Survey privacy notice - Croatian

UVOD

Dobro došli u obavijest o privatnosti u sklopu Ankete društva Yonder Consulting Limited. Yonder Data Solutions trgovački je naziv društva Yonder Consulting Limited.

Društvo Yonder poštuje vašu privatnost i posvećeno je zaštiti vaših osobnih podataka. U ovoj obavijesti o privatnosti informiramo vas o tome kako brinemo za vaše osobne podatke kada sudjelujete u našim anketama, o vašim pravima povezanim sa zaštitom privatnosti i o tome kako ste zaštićeni zakonom.

Ova obavijest o privatnosti ne odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka u vezi s ovim mrežnim mjestom. Ako želite saznati kako društvo Yonder prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke kada posjetite ovo mrežno mjesto, upućujemo vas na obavijest o privatnosti na našem mrežnom mjestu. Također, ako nam podatke date putem mreže kao član panela .Y Live, naša obavijest o privatnosti za panel .Y Live primjenjuje se umjesto ove obavijesti o privatnosti.

Društvo Yonder provodi ankete za istraživanje tržišta u ime svojih klijenata. Ova obavijest o privatnosti primjenjuje se samo na ankete za koje je društvo Yonder voditelj obrade podataka.

· Ako društvo Yonder samo odlučuje o tome tko sudjeluje u anketi i koja se pitanja postavljaju, tada je društvo Yonder jedini voditelj obrade podataka za anketu, a ova se obavijest o privatnosti primjenjuje sa svim drugim obavijestima danima na početku provođenja ankete.

· Ako društvo Yonder i njegov klijent / njegovi klijenti zajednički odlučuju o tome tko sudjeluje u anketi i koja se pitanja postavljaju, tada smo suvoditelj obrade podataka uz jednog ili više naših klijenata, a ova se obavijest o privatnosti primjenjuje sa svim drugim obavijestima danima na početku provođenja ankete, što može uključivati i obavijest o privatnosti našeg klijenta.

· Ako naš klijent zadrži potpunu kontrolu nad time tko sudjeluje u anketi i koja se pitanja postavljaju, a mi postupamo samo prema uputama klijenta, tada je društvo Yonder izvršitelj obrade podataka za anketu, a ne voditelj obrade podataka, pri čemu se primjenjuju samo obavijesti dane na početku provođenja ankete, ali ne i ova obavijest o privatnosti.

Na početku provođenja ankete obavijestit ćemo vas o tome djeluje li društvo Yonder u ovoj anketi u svojstvu jedinog voditelja obrade podataka, suvoditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka. Ako ne djelujemo u svojstvu voditelja obrade podataka ili ako nismo jedini voditelj obrade podataka, obavijestit ćemo vas i o tome tko su voditelji obrade podataka.

Ova obavijest o privatnosti dana je u slojevitom obliku da biste klikom mogli doći do određenih područja definiranih u nastavku. Poslužite se i Pojmovnikom za razumijevanje značenja nekih pojmova upotrijebljenih u ovoj obavijesti o privatnosti.

1. VAŽNE INFORMACIJE I TKO SMO MI

2. PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA
3. KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE
4. KAKO UPOTREBLJAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE
5. OBJAVLJIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
6. MEĐUNARODNI PRIJENOSI
7. SIGURNOST PODATAKA
8. ZADRŽAVANJE PODATAKA
9. VAŠA ZAKONSKA PRAVA
10. POJMOVNIK

1. VAŽNE INFORMACIJE I TKO SMO MI

1.1 Svrha ove obavijesti o privatnosti

Cilj je ove obavijesti o privatnosti informirati vas o tome kako društvo Yonder prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke kada sudjelujete u našim anketama.

Važno je da pročitate ovu obavijest o privatnosti i sve druge obavijesti o privatnosti ili obavijest o poštenoj obradi podataka koje bismo mogli dati u posebnim okolnostima u kojima prikupljamo ili obrađujemo vaše osobne podatke kako biste se potpuno upoznali s time kako i zašto upotrebljavamo vaše podatke. Ova obavijest o privatnosti dopunjuje druge obavijesti i nije namijenjena kao glavna obavijest.

1.2 Voditelj obrade

Društvo Yonder Consulting Limited voditelj je obrade podataka i odgovorno je za vaše osobne podatke (zajednički „društvo Yonder”, „mi”, „nas” ili „naš” u ovoj obavijesti o privatnosti).

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka (SZP) koji je odgovoran za nadgledanje pitanja povezanih s ovom obavijesti o privatnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj obavijesti o privatnosti, uključujući i sve zahtjeve za ostvarivanje svojih zakonskih prava, obratite se SZP-u koristeći se podacima za kontakt navedenima u nastavku.

1.3 Podatci za kontakt

Naziv društva: Yonder Consulting Limited

Ime i prezime ili titula SZP–a: Mike Wooderson

Adresa e-pošte: dataprotection@yonderconsulting.com

Poštanska adresa: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Ujedinjena Kraljevina)

U svakom trenutku imate pravo uložiti žalbu Uredu povjerenika za informiranje (ICO), nadzornom tijelu za pitanja zaštite podataka u UK-u (www.ico.org.uk). Međutim, cijenili bismo kada bismo imali priliku pozabaviti se onim što vas zabrinjava prije nego što se obratite ICO-u te vas stoga molimo da se obratite namaprije poduzimanja drugi radnji.

1.4 Izmjene obavijesti o privatnosti i vaša dužnost da nas obavijestite o promjenama podataka

Ova je inačica posljednji put ažurirana u svibnju 2018., a možete ju dobiti tako da nam se obratite.

Važno je da su vaši osobni podatci koje imamo točni i ažurirani. Obavijestite nas ako se vaši osobni podatci promijene tijekom trajanja odnosa s nama.

1.5 Poveznice na mrežna mjesta trećih strana

Ovo mrežno mjesto može sadržavati poveznice na mrežna mjesta trećih strana, dodatke i aplikacije. Klikom tih poveznica ili omogućavanjem tih veza možete dopustiti trećim stranama prikupljanje ili dijeljenje podataka o sebi. Ne kontroliramo mrežna mjesta tih trećih strana i nismo odgovorni za njihove izjave o privatnosti. Kada napustite naše mrežno mjesto, potičemo vas da pročitate obavijest o privatnosti svakog mrežnog mjesta koje posjetite.

2. PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA

2.1 Osobni podatci ili osobne informacije sve su informacije o pojedincu na temelju kojih se osoba može identificirati. Ne uključuju podatke iz kojih identitet nije poznat (anonimni podatci).

2.2 Možemo prikupljati, upotrebljavati, pohranjivati i prenositi različite vrste vaših osobnih podataka koje smo grupirali na sljedeći način:

Podatci o identitetu uključuju ime, djevojačko prezime, prezime, korisničko ime ili sličan identifikator, bračno stanje, titulu, datum rođenja i spol.

Podatci za kontakt uključuju adresu, adresu e-pošte i telefonske brojeve.

Financijski podatci uključuju bankovni račun i pojedinosti o platnoj kartici.

Podatci o transakcijamauključuju pojedinosti o uplatama koje ste primili.

Podatci iz ankete uključuju odgovore koje date u bilo kojoj anketi u kojoj sudjelujete na naš poziv.

Podatci o komunikaciji uključuju vašu korespondenciju s nama i sve povratne informacije koje date o našim uslugama.

2.3 Također prikupljamo, upotrebljavamo i dijelimo agregirane podatke kao što su statistički ili demografski podatci u bilo koju svrhu. Agregirani se podatci mogu izvesti iz vaših osobnih podataka, ali se u skladu sa zakonom ne smatraju osobnim podatcima jer se njima ni izravno ni neizravno ne otkriva vaš identitet. Na primjer, možemo agregirati vaše podatke iz ankete da bismo proveli istraživanje tržišta i statističko istraživanje. Međutim, ako spojimo ili povežemo agregirane podatke s vašim osobnim podatcima na temelju kojih vas je izravno ili neizravno moguće identificirati, sa spojenim podatcima postupat ćemo kao s osobnim podatcima koji se upotrebljavaju u skladu s ovom obavijesti o privatnosti.

2.4 Osobne podatke iz posebnih kategorija (uključuju pojedinosti o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, spolnom životu, spolnoj orijentaciji, političkim stavovima, članstvu u radničkim sindikatima, informacije o zdravlju te genetske i biometrijske podatke) ili informacije o kaznenim presudama i prekršajima prikupljat ćemo samo uz vašu izričitu privolu i samo ako su važni za anketu, kao dio podataka iz ankete.

2.5 Ako ne želite dati svoje osobne podatke kada se to od vas zatraži, možda nećete moći sudjelovati u anketi i dobiti nagrade ili druge pogodnosti za sudjelovanje u anketama.

3. KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

3.1 Koristimo se različitim metodama prikupljanja podataka od vas i o vama, uključujući:

Izravne interakcije. Podatke o identitetu, podatke za kontakt, financijske podatke i podatke iz ankete možete nam dati ispunjavanjem obrazaca ili komuniciranjem s nama poštom, telefonski, e-poštom ili na drugi način. To uključuje osobne podatke koje dajete kada sudjelujete u našim anketama ili kada nam pružate povratne informacije.

Automatizirane tehnologije ili interakcije.Dok ostvarujete interakciju s našim mrežnim mjestom, možemo automatski prikupljati tehničke podatke i korisničke podatke o vašoj opremi, pretraživanju i uzorcima. Te osobne podatke prikupljamo uporabom kolačića, zapisa o prijavi za poslužitelje i drugih sličnih tehnologija. Tehničke podatke o vama možemo primiti i ako posjetite druga mrežna mjesta koja upotrebljavaju naše kolačiće. Svoj pretraživač možete podesiti tako da odbija sve ili neke kolačiće ili da vas upozori kada mrežna mjesta postavljaju kolačiće ili pristupaju kolačićima. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, neki dijelovi ovog mrežnog mjesta mogu postati nedostupni ili prestati pravilno funkcionirati. Za više pojedinosti pogledajte naš Pravilnik o kolačićima.

Treće strane ili javno dostupne izvore. Vaše osobne podatke možemo primiti i od raznih trećih strana i iz javno dostupnih izvora definiranih u nastavku:

– Podatke o identitetu i podatke za kontakt od posrednika podataka ili agregatora podataka sa sjedištem u EU-u.

– Podatke o identitetu i podatke za kontakt iz javno dostupnih izvora kao što je registar agencije Companies House, izvršne agencije ministarstva trgovine i industrije UK-a, i iz popisa birača koji se nalaze u EU-u.

4. KAKO UPOTREBLJAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

4.1 U tablici u nastavku opisani su svi načini na koje planiramo upotrijebiti vaše osobne podatke te zakonske osnove na koje se pri tome oslanjamo. Prema potrebi, objasnili smo i koji su naši legitimni interesi.

4.2 Napominjemo da vaše osobne podatke možemo obrađivati na temelju više od jedne zakonite osnove ovisno o tome u koju svrhu upotrebljavamo vaše podatke. Kada se u tablici u nastavku navodi više zakonitih osnova na koje se oslanjamo da bismo obrađivali vaše osobne podatke, obratite nam se ako vam trebaju dodatne pojedinosti o određenoj zakonitoj osnovi.

4.3 Kliknite ovdje da biste saznali više o vrstama zakonitih osnova na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka.

4.4 Promjena svrhe

Vaše osobne podatke upotrebljavamo samo u svrhe u koje smo ih prikupili, osim ako opravdano ne smatramo da ih trebamo upotrijebiti iz drugog razloga koji je u skladu s izvornom svrhom. Obratite nam se ako želite dobiti objašnjenje na koji je način obrada u novu svrhu u skladu s izvornom svrhom.

Ako vaše osobne podatke moramo upotrijebiti u nepovezanu svrhu, o tome ćemo vas obavijestiti i objasniti vam zakonsku osnovu po kojoj nam je to dopušteno.

Napominjemo da, kada je to potrebno ili dopušteno zakonom, vaše osobne podatke možemo obrađivati bez vašeg znanja ili privole u skladu s gore navedenim pravilima.

5. OBJAVLJIVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

5.1 Vaše osobne podatke možda ćemo morati podijeliti sa stranama definiranima u nastavku u svrhe određene u 4. stavku gornje tablice.

• Ako se anketa provodi u ime društva grupacije Yonder Consulting Limited, a ne u ime društva Yonder Data Solutions, informacije ćemo možda morati objaviti grupaciji Yonder Consulting Limited sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini u svojstvu zajedničkog voditelja obrade podataka.

• Pružatelji usluga u svojstvu izvršitelja obrade podataka sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koji pružaju usluge IT-a i upravljanja sustavom.

• Stručni savjetnici u svojstvu izvršitelja obrade ili voditelja obrade podataka, uključujući odvjetnike, bankare, revizore i osiguravatelje sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koji pružaju savjetodavne, bankarske, pravne, osiguravateljske i računovodstvene usluge.

• Carinska i porezna uprava UK-a, regulatorna i druga tijela u svojstvu izvršitelja obrade ili voditelja obrade podataka sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koja u određenim okolnostima zahtijevaju izvještavanje o obradi podataka.

• Geodemografska društva, kao što je društvo Experian, u ulozi izvršitelja obrade podataka sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koja nam pružaju dodatne analitičke usluge i uvide za naše ankete.

• Treće strane kojima možemo odlučiti prodati, prenijeti ili s njima spojiti dijelove svog poslovanja ili svoje imovine. Postoji mogućnost i da odlučimo kupiti druge poslovne subjekte ili se spojiti s njima. Ako se naše poslovanje promijeni, novi vlasnici mogu upotrebljavati vaše osobne podatke na jednak način definiran u ovoj obavijesti o privatnosti.

5.2 Osim ako vas na početku ankete nismo obavijestili ili za to pribavili vašu privolu u sklopu ankete, svojim klijentima ne objavljujemo podatke iz ankete koji su osobni podatci. Podatci iz ankete anonimizirani su i dijele se s našim klijentima i drugim trećim stranama u generičkom obliku na temelju kojeg vas nije moguće identificirati. Na primjer: „8 od 10 ljudi u UK-u zadovoljno je trenutačnim radnim mjestom”.

5.3 Od svih trećih strana zahtijevamo poštovanje sigurnosti vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa zakonom. Trećim stranama koje su pružatelji usluga ne dopuštamo upotrebljavanje vaših osobnih podataka za vlastite potrebe i dopuštamo im obrađivanje vaših osobnih podataka samo u točno određene svrhe i u skladu s našim uputama.

6. MEĐUNARODNI PRIJENOSI PODATAKA

6.1 Kad god prenosimo vaše osobne podatke izvan EGP-a, vodimo računa o tome da je zajamčena slična razina zaštite primjenom barem jedne od sljedećih zaštitnih mjera:

• Vaše osobne podatke prenosimo samo u zemlje za koje Europska komisija smatra da pružaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka. Za više pojedinosti posjetite Europsku komisiju: Primjerenost zaštite osobnih podataka u zemljama izvan EU-a.

• Kada se koristimo uslugama određenih pružatelja usluga, možemo upotrijebiti određene ugovore koje je odobrila Europska komisija, a kojima se osobnim podatcima jamči jednaka zaštita kao i u Europi. Za više pojedinosti posjetite Europsku komisiju: Obrasci ugovora za prijenos osobnih podataka u treće zemlje.

• Kada se koristimo uslugama pružatelja usluga sa sjedištem u SAD-u, možemo im prenijeti podatke ako su dio sustava zaštite privatnosti kojim se od njih zahtijeva da osobnim podatcima koji se dijele između Europe i SAD-a omogući slična zaštita. Za više pojedinosti posjetite Europsku komisiju: Europsko-američki sustav zaštite privatnosti.

6.2 Obratite nam se ako želite dobiti više informacija o određenom mehanizmu kojim se koristimo kada vaše osobne podatke prenosimo izvan EGP-a.

7. SIGURNOST PODATAKA

7.1 Uveli smo prikladne sigurnosne mjere da bismo spriječili slučajno gubljenje, neovlaštenu upotrebu ili neovlašten pristup, izmjenu ili objavljivanje vaših osobnih podataka. Uz to ograničavamo pristup vašim osobnim podacima zaposlenicima, zastupnicima, izvođačima i drugim trećim stranama koje za njima imaju poslovnu potrebu. Oni vaše osobne podatke obrađuju samo prema našim uputama i podliježu obvezi povjerljivosti.

7.2 Uveli smo postupke za postupanje u svim slučajevima sumnje u povredu osobnih podataka te ćemo obavijestiti vas i sva nadležna regulatorna tijela o povredi kada smo to zakonski dužni napraviti.

8. ZADRŽAVANJE PODATAKA

8.1 Koliko dugo upotrebljavate moje osobne podatke?

Vaše osobne podatke zadržavamo samo onoliko dugo koliko treba za ispunjavanje svrha u koje smo ih prikupili, uključujući i svrhe ispunjavanja svih zakonskih obveza, računovodstvenih obveza ili obveza izvještavanja.

Da bismo utvrdili prikladno razdoblje zadržavanja osobnih podataka, razmatramo količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, mogući rizik od štete zbog neovlaštene uporabe ili objavljivanja vaših osobnih podataka, svrhe u koje obrađujemo vaše osobne podatke i možemo li te svrhe ispuniti na druge načine te primjenjive zakonske obveze.

Zakonom smo u svrhu oporezivanja obvezni čuvati osnovne informacije o članovima panela (uključujući podatke za kontakt, podatke o identitetu, financijske podatke i podatke o transakcijama) šest godina nakon prestanka njihovog članstva.

U nekim okolnostima možete od nas zatražiti da obrišemo vaše podatke: za više informacija pogledajte zahtjev za brisanjem u nastavku.

Vaše osobne podatke možemo anonimizirati (da se više ne mogu povezati s vama) u svrhe istraživanja ili statističke svrhe, pri čemu te podatke možemo čuvati bez ograničenja i bez potrebe da vas o tome dalje obavještavamo.

9. VAŠA ZAKONSKA PRAVA

9.1 U određenim okolnostima u vezi sa svojim osobnim podatcima imate prava u skladu sa zakonima o zaštiti osobnih podataka.

• Zahtijevati pristup svojim osobnim podacima.

• Zahtijevati ispravljanje svojih osobnih podataka.

• Zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka.

• Podnijeti prigovor u vezi s obradom svojih osobnih podataka.

• Zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka.

• Zahtijevati prijenos svojih osobnih podataka.

• Pravo na povlačenje privole.

9.2 Ako želite iskoristiti bilo koje od gore navedenih prava, obratite nam se.

9.3 Obično ne treba platiti nikakvu naknadu

Ne morate platiti naknadu za pristupanje svojim osobnim podatcima (ili za iskorištavanje bilo kojeg drugog prava). Međutim, možemo vam naplatiti razumnu naknadu ako je vaš zahtjev očito neosnovan, opetovan ili prekomjeran. Alternativno, u tim okolnostima možemo i odbiti ispuniti vaš zahtjev.

9.4 Što nam može trebati od vas

Možda ćemo morati od vas tražiti određene informacije kao pomoć pri utvrđivanju vašeg identiteta i radi osiguranja vašeg prava na pristupanje svojim osobnim podatcima (ili iskorištavanje bilo kojeg drugog prava). To je sigurnosna mjera kojom jamčimo da se vaši osobni podatci ne objavljuju osobama koje ih nemaju pravo primiti. Možda ćemo vam se i obratiti te zatražiti dodatne informacije u vezi s vašim zahtjevom da bismo ubrzali davanje odgovora.

9.5 Vremenski rok za davanje odgovora

Na sve legitimne zahtjeve pokušavamo odgovoriti u roku od jednog mjeseca. Ako je vaš zahtjev naročito složen ili ako ste podnijeli veći broj zahtjeva, za odgovor nam može trebati dulje od jednog mjeseca. U tom ćemo vam slučaju poslati obavijest i nastavljati vas obavještavati o razvoju događaja.

10. POJMOVNIK

10.1 Zakonita osnovaPrivola znači obrađivanje vaših podataka kada dobijemo vaše dobrovoljno, točno određeno, informirano i nedvosmisleno dopuštenje. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku, a mi tada prestajemo obrađivati vaše informacije u tu svrhu.

Legitimni interes znači interes našeg društva za vođenjem i upravljanjem poslovanjem da bismo vama mogli pružiti najbolje usluge/proizvode te najbolje i najsigurnije iskustvo. Prije obrađivanja vaših osobnih podataka za potrebe svog legitimnog interesa razmatramo i važemo svaki mogući utjecaj na vas (i pozitivan i negativan) i vaša prava. Vaše osobne podatke ne upotrebljavamo za aktivnosti u kojima se utjecajem na vas poništava naš interes (osim ako nemamo vašu privolu ili ako to nije potrebno ili dopušteno zakonom). Obratite nam se ako želite dobiti dodatne informacije o tome kako procjenjujemo svoj legitimni interes naspram bilo kojeg negativnog utjecaja na vas u pogledu određenih aktivnosti.

Izvršenje ugovora znači obrađivanje vaših podataka kada to treba za izvršenje ugovora u kojem ste vi ugovorna strana ili kada treba poduzeti korake na vaš zahtjev prije sklapanja takvog ugovora.

Ispunjavanje zakonske ili regulatorne obveze znači obrađivanje vaših osobnih podataka kada to treba radi ispunjavanja zakonske ili regulatorne obveze kojoj podliježemo.

10.2 Vaša zakonska prava

Imate pravo:

Zahtijevati pristup svojim osobnim podatcima (poznato kao „zahtjev ispitanika za pristupanjem podatcima”). Time vam se omogućava da dobijete primjerak osobnih podataka koje imamo o vama i da provjerite obrađujemo li ih na zakonit način.

Zahtijevati ispravljanje osobnih podataka koje imamo o vama.Time vam se omogućava ispravljanje svih nepotpunih ili netočnih podataka koje imamo o vama, iako ćete možda morati potvrditi točnost novih podataka koje nam dostavite.

Zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka. Time vam se omogućava da od nas zatražite brisanje ili uklanjanje osobnih podataka kada ne postoji dobar razlog za to da ih nastavimo obrađivati. Imate pravo zatražiti i brisanje ili uklanjanje svojih osobnih podataka kada ste uspješno iskoristili svoje pravo na podnošenje prigovora na obradu (pogledajte u nastavku), kada smo vaš podatak nezakonito obradili ili kada smo, radi pridržavanja lokalnog zakona, dužni obrisati vaše osobne podatke. Međutim, napominjemo da nećemo uvijek biti u mogućnosti udovoljiti vašem zahtjevu za brisanjem zbog određenih zakonskih razloga o kojima ćemo vas obavijestiti, ako su primjenjivi, u vrijeme podnošenja vašeg zahtjeva.

Podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka kada se mi oslanjamo na svoj legitimni interes (ili legitimni interes treće strane), a vi, zbog svoje posebne situacije, želite podnijeti prigovor na obradu na ovoj osnovi jer smatrate da se obradom utječe na vaša osnovna prava i slobode. Imate pravo na podnošenje prigovora i kada vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu izravnog marketinga ili u svrhe statističkog istraživanja, osim ako obrađivanje nije nužno u pogledu javnog interesa. U nekim slučajevima možemo dokazati postojanje uvjerljivih legitimnih osnova za obradu vaših podataka koji imaju prednost pred vašim pravima i slobodama.

Zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Time vam se omogućava da od nas zatražite obustavu obrade svojih osobnih podataka u sljedećim scenarijima: (a) ako želite da utvrdimo točnost podataka; (b) kada je način na koji upotrebljavamo podatke nezakonit, ali ne želite da podatke izbrišemo; (c) kada od nas tražite da zadržimo podatke, čak i kada nam više ne trebaju jer trebate utvrditi, iskoristiti ili braniti zakonska prava; ili (d) kada ste podnijeli prigovor na našu uporabu vaših osobnih podataka, ali mi trebamo provjeriti imamo li legitimnu osnovu koja ima prednost pred vašim prigovorom na našu uporabu podataka.

Zahtijevati prijenos svojih osobnih podataka sebi ili trećoj strani.Vaše osobne podatke dostavljamo vama ili trećoj strani po vašem izboru u strukturiranom i uobičajeno upotrebljavanom strojno čitljivom obliku. Napominjemo da se to pravo primjenjuje samo na automatizirane informacije za čiju ste nam uporabu prvobitno dali privolu ili ako smo informacije upotrijebili u svrhu izvršavanja ugovora s vama.

Povući privolu u bilo kojem trenutku kada se oslanjamo na privolu za obradu vaših osobnih podataka. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade obavljene prije nego što ste povukli privolu. Ako povučete privolu, možda vam nećemo moći dati određene proizvode ili pružiti određene usluge. Obavijestit ćemo vas o tome ako to bude slučaj u trenutku povlačenja privole.