Survey privacy notice - Hungarian

BEVEZETÉS

Üdvözöljük a Yonder Consulting Limited Felmérés adatvédelmi nyilatkozatában. A Yonder Data Solutions a Yonder Consulting Limited kereskedelmi neve.

A Yonder tiszteletben tartja a magánéletét, és elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja arról, hogy hogyan vigyázunk a személyes adataira, amikor részt vesz a felméréseinkben, továbbá tájékoztatja az adatvédelmi jogairól, valamint arról, hogy a törvény hogyan védi Önt.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a személyes adatoknak a jelen weboldallal kapcsolatos gyűjtésére és feldolgozására. Ha szeretné megtudni, hogy a Yonder hogyan gyűjti és dolgozza fel a személyes adatait, amikor meglátogatja ezt a weboldalt, kérjük, olvassa el a Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát. Továbbá, ha a .Y Live panel tagjaként online ad meg adatokat, akkor a .Y Life Adatvédelmi Nyilatkozatunk lesz érvényes a jelen adatvédelmi nyilatkozat helyett.

A Yonder piackutatási felméréseket végez ügyfelei megbízásából. Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak azokra a felmérésekre vonatkozik, amelyekben a Yonder az adatkezelő a felmérés tekintetében.

· Ha a Yonder egyedül dönti el, hogy ki vesz részt a felmérésben és milyen kérdéseket tesz fel, akkor a Yonder lesz a felmérés egyedüli adatkezelője, és ez az adatvédelmi nyilatkozat a felmérés kezdetén megadott egyéb nyilatkozatokkal együtt alkalmazandó.

· Ha a Yonder és ügyfele(i) közösen döntenek arról, hogy ki vesz részt a felmérésben és milyen kérdéseket tesznek fel, akkor egy vagy több ügyfelünkkel együtt társfelelősnek minősülünk, és ez az adatvédelmi nyilatkozat a felmérés kezdetén rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatokkal együtt alkalmazandó, amelyek között szerepelhet ügyfelünk adatvédelmi nyilatkozata is.

· Ha ügyfelünk megtartja az általános ellenőrzést a felmérésben részt vevők és a feltett kérdések felett, és mi csak az ügyfelünk utasításai szerint járunk el, akkor a Yonder a felmérés adatfeldolgozója és nem adatkezelője, és ez az adatvédelmi nyilatkozat nem lesz alkalmazandó, csak a felmérés kezdetén megadott nyilatkozatok.

A felmérés kezdetén közöljük Önnel, hogy a Yonder egyedüli adatkezelőként, társadatkezelőként vagy adatfeldolgozóként jár-e el a felmérés tekintetében. Ha nem mi vagyunk az adatkezelő, vagy nem mi vagyunk az egyetlen adatkezelő, akkor azt is közöljük Önnel, hogy kik az adatkezelők.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat réteges formátumban készült, így az alábbiakban meghatározott egyes területekre rákattintva juthat el. Kérjük, használja a Szójegyzéket is, hogy megértse a jelen adatvédelmi nyilatkozatban használt egyes kifejezések jelentését.

1. FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS KIK VAGYUNK MI

2. AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT ADATOK3. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT4. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA6. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS7. ADATBIZTONSÁG8. ADATMEGŐRZÉS9. AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI10. SZÓJEGYZÉK

1. FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS KIK VAGYUNK MI

1.1 Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa arról, hogy a Yonder hogyan gyűjti és dolgozza fel az Ön személyes adatait, amikor részt vesz a felméréseinkben.

Fontos, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, valamint minden más olyan adatvédelmi nyilatkozatot vagy tisztességes adatkezelésről szóló tájékoztatót elolvasson, amelyet adott esetben megadunk, amikor személyes adatokat gyűjtünk vagy dolgozunk fel Önről, hogy teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogyan és miért használjuk fel az adatait. Ez az adatvédelmi nyilatkozat kiegészíti a többi tájékoztatót, és nem célja, hogy felülírja azokat.

1.2 Adatkezelő

A Yonder Consulting Limited az Ön személyes adatainak kezelője és felelőse (a jelen adatvédelmi nyilatkozatban együttesen „Yonder”, „mi”, „minket” vagy „miénk” a továbbiakban).

Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt (DPO), aki felelős a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdések felügyeletéért. Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, beleértve a törvényes jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmeket is, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

1.3 Elérhetőségek

A vállalat neve: Yonder Consulting Limited

Az adatvédelmi tisztviselő neve vagy beosztása: Mike Wooderson

E-mail-cím: dataprotection@yonderconsulting.com

Postacím: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT

Önnek bármikor joga van panaszt tenni az Információs Biztos Hivatalánál (ICO), az Egyesült Királyság adatvédelmi felügyeleti hatóságánál (www.ico.org.uk). Azonban örömmel vennénk, ha még azelőtt foglalkozhatnánk az aggályaival, mielőtt az ICO-hoz fordulna, ezért kérjük, először velünk vegye fel a kapcsolatot.

1.4 Az Adatvédelmi Nyilatkozat változásai és az Ön tájékoztatási kötelezettsége a változásokról

Ez a verzió utoljára 2018 májusában került frissítésre, és elérhető, ha kapcsolatba lép velünk.

Fontos, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, tájékoztasson minket, ha személyes adatai a velünk való kapcsolata során megváltoznak.

1.5 Harmadik fél hivatkozásai

Ez a weboldal tartalmazhat harmadik fél weboldalára, beépülő moduljára és alkalmazására mutató hivatkozásokat. Az ilyen hivatkozásokra való kattintás vagy az ilyen kapcsolatok engedélyezése lehetővé teheti harmadik felek számára, hogy adatokat gyűjtsenek vagy osszanak meg Önről. Ezeket a harmadik fél weboldalakat nem ellenőrizzük, és nem vagyunk felelősek az adatvédelmi nyilatkozataikért. Amikor elhagyja weboldalunkat, arra biztatjuk, hogy olvassa el minden egyes meglátogatott weboldal adatvédelmi nyilatkozatát.

2. AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT ADATOK

2.1 Személyes adat vagy személyes információ: egy személyre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az adott személy azonosítható. Nem tartoznak ide azok az adatok, amelyek esetében a személyazonosságot eltávolították (anonim adatok).

2.2 Különböző típusú személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önről, amelyeket az alábbiakban csoportosítottunk:

Az azonosító adatok közé tartozik a keresztnév, leánykori név, vezetéknév, felhasználónév vagy hasonló azonosító, családi állapot, cím, születési dátum és a nem.

A kapcsolattartási adatok közé tartozik a cím, az e-mail-cím és a telefonszám.

A pénzügyi adatok közé tartoznak a bankszámla- és bankkártya-adatok.

A tranzakciós adatok az Önnek történő kifizetések adatait tartalmazzák.

A felmérési adatok közé tartoznak az Ön általunk felkért felmérésekre adott válaszai.

A kommunikációs adatok közé tartozik a velünk folytatott levelezése és az Ön által nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzések.

2.3 Összevont adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat is gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk bármilyen célból. Az összesített adatok az Ön személyes adataiból származhatnak, de a törvény szerint nem minősülnek személyes adatnak, mivel ezek az adatok sem közvetlenül, sem közvetve nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Például piackutatás és statisztikai kutatások elvégzése céljából összesített felmérési adatokat használhatunk. Ha azonban az összesített adatokat az Ön személyes adataival úgy kombináljuk vagy kapcsoljuk össze, hogy azok alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítani tudjuk Önt, akkor az összesített adatokat személyes adatként kezeljük, amelyeket a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban használunk fel.

2.4 A személyes adatok különleges kategóriáit (ide tartoznak a faji vagy etnikai hovatartozásra, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szexuális életre, szexuális irányultságra, politikai véleményre, szakszervezeti tagságra, egészségi állapotára vonatkozó információk, valamint genetikai és biometrikus adatok), illetve a büntetőítéletekre és bűncselekményekre vonatkozó információkat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával és csak akkor gyűjtjük, ha azok felmérési adatok részeként relevánsak a felmérés szempontjából.

2.5 Ha kérésre nem kíván személyes adatokat megadni, előfordulhat, hogy nem tud részt venni a felmérésben, és nem kap ösztönzőket vagy egyéb előnyöket a felmérésekben való részvételért.

3. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

3.1 Különböző módszereket használunk az Öntől és Önről származó adatok gyűjtésére, többek között:

Közvetlen interakciók. Ön űrlapok kitöltése, illetve a velünk postai úton, telefonon, e-mailben vagy más módon történő levelezés által megadhatja nekünk személyazonossági, kapcsolattartási, pénzügyi és felmérési adatait. Ide tartoznak azok a személyes adatok is, amelyeket akkor ad meg, amikor részt vesz a felméréseinkben, vagy visszajelzést ad nekünk.

Automatizált technológiák vagy interakciók. Ahogy interakcióba lép weboldalunkkal, automatikusan gyűjthetünk technikai adatokat és használati adatokat az eszközeiről, böngészési műveleteiről és szokásairól. Ezeket a személyes adatokat cookie-k, kiszolgálónaplók és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük. Akkor is kaphatunk Önről műszaki adatokat, ha más, a cookie-kat alkalmazó webhelyeket látogat meg. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az összes vagy egyes böngészői cookie-kat elutasítsa, vagy hogy figyelmeztesse, amikor a webhelyek cookie-kat állítanak be, vagy hozzáférnek azokhoz. Ha letiltja vagy elutasítja a cookie-kat, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal egyes részei elérhetetlenné válhatnak, vagy nem fognak megfelelően működni. További részletekért, kérjük, tekintse meg a Cookie-kezelési szabályzatunkat.

Harmadik felek vagy nyilvánosan elérhető források. Az alábbiak szerint különböző harmadik felektől és nyilvános forrásokból személyes adatokat kaphatunk Önről:

– Személyazonossági és kapcsolattartási adatok az EU-n belüli székhelyű adatbrókerektől vagy adatgyűjtőktől.

– Személyazonossági és kapcsolattartási adatok nyilvánosan elérhető forrásokból, például a Companies House-ból és az EU-n belüli választási nyilvántartásból.

4. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

4.1 Az alábbiakban táblázatos formában ismertetjük, hogy milyen módon tervezzük felhasználni az Ön személyes adatait, és hogy ennek során mely jogalapokra támaszkodunk. Adott esetben azt is meghatároztuk, hogy mik a jogos érdekeink.

4.2 Vegye figyelembe, hogy az Ön személyes adatait egynél több jogalap alapján is kezelhetjük, attól függően, hogy milyen konkrét célból használjuk az Ön adatait. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha részletekre van szüksége azzal a konkrét jogalappal kapcsolatosan, amelyre személyes adatainak feldolgozását alapozzuk, amennyiben az alábbi táblázatban egynél több jogalapot határoztunk meg.

4.3 Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen típusú jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatainak feldolgozása során.

4.4 Célváltoztatás

Az Ön személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha észszerűen úgy véljük, hogy más okból is fel kell használnunk azokat, és ez az ok összeegyeztethető az eredeti céllal. Ha magyarázatot szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy az új célú feldolgozás hogyan egyeztethető össze az eredeti céllal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, erről értesítjük Önt, és megmagyarázzuk, hogy milyen jogalap alapján tehetjük ezt meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti szabályoknak megfelelően az Ön tudta vagy beleegyezése nélkül is kezelhetjük személyes adatait, amennyiben ezt a törvény előírja vagy engedélyezi.

5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

5.1 Előfordulhat, hogy a fenti 4. bekezdésben található táblázatban meghatározott célokból meg kell osztanunk az Ön személyes adatait az alább felsorolt felekkel.

• Közös adatkezelőként eljáró, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező Yonder Consulting Limited Group számára is továbbíthatunk információkat, ha a felmérést a Yonder Data Solutions-től eltérő Yonder Consulting Limited Group vállalat nevében végezzük.

• Adatfeldolgozóként eljáró, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező szolgáltatók, akik informatikai és rendszergazdai szolgáltatásokat nyújtanak.

• Adatfeldolgozóként vagy adatkezelőként eljáró szakmai tanácsadók, beleértve az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező ügyvédeket, bankárokat, könyvvizsgálókat és biztosítókat, akik tanácsadási, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak.

• A HM Revenue & Customs (brit vám- és adóhivatal), szabályozó szervek és más, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező, adatfeldolgozóként vagy adatkezelőként eljáró hatóságok, amelyek bizonyos körülmények között jelentést kérnek az adatkezelési tevékenységekről.

• Geodemográfiai cégek, mint például az Experian, amely az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező feldolgozóként működik, és amely további elemzést és betekintést nyújt számunkra a felméréseinkhez.

• Harmadik felek, akiknek esetleg eladjuk, átruházzuk vagy akikkel egyesítjük üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egyes részeit. Alternatívaként más vállalkozások felvásárlására vagy velük való egyesülésre is törekedhetünk. Ha a vállalkozásunkban változás történik, akkor az új tulajdonosok az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon használhatják fel.

5.2 Hacsak a felmérés kezdetén nem értesítettük Önt, vagy a felmérés részeként nem szereztük meg az Ön hozzájárulását, nem adjuk ki a személyes adatoknak minősülő felmérési adatokat ügyfeleinknek. A felmérési adatokat anonimizáljuk, és olyan általános formában osztjuk meg ügyfeleinkkel és más harmadik felekkel, amelyből Ön nem azonosítható. Például: „Az Egyesült Királyságban 10-ből 8 ember elégedett a jelenlegi munkahelyével”.

5.3 Minden harmadik féltől megköveteljük, hogy tiszteletben tartsa az Ön személyes adatainak biztonságát, és azokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje. Nem engedjük meg harmadik fél szolgáltatóinknak, hogy a személyes adatait saját céljaikra használják, és csak meghatározott célokra és utasításainknak megfelelően engedélyezzük számukra a személyes adatainak feldolgozását.

6. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1 Amikor a személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, hasonló szintű védelmet biztosítunk azáltal, hogy az alábbi biztosítékok közül legalább egyet alkalmazunk:

• Személyes adatait csak olyan országokba továbbítjuk, amelyek az Európai Bizottság szerint megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatok számára. További részletekért lásd Európai Bizottság: A személyes adatok védelmének megfelelősége az EU-n kívüli országokban.

• Amennyiben bizonyos szolgáltatókat veszünk igénybe, az Európai Bizottság által jóváhagyott egyedi szerződéseket alkalmazhatunk, amelyek ugyanazt a védelmet biztosítják a személyes adatok számára, mint Európában. További részletekért lásd Európai Bizottság: A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó szerződésminták.

• Ha egyesült államokbeli székhelyű szolgáltatókat veszünk igénybe, adatokat továbbíthatunk nekik, amennyiben a szolgáltatók részei az adatvédelmi pajzsnak, amely előírja számukra, hogy az Európa és az Egyesült Államok között megosztott személyes adatokhoz hasonló védelmet nyújtsanak. További részletekért lásd Európai Bizottság: EU-USA adatvédelmi pajzs.

6.2 Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információkat szeretne az általunk használt konkrét mechanizmusról, amikor személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk.

7. ADATBIZTONSÁG

7.1 Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak véletlen elvesztését, felhasználását vagy jogosulatlan hozzáférését, megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezenkívül az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, ügynökökre, vállalkozókra és egyéb harmadik felekre korlátozzuk, akiknek üzleti okokból szükségük van rá. Ők csak a mi utasításaink alapján dolgozzák fel a személyes adatait, és titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

7.2 Eljárásokat vezettünk be arra az esetre, ha a személyes adatok megsértésének gyanúj merülne felánakre, és értesítjük Önt és bármely vonatkozó szabályozó hatóságot a jogsértésről, amennyiben erre jogszabályi kötelezettségünk van.

8. ADATMEGŐRZÉS

8.1 Mennyi ideig használják a személyes adataimat?

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az általunk gyűjtött célok teljesítéséhez szükséges, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését is.

A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, a személyes adatok feldolgozásának céljait, valamint azt, hogy ezeket a célokat más eszközökkel is el tudjuk-e érni, továbbá az alkalmazandó jogi követelményeket.

A törvény értelmében a paneltagok alapvető adatait (beleértve a kapcsolattartási, személyazonossági, pénzügyi és tranzakciós adatokat) a tagságuk megszűnését követő hat évig meg kell őriznünk adózási célokból.

Bizonyos körülmények között kérheti tőlünk adatai törlését: további információkért lásd a törlés kérése alább.

Személyes adatait kutatási vagy statisztikai célokból anonimizálhatjuk (így azok többé nem hozhatók kapcsolatba Önnel), amely esetben ezeket az információkat az Ön további értesítése nélkül korlátlan ideig felhasználhatjuk.

9. AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI

9.1 Bizonyos körülmények között az adatvédelmi törvények értelmében Önnek jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban.

• Kérhet hozzáférést a személyes adataihoz.

• Kérheti a személyes adatainak helyesbítését.

• Kérheti a személyes adatainak törlését.

• Tiltakozhat a személyes adatainak feldolgozása ellen.

• Kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

• Kérheti a személyes adatainak továbbítását.

• Joga van a hozzájárulása visszavonásához.

9.2 Ha a fentiekben meghatározott jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

9.3 Általában nem kell díjat fizetni

A személyes adatokhoz való hozzáférésért (vagy bármely más jog gyakorlásáért) nem kell díjat fizetnie. Azonban észszerű díjat számíthatunk fel, ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott mértékű. Alternatívaként ilyen körülmények között megtagadhatjuk a kérésének teljesítését.

9.4 Mire lehet szükségünk Öntől

Előfordulhat, hogy konkrét információkat kell kérnünk Öntől, hogy megerősítsük személyazonosságát és biztosítsuk a személyes adataihoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez egy biztonsági intézkedés annak érdekében, hogy a személyes adatok ne kerüljenek olyan személyhez, akinek nincs joga azokat megkapni. Azért is felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk a kérésével kapcsolatban, hogy felgyorsítsuk a válaszadást.

9.5 Válaszadási határidő

Igyekszünk minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszolni. Esetenként egy hónapnál tovább is eltarthat, ha a kérelme különösen összetett, vagy ha Ön több kérést is benyújtott. Ebben az esetben értesítjük Önt, és folyamatosan tájékoztatjuk.

10. SZÓJEGYZÉK

10.1 Jogszerű alapA hozzájárulás azt jelenti, hogy az Ön önkéntesen adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű engedélye alapján kezeljük az adatokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ezután leállítjuk az adatok e célból történő feldolgozását.

Jogos érdek A vállalkozásunk érdeke, hogy üzletvitelünket úgy végezzük és vezessük, hogy a legjobb szolgáltatást/terméket, valamint a legjobb és legbiztonságosabb élményt nyújthassuk Önnek. Gondoskodunk arról, hogy mérlegeljük és kiegyensúlyozzuk az Önre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásokat és a jogait, mielőtt jogos érdekünkből feldolgoznánk a személyes adatait. Nem használjuk a személyes adatait olyan tevékenységekre, amelyeknél az Önre gyakorolt hatás felülírja az érdekeinket (kivéve, ha ehhez az Ön beleegyezésével rendelkezünk, vagy ha ezt a törvény egyébként megköveteli vagy megengedi). Ha felveszi velünk a kapcsolatot, további információkat kaphat arról, hogy miként értékeljük jogos érdekeinket az Önre gyakorolt esetleges hatásokkal szemben az egyes tevékenységek tekintetében.

A szerződés teljesítése az Ön adatainak feldolgozását jelenti, ha ez egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk egy ilyen szerződés megkötése előtt.

A jogi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés az Ön személyes adatainak feldolgozását jelenti, amennyiben ez szükséges egy ránk vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfeleléshez.

10.2 Az Ön törvényes jogai

Önnek joga van a következőkhöz:

Kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést (közismert nevén „adatalany-hozzáférési kérelem”). Ez lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, és ellenőrizze, hogy azokat jogszerűen kezeljük.

Kérheti az Önről tárolt személyes adatok helyesbítését. Ez lehetővé teszi az Önről tárolt hiányos vagy pontatlan adatok helyesbítését, bár előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát.

Kérheti a személyes adatainak törlését. Ez lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk a személyes adatok törlését vagy eltávolítását, ha nincs alapos ok arra, hogy azokat továbbra is feldolgozzuk. Akkor is jogosult kérni tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha sikeresen élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd alább), ha esetleg jogellenesen dolgoztuk fel az Ön adatait, vagy ha a helyi jogszabályoknak való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk törölni személyes adatait. Vegye azonban figyelembe, hogy előfordulhat, hogy nem mindig tudjuk teljesíteni az Ön törlésre irányuló kérelmét olyan különleges jogi okok miatt, amelyekről adott esetben a kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk Önt.

Tiltakozhat a személyes adatainak feldolgozása ellen, ha jogos érdekre (vagy egy harmadik fél jogos érdekére) hivatkozunk, és az Ön különleges helyzetével kapcsolatban van valami, ami miatt Ön tiltakozni kíván az ilyen alapon történő feldolgozás ellen, mivel úgy érzi, hogy az hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Önnek akkor is joga van tiltakozni, ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, vagy ha az Ön személyes adatait statisztikai kutatási célból kezeljük, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből szükséges. Bizonyos esetekben rámutathatunk arra, hogy az Ön adatainak feldolgozására olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek felülírják az Ön jogait és szabadságait.

Kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ez lehetővé teszi, hogy a következő esetekben kérje tőlünk személyes adatai feldolgozásának felfüggesztését: (a) ha azt szeretné, hogy megállapítsuk az adatok pontosságát; (b) ha az adatok felhasználása jogellenes, de Ön nem kéri, hogy töröljük azokat; (c) ha szüksége van arra, hogy az adatokat akkor is megőrizzük, ha már nincs rájuk szükségünk, mivel jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van rájuk szüksége; vagy (d) ha Ön tiltakozott az adatai felhasználása ellen, de meg kell vizsgálnunk, hogy van-e nyomós jogos indokunk az adatok felhasználására.

Kérheti személyes adatainak Ön vagy egy harmadik fél részére történő továbbítását. Személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban bocsátjuk az Ön vagy az Ön által kiválasztott harmadik fél rendelkezésére. Vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azokra az automatizált adatokra vonatkozik, amelyek felhasználásához Ön eredetileg hozzájárult, vagy ha az adatokat az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használtuk fel.

Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozásához a hozzájárulásra támaszkodunk. Ez azonban nem érinti a hozzájárulásának visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudunk Önnek bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani. A hozzájárulás visszavonásakor tájékoztatni fogjuk Önt, ha ez a helyzet áll fenn.