Survey privacy notice - Norwegian

INTRODUKSJON

Velkommen til Yonder Consulting Limiteds personvernerklæring for spørreundersøkelser. Yonder Data Solutions er et handelsnavn for Yonder Consulting Limited.

Yonder respekterer retten din til personvern og forplikter seg til å beskytte personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen vil informere deg om hvordan vi ivaretar personopplysningene dine når du deltar i spørreundersøkelsene våre samt informere deg om rettighetene dine når det gjelder personvern og hvordan loven beskytter deg.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for innsamling og behandling av personopplysninger som vi gjør i tilknytning til dette nettstedet. Hvis du ønsker informasjon om hvordan Yonder samler inn og behandler personopplysningene sine når du besøker dette nettstedet, se vår Personvernerklæring for nettstedet. Og hvis du gir oss opplysninger på nettet som medlem av .Y Live-panelet, vil vår Personvernerklæring for .Y Live gjelde i stedet for denne personvernerklæringen.

Yonder utfører markedsundersøkelser på vegne av sine klienter. Denne personvernerklæringen gjelder kun for undersøkelser der Yonder er en behandlingsansvarlig for undersøkelsen.

·Hvis Yonder alene bestemmer hvem som deltar i undersøkelsen og hvilke spørsmål som stilles, er Yonder alene behandlingsansvarlig for undersøkelsen, og denne personvernerklæringen vil gjelde sammen med eventuelle andre erklæringer som oppgis i begynnelsen av undersøkelsen.

Hvis Yonder og Yonders klient(er) har et felles ansvar for å bestemme hvem som deltar i undersøkelsen og hvilke spørsmål som stilles, vil vi være felles behandlingsansvarlig for undersøkelsen sammen med én eller flere av klientene våre, og denne personvernerklæringen vil gjelde sammen med eventuelle andre erklæringer som oppgis i begynnelsen av undersøkelsen, hvilket kan inkludere vår klients personvernerklæring.

·Hvis klienten vår bibeholder samlet kontroll over hvem som deltar i undersøkelsen og hvilke spørsmål som stilles, og vi kun opptrer i henhold til instruksjoner fra klienten vår, vil Yonder være en databehandler for undersøkelsen og ikke en behandlingsansvarlig, og denne personvernerklæringen vil ikke gjelde, kun erklæringer som oppgis i begynnelsen av undersøkelsen.

I begynnelsen av undersøkelsen vil vi informere deg om hvorvidt Yonder opptrer som eneste behandlingsansvarlig, felles behandlingsansvarlig eller databehandler for undersøkelsen. Hvis vi ikke er behandlingsansvarlig, eller ikke den eneste behandlingsansvarlige, vil vi også fortelle deg hvem de behandlingsansvarlige er.

Denne personvernerklæringen har et lagdelt format, slik at du kan klikke deg gjennom til de spesifikke områdene angitt nedenfor. Vennligst også bruk ordlisten for å forstå betydningen av noen av begrepene som brukes i denne personvernerklæringen.

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

2. OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG
3. HVORDAN PERSONOPPLYSNINGENE DINE SAMLES INN
4. HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE
5. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE
6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER
7. DATASIKKERHET
8. DATAOPPBEVARING
9. DINE JURIDISKE RETTIGHETER
10. ORDLISTE

1.VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

1.1 Denne personvernerklæringens formål

Denne personvernerklæringens formål er å gi deg informasjon om hvordan Yonder samler inn og behandler personopplysningene dine når du deltar i undersøkelsene våre.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med eventuelle andre personvernerklæringer eller erklæring om rettferdig behandling vi kan oppgi i spesifikke tilfeller der vi samler inn eller behandler personopplysningene dine, slik at du er helt klar over hvordan og hvorfor vi bruker opplysningene dine. Denne personvernerklæringen er et tillegg til andre erklæringer, og er ikke ment å tilsidesette dem.

1.2 Behandlingsansvarlig

Yonder Consulting Limited er den behandlingsansvarlige og ansvarlig for personopplysningene dine (samlet kalt «Yonder», «vi», «oss» eller «vår» i denne personvernerklæringen).

Vi har utnevnt et personvernombud (DPO) som er ansvarlig for tilsyn med spørsmål i tilknytning til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert eventuelle forespørsler om å utøve de juridiske rettighetene dine, ber vi deg kontakte DPO ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

1.3 Kontaktinformasjon

Firmanavn: Yonder Consulting Limited

DPOs navn eller tittel: Mike Wooderson

E-postadresse: dataprotection@yonderconsulting.com

Postadresse: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Storbritannia)

Du har rett til når som helst å sende en klage til Information Commissioner’s Office (ICO), Storbritannias statlige tilsynsmyndighet for saker relatert til databeskyttelse (www.ico.org.uk). Vi ville imidlertid sette pris på muligheten til å håndtere bekymringene dine før du tar kontakt med ICO, så vennligst kontakt oss først.

1.4 Endringer i personvernerklæringen og din plikt til å informere oss om endringer

Denne versjonen ble sist oppdatert i mai 2018 og kan fås utlevert ved å kontakte oss.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er korrekte og oppdaterte. Vennligst hold oss informert hvis personopplysningene dine endres i løpet av forholdet ditt til oss.

1.5 Tredjepartslenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, plug-ins og applikasjoner. Hvis du klikker på disse lenkene eller aktiverer disse tilkoblingene, kan dette gi tredjeparter tilgang til å samle inn eller dele opplysninger om deg. Vi har ikke kontroll over disse tredjepartsnettstedene, og er ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringen for alle nettsteder du besøker.

2.OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG

2.1 Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon om en enkeltperson som kan brukes til å identifisere den aktuelle personen. Dette inkluderer ikke opplysninger der identiteten har blitt fjernet (anonyme data).

2.2 Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg, som vi har gruppert som følger:

Identitetsopplysninger inkluderer fornavn, pikenavn, etternavn, brukernavn eller liknende identifikatorer, sivilstand, tiltaleform, fødselsdato og kjønn.

Kontaktopplysninger inkluderer adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Økonomiske opplysninger inkluderer bankkonto- og betalingskortdetaljer.

Transaksjonsopplysninger inkluderer detaljer om betalinger til deg.

Undersøkelsesopplysninger inkluderer svarene du gir på undersøkelser vi inviterer deg til å delta i.

Kommunikasjonsopplysninger inkluderer korrespondansen din med oss og eventuelle tilbakemeldinger om tjenestene våre du gir.

2.3 Vi samler inn, bruker og deler også aggregerte opplysninger, slik som statistiske eller demografiske opplysninger, for ulike formål. Aggregerte opplysninger kan være utledet fra personopplysningene dine, men anses ikke å være personopplysninger i henhold til loven siden de ikke avslører identiteten din, verken direkte eller indirekte. For eksempel kan vi aggregere undersøkelsesopplysningene dine for å utføre markedsundersøkelser og statistiske undersøkelser. Hvis vi kombinerer eller knytter aggregerte opplysninger til personopplysningene dine på en slik måte at de kan identifisere deg, enten direkte eller indirekte, vil vi behandle de kombinerte opplysningene som personopplysninger og bruke dem i henhold til denne personvernerklæringen.

2.4 Vi vil kun samle inn særlige kategorier av personopplysninger om deg (disse inkluderer detaljer om rase eller etnisitet, religiøst eller filosofisk ståsted, seksuelle forhold, seksuell legning, politiske meninger, medlemskap i fagforeninger, informasjon om helse og genetiske og biometriske data) eller informasjon om straffedommer og straffbare forhold etter å ha fått ditt uttrykkelige samtykke, og kun hvis de er relevante for en undersøkelse som en del av undersøkelsesopplysningene.

2.5 Hvis du ikke ønsker å oppgi personopplysninger når du bes om det, vil du kanskje ikke kunne delta i undersøkelsen og motta insentiver eller andre fordeler for å delta i undersøkelser.

3. HVORDAN PERSONOPPLYSNINGENE DINE SAMLES INN

3.1 Vi bruker ulike metoder til å samle inn opplysninger fra og om deg, inkludert gjennom:

Direkte interaksjoner. Du kan gi oss dine identitets-, kontakt-, finans- og undersøkelsesopplysninger ved å fylle ut skjemaer eller ved å korrespondere med oss via post, telefon, e-post eller på annen måte. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du deltar i undersøkelsene våre eller gir oss tilbakemeldinger.

Automatiske teknologier eller interaksjoner. Når du samhandler med nettstedet vårt, kan vi automatisk samle inn tekniske data og bruksdata om utstyret ditt, dine surfehandlinger og mønstre. Vi samler inn disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler, serverlogger og andre lignende teknologier. Vi kan også få tekniske data om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker våre informasjonskapsler. Du kan sette nettleseren din til å avslå alle eller enkelte informasjonskapsler, eller til å varsle deg når nettsteder legger inn eller bruker informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, vær oppmerksom på at enkelte deler av dette nettstedet kan bli utilgjengelige eller ikke fungere som de skal. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for ytterligere detaljer.

Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter og offentlige kilder, som angitt nedenfor:

– Identitets- og kontaktopplysninger fra informasjonsmeglere eller aggregatorer basert innen EU.

– Identitets- og kontaktopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel Companies House og manntallslisten, basert innen EU.

4.HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

4.1 Nedenfor har vi beskrevet, i tabellformat, alle måtene vi har planlagt å bruke personopplysningene dine på, og hvilket rettslig grunnlag vi baserer oss på for å gjøre det. Vi har også identifisert hva våre berettigede interesser er der dette er aktuelt.

4.2 Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine på mer enn ett rettslig grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker dem til. Vi ber deg kontakte oss hvis du trenger mer informasjon om det spesifikke rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å behandle personopplysningene dine i tilfeller der mer enn ett grunnlag er nevnt i tabellen nedenfor.

4.3 Klikk her for mer informasjon om typene rettslig grunnlag vi baserer oss på for å behandle personopplysningene dine.

4.4 Endring av formål

Vi vil kun bruke personopplysningene dine til formålene vi har samlet dem inn for, med mindre vi mener at vi har rimelig grunn til å bruke dem av en annen årsak og at denne årsaken er kompatibel med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker en forklaring av hvordan behandlingen for det nye formålet er kompatibel med det opprinnelige formålet, ber vi deg kontakte oss.

Hvis vi har behov for å bruke personopplysningene dine til et ikke relatert formål, vil vi varsle deg og forklare det rettslige grunnlaget som lar oss gjøre dette.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine uten at du vet om det og uten ditt samtykke, i henhold til reglene ovenfor og der dette kreves eller tillates av lovgivning.

5.UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

5.1 Vi kan måtte dele personopplysningene dine med partene angitt nedenfor for formålene ført opp i tabellen i paragraf 4 ovenfor.

• Vi kan også utlevere informasjon til Yonder Consulting Limited Group, basert i Storbritannia og fungerer som felles behandlingsansvarlige hvis en undersøkelse utføres på vegne av et Yonder Consulting Limited Group-selskap som ikke er Yonder Data Solutions.

• Tjenesteleverandører som fungerer som databehandlere, basert i Storbritannia, som leverer IT- og systemadministrasjonstjenester.

• Profesjonelle rådgivere som fungerer som databehandlere eller behandlingsansvarlige, inkludert advokater, banker, revisorer og forsikringsselskaper basert i Storbritannia som tilbyr konsulent-, bank-, juridiske, forsikrings- og regnskapstjenester.

• HM Revenue & Customs, tilsynsorgan og andre myndigheter som opptrer som databehandlere eller behandlingsansvarlige basert i Storbritannia og som under visse omstendigheter krever rapportering av behandlingsaktiviteter.

• Geodemografiske selskaper som Experian som fungerer som databehandler i Storbritannia og som gir oss ytterligere analyser og innsikt til undersøkelsene våre.

• Tredjeparter vi kan velge å selge, overføre eller slå sammen deler av virksomheten eller aktivaene våre til. Eventuelt kan vi ønske å kjøpe opp andre virksomheter eller å slå oss sammen med dem. Hvis eierskapet til virksomheten vår endres, kan de nye eierne bruke personopplysningene dine på samme måte som angitt i denne personvernerklæringen.

5.2 Med mindre vi har informert deg ved starten av undersøkelsen eller innhentet ditt samtykke som en del av undersøkelsen, utleverer vi ikke undersøkelsesopplysninger som er personopplysninger til våre kunder. Undersøkelsesopplysninger anonymiseres og deles med våre kunder og andre tredjeparter i en generisk form som ikke identifiserer deg. For eksempel: «8 av 10 personer i Storbritannia er fornøyd med sin nåværende jobb».

5.3 Vi pålegger alle tredjeparter å respektere sikkerheten til personopplysningene dine, og å behandle dem i henhold til loven. Vi tillater ikke tredjepartsleverandørene våre å bruke personopplysningene dine til sine egne formål, og tillater kun at de behandler personopplysningene dine for de spesifiserte formålene og i henhold til instruksjonene våre.

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER

6.1 Når vi overfører personopplysningene dine ut av EØS, sørger vi for at de gis en tilsvarende grad av beskyttelse ved å sikre at minst ett av følgende sikkerhetstiltak er implementert:

• Vi overfører kun personopplysningene dine til land som av EU-kommisjonen har blitt ansett for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. For ytterligere detaljer, se EU-kommisjonen: Tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i land utenfor EU.

• Når vi bruker visse tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter godkjent av EU-kommisjonen som gir personopplysninger samme beskyttelse som i Europa. For ytterligere detaljer, se EU-kommisjonen: Standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

• Når vi bruker leverandører basert i USA, kan vi overføre data til dem hvis de er en del av Privacy Shield, hvilket innebærer at de må gi tilsvarende beskyttelse for personopplysninger som deles mellom Europa og USA. For ytterligere detaljer, se EU-kommisjonen: EU–US Privacy Shield.

6.2 Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke mekanismen vi bruker når vi overfører personopplysningene dine til utenfor EØS-området.

7.DATASIKKERHET

7.1 Vi har iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine utilsiktet går tapt, brukes eller gis tilgang til på en uautorisert måte, endres eller deles. I tillegg begrenser vi tilgang til personopplysningene dine til kun ansatte, agenter, leverandører og andre tredjeparter som har et forretningsmessig behov for det. De vil kun behandle personopplysningene dine i henhold til instruksjonene våre, og de er underlagt taushetsplikt.

7.2 Vi har innført prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte sikkerhetsbrudd relatert til personopplysninger, og vi vil varsle deg og ethvert gjeldende tilsynsorgan om et brudd i tilfeller der loven pålegger oss å gjøre dette.

8. DATAOPPBEVARING

8.1 Hvor lenge bruker dere personopplysningene mine?

Vi vil kun oppbevare personopplysningene dine så lenge de trengs for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, inkludert for å tilfredsstille juridiske og regnskapsmessige krav eller rapporteringskrav.

Når vi fastslår den hensiktsmessige oppbevaringsperioden for personopplysninger, tar vi hensyn til mengden, karakteren og følsomheten av personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller ved utlevering, formålene vi behandler personopplysningene dine for og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene på andre måter, i tillegg til gjeldende juridiske krav.

I henhold til loven må vi av skattemessige årsaker oppbevare grunnleggende opplysninger om panelmedlemmene våre (inkludert kontakt-, identitets-, finans- og transaksjonsopplysninger) i seks år etter at de opphører å være medlemmer.

I enkelte tilfeller kan du be oss om å slette opplysningene dine: Se «be om sletting» nedenfor for mer informasjon.

Vi kan anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan forbindes med deg) for forskningsrelaterte eller statistiske formål, og vi kan da bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten gi deg ytterligere varsel om det.

9.DINE JURIDISKE RETTIGHETER

9.1 Under visse omstendigheter gir lovgivningen om databeskyttelse deg rettigheter relatert til personopplysningene dine.

• Be om tilgang til personopplysningene dine.

• Be om retting av personopplysningene dine.

• Be om sletting av personopplysningene dine.

• Motsette deg behandling av personopplysningene dine.

• Be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine.

• Be om overføring av personopplysningene dine.

• Rett til å trekke tilbake samtykke.

9.2 Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene som er angitt ovenfor, ber vi deg kontakte oss.

9.3 Vanligvis gebyrfritt

Du må ikke betale noen gebyrer for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid ta et rimelig gebyr hvis forespørselen din åpenbart er ubegrunnet, repetert eller overdreven. Eventuelt kan vi nekte å imøtekomme forespørselen din under slike omstendigheter.

9.4 Dette kan vi trenge fra deg

Vi kan måtte be deg om å oppgi spesifikk informasjon som hjelper oss med å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine (eller til å utøve noen av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke deles med personer som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i tilknytning til forespørselen for å kunne svare deg raskere.

9.5 Tidsfrist for å svare

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen én måned. Fra tid til annen kan det ta oss mer enn en måned, hvis forespørselen din er spesielt komplisert eller vi har mottatt en rekke forespørsler fra deg. Vi vil i så fall varsle deg og holde deg oppdatert.

10. ORDLISTE

10.1 Juridisk grunnlagSamtykke betyr behandling av opplysningene dine i tilfeller der vi har innhentet din frivillig gitte, spesifikke, informerte og utvetydige tillatelse. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst, og vi vil da stanse behandlingen av informasjonen din for det aktuelle formålet.

Berettiget interesse betyr vår forretningsmessige interesse i å drive og styre virksomheten vår for å gjøre det mulig for oss å gi deg den beste servicen / det beste produktet og den beste og sikreste opplevelsen. Vi sørger for at vi vurderer og balanserer eventuelle konsekvenser for deg (både positive og negative) og rettighetene dine før vi behandler personopplysningene dine for de berettigede interessene våre. Vi bruker ikke personopplysningene dine til aktiviteter der interessene våre tilsidesettes av konsekvensene for deg (med mindre vi har ditt samtykke eller loven krever eller tillater oss det). Kontakt oss for å få mer informasjon om hvordan vi vurderer de berettigede interessene våre opp mot de potensielle konsekvensene for deg når det gjelder bestemte aktiviteter.

Kontraktoppfyllelse betyr behandling av opplysningene dine i tilfeller der det kreves for å oppfylle en kontrakt der du er en part eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før en slik kontrakt inngås.

Overholde en juridisk eller lovbestemt forpliktelse betyr behandling av personopplysningene dine i tilfeller der det kreves for å overholde en juridisk eller lovbestemt forpliktelse som vi er underlagt.

10.2 Dine juridiske rettigheter

Dette har du rett til:

Be om tilgang til personopplysningene dine (ofte kalt en «innsynsanmodning»). Dette gjør det mulig for deg å få en kopi av personopplysningene vi har om deg og å sjekke at vi behandler dem på en lovlig måte.

Be om retting av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å be om retting av eventuelle ufullstendige eller unøyaktige opplysninger vi har om deg, men vi kan måtte verifisere at de nye opplysningene du gir oss er riktige.

Be om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der vi ikke har noen god grunn til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine der du har lyktes i å utøve retten din til å motsette deg behandling (se nedenfor), der vi kan ha behandlet informasjonen din på en lovstridig måte eller der vi må slette personopplysningene dine for å overholde lokal lovgivning. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke alltid vil kunne imøtekomme forespørselen din om sletting av spesifikke juridiske årsaker. I så fall vil du bli varslet, hvis relevant, når du sender inn forespørselen din.

Motsette deg behandling av personopplysningene dine der vi begrunner behandlingen med en berettiget interesse (eller en tredjeparts berettigede interesser) og det er noe ved din spesifikke situasjon som gjør at du vil motsette deg behandling på dette grunnlaget fordi du mener det har konsekvenser for de grunnleggende rettighetene og frihetene dine. Du har også rett til å motsette deg behandling der vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål eller hvis vi behandler personopplysningene dine for statistiske undersøkelsesformål, med mindre behandlingen er nødvendig for å ivareta allmennhetens interesse. I noen tilfeller kan vi måtte vise til tvingende berettigede grunner for behandlingen av informasjonen din som tilsidesetter rettighetene og frihetene dine.

Be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å midlertidig stanse behandlingen av personopplysningene dine i følgende scenarioer: (a) hvis du vil at vi skal sjekke at opplysningene er riktige, (b) der bruken vår av opplysningene er lovstridig, men du ikke vil at vi skal slette dem, (c) der du vil at vi skal beholde opplysningene, selv om vi ikke lenger trenger dem, fordi du trenger det for å etablere, utøve eller forsvare mot rettslige krav, eller (d) du har motsatt deg bruken vår av opplysningene dine, men vi må verifisere hvorvidt vi har overordnede berettigede grunner til å bruke dem.

Be om overføring av personopplysningene dine til deg eller til en tredjepart. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne rettigheten kun gjelder for automatisert informasjon som du innledningsvis ga oss samtykke til å bruke, eller der vi brukte informasjonen til å oppfylle en kontrakt med deg.

Trekke tilbake samtykke når som helst der vi baserer oss på samtykke for å behandle personopplysningene dine. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av enhver behandling som er utført før du trekker tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil vi kanskje ikke kunne levere visse produkter eller tjenester til deg. Vi vil varsle deg om dette er tilfelle når du trekker tilbake samtykket.