Survey privacy notice - Dutch

INTRODUCTIE

Welkom bij Yonder Consulting Limited’s privacyverklaring voor enquêtes. Yonder Data Solutions is een handelsnaam van Yonder Consulting Limited.

Yonder respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan onze enquêtes en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in het kader van deze website. Als u wilt weten hoe Yonder uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer u deze website bezoekt, verwijzen wij u naar de privacyverklaring voor onze website. Ook als u ons als lid van het .Y Live-panel online gegevens verstrekt, is onze .Y Live-privacyverklaring van toepassing in plaats van deze privacyverklaring.

Yonder voert marktonderzoeken uit in opdracht van zijn klanten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onderzoeken waarbij Yonder voor de enquête optreedt als gegevensbeheerder.

·Als Yonder alleen beslist wie deelneemt aan de enquête en welke vragen worden gesteld, dan is Yonder de enige gegevensbeheerder van de enquête en is deze privacyverklaring samen met alle andere verklaringen die aan het begin van de enquête worden verstrekt, van toepassing.

·Als Yonder en zijn klant(en) samen beslissen wie deelneemt aan de enquête en welke vragen worden gesteld, dan zijn wij samen met één of meer van onze klanten gegevensbeheerder en is deze privacyverklaring samen met alle andere verklaringen die aan het begin van de enquête worden verstrekt, van toepassing, waaronder eventueel de privacyverklaring van onze klant.

·Als onze klant de algehele controle behoudt over wie deelneemt aan de enquête en welke vragen worden gesteld en wij alleen handelen volgens de instructies van onze klant, dan is Yonder verantwoordelijk voor de gegevensverwerking voor de enquête en geen gegevensbeheerder en is deze privacy verklaring niet van toepassing, maar zijn alleen de verklaringen van toepassing die aan het begin van de enquête worden verstrekt.

Wij informeren u aan het begin van de enquête of Yonder optreedt als enige beheerder, medebeheerder of verantwoordelijke voor gegevensverwerking ten aanzien van deze enquête. Als wij niet de gegevensbeheerder zijn, of niet de enige gegevensbeheerder, informeren wij u ook wie de gegevensbeheerders zijn.

Deze privacyverklaring is gelaagd opgesteld, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke onderdelen die hieronder worden beschreven. Gebruik ook de verklarende woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
3. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
6. INTERNATIONALE OVERDRACHT
7. GEGEVENSBEVEILIGING
8. GEGEVENSBEWARING
9. UW WETTELIJKE RECHTEN
10. VERKLARENDE WOORDENLIJST

1.BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

1.1 Doel van deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe Yonder uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt wanneer u deelneemt aan onze enquêtes.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring samen met alle andere privacyverklaringen of verklaringen inzake eerlijke verwerking leest die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig geïnformeerd bent over hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

1.2 Beheerder

Yonder Consulting Limited is de beheerder en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als ‘Yonder‘, ‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘ in deze privacyverklaring).

Wij hebben een verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, waaronder verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de DPO via de hieronder vermelde gegevens.

1.3 Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Yonder Consulting Limited

Naam of titel van de DPO: Mike Wooderson

E-mailadres: dataprotection@yonderconsulting.com

Postadres: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Verenigd Koninkrijk)

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Wij zouden echter graag de mogelijkheid krijgen om uw bezorgdheid eerst met u te bespreken voordat u contact opneemt met de ICO, dus neem eerst contact met ons op.

1.4 Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons te informeren over deze wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018 en kunt u aanvragen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten, juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens tijdens uw relatie met ons veranderen.

1.5 Links van derden

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en apps van derden. Door op deze links te klikken of deze koppelingen te activeren, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, adviseren wij u de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

2.1 Onder persoonsgegevens of persoonlijke gegevens wordt verstaan iedere informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen niet gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

2.2 Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven en deze hebben wij als volgt gegroepeerd:

Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

Contactgegevens omvatten adres, e-mailadres en telefoonnummers.

Financiële gegevens omvatten gegevens over uw bankrekening en betaalkaart.

Transactiegegevens omvatten informatie over betalingen aan u.

Enquêtegegevens omvatten de antwoorden die u geeft op eventuele enquêtes waarvoor wij u uitnodigen.

Communicatiegegevens omvatten uw correspondentie met ons en eventuele door u verstrekte feedback over onze diensten.

2.3 Wij erzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor willekeurige doelen. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw enquêtegegevens samenvoegen om marktonderzoek en statistisch onderzoek uit te voeren. Indien wij echter samengevoegde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, verwerken wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

2.4 Wij verzamelen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) of gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming en alleen als deze relevant zijn voor een enquête, als onderdeel van de enquêtegegevens.

2.5 Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat u niet aan de enquête kunt deelnemen en geen stimulansen of andere voordelen ontvangt voor uw deelname aan enquêtes.

3. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Wij maken gebruik van verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

Directe interactie. U kunt ons uw identiteit, contactgegevens, financiële gegevens en enquêtegegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door schriftelijk, telefonisch, per e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat ook de persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u deelneemt aan onze enquêtes of ons feedback geeft.

Geautomatiseerde technologieën of interactie. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens en gebruiksgegevens over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Ook kunnen wij technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. U kunt uw browser zodanig instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige onderdelen van deze site ontoegankelijk worden of niet goed werken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Derden of publiekelijk toegankelijke bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens van u ontvangen van verschillende externe partijen en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet:

– Identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of -aggregatoren die binnen de EU gevestigd zijn.

– Identiteits- en contactgegevens uit publiekelijk toegankelijke bronnen zoals Companies House en het kiesregister gevestigd binnen de EU.

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1 Wij geven hieronder in een tabel een beschrijving van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke van de rechtsgrondslagen wij ons daarvoor baseren. Indien van toepassing hebben wij ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

4.2 Wij wijzen erop dat wij afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtsgrondslag kunnen verwerken. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke rechtsgrondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken indien er meer dan één rechtsgrondslag in de onderstaande tabel is opgenomen.

4.3 Klik hier voor meer informatie over de soorten rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken.

4.4 Wijziging van het doeleinde

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij de gegevens om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doeleinde verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde, kunt u contact met ons opnemen.

Indien wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doeleinde moeten gebruiken, informeren wij u daarover en geven wij aan op welke rechtsgrondslag wij dat mogen doen.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

5.1 Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden vermeld, voor de doeleinden die in de tabel in paragraaf 4 hierboven worden vermeld.

• Ook kunnen wij informatie bekendmaken aan de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Yonder Consulting Limited Group die optreedt als gezamenlijke verantwoordelijke voor de gegevensverwerking indien een enquête wordt uitgevoerd ten behoeve van een bedrijf van de Yonder Consulting Limited Group anders dan Yonder Data Solutions.

• Dienstverleners die optreden als verwerkers en gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk en die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.

• Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of beheerders, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.

• HM Revenue & Customs, regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verwerkers of beheerders en die in bepaalde omstandigheden verslaglegging van verwerkingsactiviteiten vereisen.

• Bedrijven op het gebied van geodemografie zoals Experian, die als verwerker in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd en die ons aanvullende analyses en inzichten verschaffen voor onze enquêtes.

• Derden aan wie wij onderdelen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of fuseren. Ook kunnen wij andere bedrijven overnemen of met hen fuseren. Als er een verandering optreedt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

5.2 Tenzij wij u aan het begin van de enquête hebben geïnformeerd of wij uw toestemming hebben verkregen als onderdeel van de enquête, verstrekken wij geen enquêtegegevens die persoonlijke gegevens zijn aan onze klanten. Enquêtegegevens worden in een generieke vorm geanonimiseerd en gedeeld met onze klanten en andere derden, zodat u niet kunt worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: ‘8 van de 10 mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn tevreden met hun huidige baan’.

5.3 Wij eisen van alle externe partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze in overeenstemming met de wet verwerken. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT

6.1 Telkens wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt toegepast:

• Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Toereikendheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen..

• Wanneer wij een beroep doen op bepaalde dienstverleners, kunnen wij gebruikmaken van specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden die zij in Europa hebben. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen..

• Wanneer wij gebruikmaken van dienstverleners die in de VS zijn gevestigd, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het Privacy Shield, dat hen verplicht een vergelijkbare bescherming te bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Voor meer informatie, zie Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

6.2 Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

7.1 Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter voorkoming van het per ongeluk verloren gaan, ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, of van wijziging of openbaarmaking van deze gegevens. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die daartoe een zakelijke noodzaak hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

7.2 Wij hebben procedures ingesteld om elke vermeende inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie in kennis stellen van elke inbreuk indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

8. GEGEVENSBEWARING

8.1 Hoelang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij de gegevens hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of verslagleggingsvereisten.

Om de gepaste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, kijken wij naar de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, alsmede de toepasselijke wettelijke voorschriften.

De wet bepaalt dat wij de basisgegevens van onze panelleden (met inbegrip van contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) tot zes jaar na beëindiging van hun lidmaatschap voor fiscale doeleinden moeten bewaren.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie het verzoek tot verwijdering hieronder voor meer informatie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens anonimiseren ( waardoor zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dit geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

9.1 Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

• Inzage in uw persoonsgegevens vragen.

• Correctie van uw persoonsgegevens vragen.

• Verwijdering van uw persoonsgegevens vragen.

• Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

• Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

• Overdracht van uw persoonsgegevens vragen.

• Het recht om uw toestemming in te trekken.

9.2 Indien u één van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

9.3 Gewoonlijk geen vergoeding vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

9.4 Wat wij van u nodig kunnen hebben

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op inzage in uw persoonsgegevens (of de uitoefening van andere rechten) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel die ervoor moet zorgen dat de persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan een persoon die daar geen recht op heeft. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, teneinde ons antwoord te bespoedigen.

9.5 Termijn om te reageren

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend, kan het in sommige gevallen langer dan een maand duren. In dat geval zullen wij u hiervan in kennis stellen en u op de hoogte houden.

10. VERKLARENDE WOORDENLIJST

10.1 RechtsgrondslagToestemming betekent dat uw gegevens worden verwerkt wanneer wij uw vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebben verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en wij stoppen dan met de verwerking van uw gegevens voor dat doel.

Rechtmatig belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten zodat wij u de beste dienst/product en de beste en meest veilige ervaring kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of hier anderszins wettelijk toe verplicht of geautoriseerd zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Contractuitvoering betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u betrokken bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt aangegaan.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor het naleven van een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

10.2 Uw wettelijke rechten

U heeft het recht om:

Inzage te vragen in uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een ‘toegangsverzoek van betrokkene’). Hiermee kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze gegevens rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bezitten, corrigeren, hoewel wij mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik heeft gemaakt van uw bezwaarrecht tegen verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij wijzen u er echter op dat wij niet altijd aan uw verwijderingsverzoek kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek worden medegedeeld.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde) en uw specifieke situatie een reden is om op deze grond bezwaar te maken tegen de verwerking, omdat u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden of wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor statistisch onderzoek, tenzij de verwerking noodzakelijk is in het algemeen belang. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario’s op te schorten: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) wanneer u het nodig vindt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij de gegevens niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of (d) wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij dwingende legitieme redenen hebben om de gegevens te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u of een door u gekozen derde uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of indien wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u te sluiten.

Uw toestemming intrekken indien wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u bepaalde producten of diensten niet meer kunnen leveren. Wij zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.