се прилага, а само уведомленията, направени в началото на проучването.

В началото на проучването ще получите информация дали Yonder действа като единствен администратор, съадминистратор или лице, обработващо данните от проучването. Ако не сме администратор на данните или не сме единственият администратор на данните, ще бъдете уведомени и кои са администраторите на данните.

Настоящата декларация за поверителност се предоставя в структуриран формат, за да можете да преминете до конкретните области, посочени по-долу. Моля, използвайте също така Терминологичния речник, за да си изясните значението на някои от термините, използвани в настоящата декларация за поверителност.

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И КОИ СМЕ НИЕ

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС
3. КАК СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
5. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
6. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
8. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ
9. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ЗАКОН
10. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И КОИ СМЕ НИЕ

1.1 Цел на настоящата декларация за поверителност

Настоящата декларация за поверителност има за цел да Ви предостави информация за това как Yonder събира и обработва личните Ви данни, когато участвате в нашите проучвания.

Важно е да прочетете настоящата декларация за поверителност заедно с всяка друга декларация за поверителност или уведомление за коректно обработване, които можем да предоставим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за Вас, така че да сте напълно наясно как и защо използваме Вашите данни. Настоящата декларация за поверителност допълва другите уведомления и няма за цел да ги отменя.

1.2 Администратор

Yonder Consulting Limited е администраторът и отговорното лице за Вашите лични данни (наричано общо „Yonder“, „ние“, „нас“ или „наш/а/е/и“ в настоящата декларация за поверителност).

Назначили сме длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), което отговаря за надзора по отношение на въпросите, свързани с настоящата декларация за поверителност. Ако имате въпроси относно декларацията за поверителност, включително искания за упражняване на правата си по закон, моля, свържете се с ДЛЗД, като използвате посочената по-долу информация.

1.3 Информация за връзка

Наименование на дружеството: Yonder Consulting Limited

Име или название на ДЛЗД: Mike Wooderson

Адрес на електронна поща: dataprotection@yonderconsulting.com

Пощенски адрес: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Обединеното кралство)

Имате право да подадете жалба по всяко време до Службата на комисаря по информацията (ICO) — надзорният орган на Обединеното кралство по въпросите на защитата на данните (www.ico.org.uk). Ще се радваме обаче да разгледаме Вашите опасения преди да се обърнете към ICO, ето защо Ви молим първо да се свържете с нас.

1.4 Промени в декларацията за поверителност и Вашето задължение да ни информирате за промени

Настоящата версия е актуализирана за последен път през май 2018 г. и може да бъде получена при поискване.

Важно е личните данни, с които разполагаме за Вас, да бъдат точни и актуални. Моля, информирайте ни, ако личните Ви данни се променят по време на взаимоотношенията Ви с нас.

1.5 Връзки на трети страни

Настоящият уебсайт може да включва връзки към уебсайтове, допълнителни модули и приложения на трети страни. С щракването върху тези връзки или активирането им може да позволите на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уебсайтове на трети страни и не отговаряме за техните декларации за поверителност. След като напуснете нашия уебсайт, Ви препоръчваме да прочетете декларацията за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

2.1 Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено лице, посредством която това лице може да бъде идентифицирано. Това не включва данни, при които самоличността е премахната (анонимни данни).

2.2 Може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, които сме групирали, както следва:

Данните за самоличност включват собствено име, бащино и моминско име, фамилно име, потребителско име или подобен идентификатор, семейно положение, звание, дата на раждане и пол.

Данните за контакт включват адрес, адрес на електронна поща и телефонни номера.

Финансовите данни включват данни за банкова сметка и разплащателна карта.

Данните за транзакциите включват подробности за плащанията към Вас.

Данните от проучванията включват отговорите, които давате във всички проучвания, в които сте поканени да участвате.

Комуникационните данни включват кореспонденцията с нас и всякаква обратна информация относно нашите услуги, която предоставяте.

2.3 Също така събираме, използваме и споделяме обобщени данни, като например статистически или демографски данни, за всякакви цели. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от личните Ви данни, но не се считат по закон за лични данни, тъй като тези данни не разкриват пряко или косвено Вашата самоличност. Например можем да обобщим Вашите данни от проучванията, за да осъществим пазарни и статистически проучвания. Ако обаче комбинираме или свържем обобщените данни с Вашите лични данни, така че те да могат пряко или косвено да Ви идентифицират, третираме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с настоящата декларация за поверителност.

2.4 Специални категории лични данни (това включва подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за здравето и генетични и биометрични данни) или информация за наказателни присъди и нарушения ще бъдат събирани само с Вашето изрично съгласие и ако те са от значение за дадено проучване като част от данните от проучването.

2.5 Ако не желаете да предоставяте лични данни при поискване, е възможно да не можете да участвате в проучването и да получавате стимули или други ползи за участието си в проучването.

3. КАК СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

3.1 Използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

Преки взаимодействия. Можете да ни предоставите данни за самоличност, данни за връзка, финансови данни и данни от проучвания, като попълвате формуляри или като си кореспондирате с нас по пощата, по телефона, по електронната поща или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато участвате в нашите проучвания или ни давате обратна информация.

Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато взаимодействате с нашия уебсайт, можем автоматично да събираме технически данни и данни за използването на Вашето оборудване, действия и модели на търсене. Събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, сървърни логове и други подобни технологии. Можем също така да получаваме технически данни за Вас, ако посещавате други уебсайтове, които използват нашите бисквитки. Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уебсайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои части от този сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече подробности вижте нашата Политика относно бисквитките.

Трети страни или публично достъпни източници. Можем да получаваме лични данни за Вас от различни трети страни и публични източници, както е посочено по-долу:

– Данни за самоличност и данни за връзка от брокери или агрегатори на данни, установени в ЕС.

– Данни за самоличност и данни за връзка от публично достъпни източници, установени в ЕС, като Камарата на дружествата и избирателните списъци.

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4.1 По-долу представяме описание в табличен вид на всички начини, по които възнамеряваме да използваме Вашите лични данни, както и на правните основания, на които разчитаме за това. Посочихме също така какви са нашите законни интереси, когато това е уместно.

4.2 Имайте предвид, че можем да обработваме личните Ви данни на повече от едно правно основание в зависимост от конкретната цел, за която използваме Вашите данни. Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от подробности относно конкретното правно основание, на което разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни, когато в таблицата по-долу са посочени повече от едно основания.

4.3 Щракнете тук, за да научите повече за видовете правни основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни.

4.4 Промяна на целта

Ще използваме личните Ви данни само за целите, за които ги събираме, освен ако основателно считаме, че е необходимо да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако желаете да получите обяснение за това как обработването за новата цел е съвместимо с първоначалната цел, моля, свържете се с нас.

Ако трябва да използваме Вашите лични данни за несвързана цел, ще бъдете уведомени и ще Ви бъде обяснено правното основание, което ни позволява да направим това.

Моля, имайте предвид, че можем да обработваме личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, в съответствие с горепосочените правила, когато това се изисква или позволява по закон.

5. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

5.1 Може да се наложи да споделим личните Ви данни със страните, посочени по-долу, за целите, посочени в таблицата в точка 4 по-горе.

• Можем също така да разкрием информация на Yonder Consulting Limited Group, установена в Обединеното кралство, в качеството си на съвместни администратори, ако се провежда проучване от името на дружество от Yonder Consulting Limited Group, а не Yonder Data Solutions.

• Доставчици на услуги, действащи като обработващи данни лица, установени в Обединеното кралство, които предоставят ИТ услуги и услуги по системна администрация.

• Професионални консултанти, действащи като обработващи данни лица или администратори, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, установени в Обединеното кралство, които предоставят консултантски, банкови, правни, застрахователни и счетоводни услуги.

• Британската данъчна и митническа служба, регулаторни органи и други органи, действащи като обработващи данни лица или администратори, установени в Обединеното кралство, които при определени обстоятелства изискват докладване на дейностите по обработване.

• Геодемографски дружества като Experian, действащи като обработващи данни лица, установени в Обединеното кралство, които ни предоставят допълнителни анализи и информация за нашите проучвания.

• Трети страни, на които може да решим да продадем, прехвърлим или слеем части от нашата стопанска дейност или активи. И обратно, може да се опитаме да придобием други предприятия или да се слеем с тях. Ако в нашето предприятие настъпи промяна, новите собственици могат да използват Вашите лични данни по начина, посочен в настоящата декларация за поверителност.

5.2 Освен ако не Ви уведомим в началото на дадено проучване или не получим Вашето съгласие като част от проучването, не разкриваме тези данни от проучването, които са лични данни, на нашите клиенти. Данните от проучванията се анонимизират и споделят с нашите клиенти и други трети страни в общ вид, който не Ви идентифицира. Например: „8 от всеки 10 души в Обединеното кралство са доволни от настоящата си работа“.

5.3 Изискваме от всички трети страни да зачитат сигурността на личните Ви данни и да ги обработват в съответствие със закона. Не позволяваме на нашите доставчици на услуги, които са трети страни, да използват личните Ви данни за свои собствени цели и им позволяваме да обработват личните Ви данни само за конкретни цели и в съответствие с нашите инструкции.

6. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

6.1 Всеки път, когато прехвърляме личните Ви данни извън ЕИП, гарантираме, че се осигурява сходна степен на защита, като се гарантира прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

• Ще предаваме личните Ви данни само на държави, за които Европейската комисия е счела, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни. За повече подробности вижте Европейска комисия: Адекватност на защитата на личните данни в държави извън ЕС.

• Когато използваме определени доставчици на услуги, може да използваме конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които предоставят на личните данни същата защита, с която разполагат в Европа. За повече подробности вижте Европейска комисия: Образци на договори за предаване на лични данни на трети държави.

• Когато използваме доставчици, установени в САЩ, можем да им предаваме данни, ако те са част от Споразумението между ЕС и САЩ относно защитата на личните данни (Privacy Shield), което изисква от тях да предоставят сходна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ. За повече подробности вижте Европейска комисия: Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

6.2 Моля, свържете се с нас, ако желаете допълнителна информация относно конкретния механизъм, използван от нас при прехвърлянето на личните Ви данни извън ЕИП.

7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

7.1 Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайното изгубване, използване или достъп до личните Ви данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до личните данни до онези служители, представители, изпълнители и други трети страни, които имат служебна необходимост да ги знаят. Те ще обработват личните Ви данни само по нашите инструкции и са обвързани със задължение за поверителност.

7.2 Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас и всеки съответен регулаторен орган за дадено нарушение, когато сме задължени да направим това по закон.

8. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

8.1 Колко време ще използвате личните ми данни?

Ще съхраняваме личните Ви данни само докато това е необходимо за изпълнение на целите, за които сме ги събрали, включително за целите на изпълнението на всички законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия срок за съхранение на личните данни, вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешеното използване или разкриване на личните Ви данни, целите, за които обработваме личните Ви данни, и дали можем да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

По закон трябва да съхраняваме основна информация за данъчни цели за членовете на нашия панел (включително данни за връзка, самоличност, финансови данни и данни за транзакциите) в продължение на шест години, след като те престанат да бъдат членове.

При някои обстоятелства можете да поискате от нас да изтрием Вашите данни: за допълнителна информация вижте искането за заличаване по-долу.

Може да анонимизираме личните Ви данни (така че те вече да не могат да бъдат свързвани с Вас) за изследователски или статистически цели, като в този случай можем да използваме тази информация за неопределен срок, без да Ви уведомяваме допълнително.

9. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ЗАКОН

9.1 При определени обстоятелства имате права по отношение на личните Ви данни съгласно законите за защита на данните.

• Да поискате достъп до личните си данни.

• Да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани.

• Да поискате личните Ви данни да бъдат заличени.

• Да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

• Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

• Да поискате личните Ви данни да бъдат прехвърлени.

• Право на оттегляне на съгласието.

9.2 Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля, свържете се с нас.

9.3 Обикновено не се изисква такса

Няма да бъде необходимо да плащате такса за достъп до личните си данни (или за упражняване на което и да е от другите права). Може обаче да начислим разумна такса, ако искането Ви е очевидно неоснователно, повтарящо се или прекомерно. В противен случай при тези обстоятелства може да откажем да изпълним искането Ви.

9.4 Какво може да поискаме от Вас

Може да се наложи да поискаме конкретна информация от Вас, за да ни помогнете да потвърдим Вашата самоличност и да гарантираме правото Ви на достъп до личните данни (или на упражняване на някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, за да се гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Може също така да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане, за да ускорим нашия отговор.

9.5 Срок за отговор

Опитваме се да отговорим на всички законни искания в срок до един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако искането Ви е особено сложно или ако сте отправили няколко искания. В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение.

10. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

10.1 Правно основаниеСъгласие означава да обработваме данните Ви, когато сме получили Вашето свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено разрешение. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и след това ние ще преустановим обработването на данните Ви за тази цел.

Законен интерес означава интересът на нашето дружество да провежда и управлява стопанската си дейност по начин, който да ни даде възможност да Ви предоставим най-добрата услуга/продукт и най-доброто и най-сигурно изживяване. Гарантираме, че вземаме предвид и балансираме всяко потенциално въздействие върху Вас (както положително, така и отрицателно) и Вашите права, преди да обработим личните Ви данни за нашите законни интереси. Не използваме личните Ви данни за дейности, при които нашите интереси са по-важни от въздействието върху Вас (освен ако не получим Вашето съгласие или по друг начин се изисква или е разрешено по закон). Можете да получите допълнителна информация за това как оценяваме нашите законни интереси спрямо всяко потенциално въздействие върху Вас по отношение на конкретни дейности, като се свържете с нас.

Изпълнение на договор означава да обработваме данните Ви, когато това е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемането на стъпки по Ваше искане, преди да сключите такъв договор.

Спазване на законово или регулаторно задължение означава да обработваме личните Ви данни, когато това е необходимо за спазването на законово или регулаторно задължение, на което подлежим.

10.2 Вашите права по закон

Имате право да:

Поискате достъп до личните си данни (известно като „искане за достъп на субекта на данните“). Това Ви дава възможност да получите копие от личните данни, които имаме на разположение за Вас, и да проверите дали ги обработваме законосъобразно.

Поискате коригиране на личните данни, които имаме на разположение за Вас. Това Ви дава възможност за коригиране на непълни или неточни данни, с които разполагаме за Вас, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Поискате личните Ви данни да бъдат заличени. Това Ви дава възможност да поискате да изтрием или заличим лични данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Също така имате право да поискате от нас да изтрием или заличим личните Ви данни, когато успешно сте упражнили правото си на възражение срещу обработването (вижте по-долу) в случаите, когато може да сме обработили данните Ви незаконно или когато от нас се изисква да изтрием личните Ви данни с цел спазване на местно законодателство. Имайте предвид обаче, че не винаги сме в състояние да се съобразим с Вашето искане за заличаване поради конкретни законови причини, за които ще бъдете уведомени, ако това е приложимо, към момента на подаване на Вашето искане.

Възразите срещу обработването на личните Ви данни в случаите, когато разчитаме на законен интерес (или на интерес на трета страна) и има нещо в конкретната ситуация, в която се намирате, което Ви кара да възразите срещу обработването на това основание, тъй като смятате, че то оказва въздействие върху основните Ви права и свободи. Също така имате право да възразите, когато обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг или ако обработваме личните Ви данни за целите на статистически изследвания, освен ако обработването не е необходимо за обществения интерес. В някои случаи може да докажем, че имаме убедителни законови основания да обработваме данните Ви, които имат преимущество пред Вашите права и свободи.

Поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да поискате от нас да прекратим обработването на личните Ви данни при следните сценарии: а) ако искате да установим точността на данните; б) когато използването на данните е незаконно, но не искате да ги изтрием; в) когато е необходимо данните да бъдат съхранени, дори ако вече не се нуждаем от тях, тъй като се нуждаете от тях, за да установите, упражните или защитите правни претенции; или г) когато сте възразили срещу използването на данните Ви, но е необходимо да проверим дали имаме по-важни законни основания да ги използваме.

Поискате личните Ви данни да бъдат предадени на Вас или на трета страна. Ще предоставим на Вас или на избрана от Вас трета страна личните данни в структуриран, широко използван, машинночетим формат. Имайте предвид, че това право се прилага само за автоматизираната информация, за която първоначално сте се съгласили да използваме или когато сме използвали информацията за изпълнението на договор с Вас.

Оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитаме на съгласие за обработването на личните Ви данни. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяко обработване, извършено преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви информираме дали това е така в момента, в който оттеглите съгласието си.