Survey privacy notice - Finnish

JOHDANTO

Tervetuloa Yonder Consulting Limited -yhtiön kyselyjen tietosuojailmoitukseen. Yonder Data Solutions on Yonder Consulting Limited -yhtiön toiminimi.

Yonder kunnioittaa yksityisyyttänne ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietojanne. Tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetaan, kuinka huolehdimme henkilötiedoistanne osallistuessanne kyselyymme, ja kerromme tietosuojaan liittyvistä oikeuksistanne ja siitä, kuinka laki suojaa teitä.

Tämä tietosuojailmoitus ei koske henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä tämän verkkosivuston yhteydessä. Jos haluatte tietää, kuinka Yonder kerää ja käsittelee henkilötietojanne vieraillessanne tällä verkkosivustolla, tutustukaa verkkosivustomme tietosuojailmoitukseen. Jos lisäksi toimitatte meille tietoja verkossa .Y Live -paneelin jäsenenä, tämän tietosuojailmoituksen sijaan siihen sovelletaan.Y Liven tietosuojailmoitusta.

Yonder suorittaa markkinatutkimuksia asiakkaidensa puolesta. Tämä tietosuojailmoitus koskee vain tutkimuksia, joissa Yonder on kyselyn rekisterinpitäjä.

· Jos Yonder yksin päättää, ketkä osallistuvat kyselyyn ja mitä kysymyksiä esitetään, Yonder on kyselyn ainoa rekisterinpitäjä ja tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan muiden kyselyn alussa annettujen ilmoitusten lisäksi.

· Jos Yonder ja sen asiakkaat jakavat vastuun päätöksestä, kuka osallistuu kyselyyn ja mitä kysymyksiä esitetään, toimimme yhdessä yhden tai useamman asiakkaamme kanssa rekisterinpitäjinä ja tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan yhdessä muiden kyselyn alussa annettujen ilmoitusten kanssa, jotka voivat sisältää asiakkaamme tietosuojailmoituksen.

· Jos asiakkaallamme säilyy yleinen päätösvalta siitä, kuka kyselyyn osallistuu ja mitä kysymyksiä esitetään ja me toimimme vain asiakkaamme ohjeiden mukaisesti, Yonder on kyselyn tietojen käsittelijä eikä rekisterinpitäjä, jolloin tätä tietosuojailmoitusta ei sovelleta, vaan ainoastaan kyselyn alussa annetut ilmoitukset ovat voimassa.

Ilmoitamme kyselyn alussa, toimiiko Yonder kyselyn osalta yksinomaisena rekisterinpitäjänä, yhteisrekisterinpitäjänä vai tietojen käsittelijänä. Jos emme ole rekisterinpitäjä tai emme ole ainoa rekisterinpitäjä, ilmoitamme myös, keitä rekisterinpitäjät ovat.

Tämä tietosuojailmoitus annetaan jaoteltuna osiin, joten voitte napsauttaa alla lueteltuja osia. Joidenkin tässä tietosuojailmoituksessa käytettyjen termien merkitykset ilmoitetaan sanastossa.

1. TÄRKEÄÄ TIETOA JA KETÄ ME OLEMME

2. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME
3. MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA
4. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA
5. MITEN JAAMME HENKILÖTIETOJA
6. KANSAINVÄLISET SIIRROT
7. TIETOTURVA
8. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
9. JURIDISET OIKEUTENNE
10. SANASTO

1. TÄRKEÄÄ TIETOA JA KETÄ ME OLEMME

1.1 Tämän tietosuojailmoituksen tarkoitus

Tämän tietosuojailmoituksen tarkoituksena on ilmoittaa tiedot siitä, kuinka Yonder kerää ja käsittelee henkilötietojanne osallistuessanne kyselyihimme.

On tärkeää, että luette tämän tietosuojailmoituksen yhdessä muiden tietosuojailmoitusten tai reilua käsittelyä koskevien ilmoitusten kanssa, joita voimme antaa tietyissä tilanteissa, kun keräämme tai käsittelemme teitä koskevia henkilötietoja. Näin olette täysin tietoinen siitä, miten ja miksi käytämme tietojanne. Tämä tietosuojaseloste täydentää muita ilmoituksia, eikä se ole tarkoitettu korvaamaan niitä.

1.2 Rekisterinpitäjä

Yonder Consulting Limited on rekisterinpitäjä ja vastuussa henkilötiedoistanne (johon viitataan ”Yonder”, ”me”, ”meille” tai ”meidän” tässä tietosuojailmoituksessa).

Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan (data protection officer, DPO), joka vastaa tähän tietosuojailmoitukseen liittyvien kysymysten käsittelystä. Jos teillä on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta, mukaan lukien pyynnöt käyttää laillisia oikeuksianne, ottakaa yhteyttä tietosuojavastaavaan alla annetuilla yhteystiedoilla.

1.3 Yhteystiedot

Yhtiön nimi: Yonder Consulting Limited

Tietosuojavastaavan nimi tai asema: Mike Wooderson

Sähköpostiosoite: dataprotection@yonderconsulting.com

Postiosoite: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Yhdistynyt kuningaskunta)

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle (Information Commissioner’s Office, ICO). (www.ico.org.uk). Arvostamme kuitenkin mahdollisuutta käsitellä huolenaiheitanne ennen kuin otatte yhteyttä ICO:hen , joten ensisijaisesti ottakaa yhteyttä meihin.

1.4 Muutokset tietosuojailmoitukseen ja velvollisuutenne ilmoittaa meille muutoksista

Tämä versio päivitettiin viimeksi toukokuussa 2018, ja kopion siitä saa ottamalla meihin yhteyttä.

On tärkeää, että hallussamme olevat henkilötiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Ilmoittakaa meille, jos henkilötietonne muuttuvat sinä aikana, kun asioitte kanssamme.

1.5 Kolmannen osapuolen linkit

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille, laajennuksia ja sovelluksia. Näiden linkkien napsauttaminen tai näiden yhteyksien ottaminen käyttöön voivat antaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden kerätä tai jakaa teitä koskevia tietoja. Emme hallitse näitä kolmansien osapuolien verkkosivustoja emmekä ole vastuussa niiden tietosuojalausunnoista. Kun poistutte verkkosivustoltamme, kehotamme teitä lukemaan jokaisen verkkosivuston tietosuojailmoituksen, jossa vierailette.

2. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

2.1 Henkilötiedoilla tai henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöä koskevia tietoja, joista tämä henkilö voidaan tunnistaa. Se ei sisällä tietoja, joista henkilöllisyys on poistettu (anonyymit tiedot).

2.2 Voimme kerätä, käyttää, tallentaa ja siirtää erilaisia henkilötietoja, jotka olemme ryhmitelleet seuraavasti:

Henkilöllisyystiedot sisältävät etunimen, tyttönimen, sukunimen, käyttäjätunnuksen tai vastaavan tunnisteen, siviilisäädyn, arvonimen, syntymäajan ja sukupuolen.

Yhteystiedot sisältävät osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumerot.

Taloudelliset tiedot sisältävät pankkitilin ja maksukortin tiedot.

Tapahtumatiedot sisältävät tietoja teille suoritetuista maksuista.

Kyselytiedot sisältävät vastaukset, jotka annatte kaikkiin kyselyihin, joihin kutsumme teidät osallistumaan.

Viestintätiedot sisältävät kirjeenvaihtonne kanssamme ja kaiken palautteen, jotka annat tarjoamistamme palveluista.

2.3 Keräämme, käytämme ja jaamme myös koostettuja tietoja, kuten tilasto- tai demografisia tietoja mihin tahansa tarkoitukseen. Koostetut tiedot voivat olla peräisin henkilötiedoistanne, mutta niitä ei pidetä lain määritteleminä henkilötietoina, koska nämä tiedot eivät suoraan tai välillisesti paljasta henkilöllisyyttänne. Voimme esimerkiksi koostaa kyselytietojanne suorittaaksemme markkina- ja tilastollista tutkimusta. Jos kuitenkin yhdistämme koostettuja tietoja henkilötietoihinne, joista teidät voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina, joita käytetään tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

2.4 Keräämme osana kyselytietoja teistä vain henkilötietojenne erityiskategorioita (sisältäen tiedot rodusta tai etnisestä taustasta, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksista, seksuaalisesta elämästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä, ammattiliittojen jäsenyydestä, terveydestä sekä geneettisistä ja biometrisista tiedoista) tai rikostuomioita ja rikoksia koskevia tietoja teidän nimenomaisella suostumuksellanne ja vain, jos se on kyselyn kannalta olennaista.

2.5 Jos ette halua luovuttaa henkilötietoja pyydettäessä, ette ehkä voi osallistua kyselyyn tai saada kyselyihin osallistumisesta palkkioita tai muita etuja.

3. MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA

3.1 Käytämme erilaisia menetelmiä kerätäksemme tietoja teiltä ja teistä, mukaan lukien:

Suorat vuorovaikutukset. Voitte antaa meille henkilö-, yhteys-, talous- ja kyselytietojanne täyttämällä lomakkeita tai ottamalla meihin yhteyttä postitse, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla. Nämä sisältävät henkilötietoja, jotka annatte, kun osallistutte kyselyihimme tai kun annatte meille palautetta.

Automatisoidut tekniikat tai vuorovaikutukset. Kun käytätte verkkosivustoamme, saatamme automaattisesti kerätä teknisiä tietoja ja käyttötietoja laitteistanne, selaustoiminnoistanne ja -tavoistanne. Keräämme näitä henkilötietoja käyttämällä evästeitä, palvelinlokeja ja muita vastaavia tekniikoita. Saatamme myös saada teknisiä tietoja teistä, jos vierailette muilla evästeitämme käyttävillä verkkosivustoilla. Voitte asettaa selaimenne kieltämään kaikki tai jotkin selaimen evästeistä tai hälyttämään, kun verkkosivustot asettavat tai käyttävät evästeitä. Ottakaa huomioon, että jos poistatte evästeet käytöstä tai hylkäätte ne, niin jotkin tämän sivuston osat saattavat jäädä käyttökelvottomiksi tai eivät toimi tarkoitetulla tavalla. Katsokaa lisätietoja evästekäytännöstämme.

Kolmannet osapuolet tai julkisesti saatavilla olevat lähteet. Saatamme vastaanottaa henkilötietojanne useilta kolmansilta osapuolilta ja julkisista lähteistä alla kuvatuilla tavoilla:

– Henkilö- ja yhteystietoja EU:n alueella toimivilta tiedonvälittäjiltä tai kerääjiltä.

– Henkilö- ja yhteystietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten Companies House ja EU:n alueella sijaitsevasta äänioikeusrekisteristä.

4. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA

4.1 Olemme koonneet alle taulukkomuotoon kuvauksen kaikista tavoista, joilla aiomme käyttää henkilötietojanne, ja mitkä ovat oikeudelliset perusteemme niin tehdessämme. Olemme myös ilmoittaneet, mitkä oikeutetut etumme ovat tarvittaessa.

4.2 Huomatkaa, että voimme käsitellä henkilötietojanne useammalla kuin yhdellä oikeudellisella perusteella riippuen tietystä tarkoituksesta, johon käytämme tietojanne. Ottakaa meihin yhteyttä, jos tarvitsette lisätietoja tietystä oikeudellisesta perusteesta, johon turvaudumme käsitelläksemme henkilötietojanne, jos alla olevassa taulukossa on esitetty useampi kuin yksi peruste.

4.3 Napsauttakaa tätä saadaksenne lisätietoja oikeudellisista perusteista, joihin luotamme henkilötietojenne käsittelyssä.

4.4 Tarkoituksen muutos

Käytämme henkilötietojanne vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne keräsimme, ellemme kohtuudella katso, että meidän on käytettävä niitä muusta syystä ja tämä syy vastaa alkuperäistä tarkoitusta. Ottakaa meihin yhteyttä, jos haluatte saada selvityksen siitä, kuinka käsittely uuteen tarkoitukseen vastaa alkuperäistä tarkoitusta.

Jos meidän on käytettävä henkilötietojanne asiaan liittymättömään tarkoitukseen, ilmoitamme siitä teille ja selitämme oikeudellisen perusteen, joka siinä tapauksessa sallii meidän toimintamme.

Huomatkaa, että voimme käsitellä henkilötietojanne tietämättänne tai ilman suostumustanne, yllä olevien sääntöjen mukaisesti, jos lainsäädäntö edellyttää sitä tai sallii sen

5. MITEN JAAMME HENKILÖTIETOJA

5.1 Saatamme joutua jakamaan henkilötietojanne alla lueteltujen osapuolten kanssa edellä kohdassa 4 olevassa taulukossa esitettyihin tarkoituksiin.

• Saatamme myös luovuttaa tietojanne Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle Yonder Consulting Limited Group -konsernille, joka toimii yhteisenä rekisterinpitäjänä, jos kysely suoritetaan Yonder Consulting Limited Group -konserniin kuuluvan muun kuin Yonder Data Solutions -yrityksen puolesta.

• Palveluntarjoajat, jotka toimivat käsittelijöinä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tarjoavat IT- ja järjestelmähallintapalveluita.

• Ammatilliset neuvonantajat, jotka toimivat käsittelijöinä tai rekisterinpitäjinä, mukaan lukien Yhdistyneeseen kuningaskunnassa sijaitsevat lakimiehet, pankkiirit, tilintarkastajat ja vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat konsultti-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluita.

• HM Revenue & Customs, sääntelyviranomaiset ja muut Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat käsittelijöinä tai rekisterinpitäjinä toimivat viranomaiset, jotka edellyttävät käsittelytoimista ilmoittamista tietyissä olosuhteissa.

• Geodemografiset yritykset, kuten Experian, jotka toimivat käsittelijöinä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka tarjoavat meille lisäanalytiikkaa ja näkemyksiä tutkimuksiamme varten.

• Kolmannet osapuolet, joille voimme myydä, siirtää tai yhdistää osia liiketoiminnastamme tai omaisuudestamme. Vaihtoehtoisesti voimme ostaa muita yrityksiä tai sulautua niihin. Jos liiketoiminnassamme tapahtuu muutos, uudet omistajat voivat käyttää henkilötietojanne tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla.

5.2 Ellemme ole ilmoittaneet teille kyselyn alussa tai saaneet suostumustanne osana kyselyä, emme jaa kyselytietoja, jotka ovat asiakkaillemme henkilötietoja. Kyselytiedot anonymisoidaan ja jaetaan asiakkaidemme ja muiden kolmansien osapuolten kanssa yleisessä muodossa, joista teitä ei voida tunnistaa. Esimerkiksi: ”Kahdeksan kymmenestä ihmisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tyytyväinen nykyiseen työhönsä”.

5.3 Vaadimme kaikkia kolmansia osapuolia kunnioittamaan henkilötietojenne turvallisuutta ja käsittelemään niitä lainsäädännön mukaisesti. Emme salli kolmansien osapuolien palveluntarjoajien käyttää henkilötietojanne omiin tarkoituksiinsa ja sallimme niiden käsitellä henkilötietojanne vain tiettyihin tarkoituksiin ja ohjeidemme mukaisesti.

6. KANSAINVÄLISET SIIRROT

6.1 Aina kun siirrämme henkilötietojanne ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että niiden suojaustaso säilyy ennallaan varmistamalla, että vähintään yksi seuraavista suojaustoimista toteutuu:

• Siirrämme henkilötietojanne vain maihin, joiden Euroopan komissio on katsonut takaavan riittävän henkilötietojen suojan. Lisätietoja: Euroopan komissio: Henkilötietojen suojauksen riittävyys EU:n ulkopuolisissa maissa.

• Kun käytämme tiettyjä palveluntarjoajia, voimme käyttää erityisiä Euroopan komission hyväksymiä sopimuksia, jotka tarjoavat henkilötiedoille saman suojauksen kuin Euroopassa. Lisätietoja: Euroopan komissio: Mallisopimukset henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin.

• Kun käytämme Yhdysvalloissa sijaitsevia palveluntarjoajia, voimme siirtää tietoja niille, jos ne ovat osa Privacy Shield -sopimusta, joka edellyttää niille samanlaisen suojaustason kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä jaetuille henkilötiedoille. Lisätietoja: Euroopan komissio: EU–USA Privacy Shield -sopimus.

6.2 Ottakaa meihin yhteyttä, jos haluatte lisätietoja tietystä mekanismista, jota käytämme siirtäessämme henkilötietojanne ETA-alueen ulkopuolelle.

7. TIETOTURVA

7.1 Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet estääksemme henkilötietojenne katoamisen vahingossa, pääsyn niihin tai niiden käytön luvattomalla tavalla, muuttamisen tai jakamisen. Lisäksi rajoitamme henkilötietojenne käytön niihin työntekijöihin, edustajiin, urakoitsijoihin ja muihin kolmansiin osapuoliin, joilla on liiketoiminnallinen tarve saada käyttää niitä. He käsittelevät henkilötietojanne vain ohjeidemme mukaisesti ja he ovat sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina.

7.2 Olemme ottaneet käyttöön menettelyjä epäiltyjen henkilötietojen tietoturvaloukkausten käsittelemiseksi. Ilmoitamme teille ja kaikille sovellettaville sääntelyviranomaisille tietoturvaloukkauksesta, jos laki velvoittaa meitä tekemään niin.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

8.1 Kuinka kauan käytätte henkilötietojani?

Säilytämme henkilötietojanne vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten olemme keränneet ne, mukaan lukien oikeudellisten, kirjanpito- tai raportointivaatimusten täyttämiseksi.

Määrittääksemme sopivan henkilötietojen säilytysajan, otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojenne luvattomasta käytöstä tai luovuttamisesta aiheutuvan mahdollisen haitan, henkilötietojenne käsittelyn tarkoituksen ja sen, miten voimme saavuttaa nämä tavoitteet muilla tavoilla, ja sovellettavat lakisääteiset vaatimukset.

Lainsäädäntö velvoittaa meidät säilyttämään paneelin jäsenten perustiedot (mukaan lukien yhteystiedot, henkilöllisyys-, talous- ja tapahtumatiedot) kuuden vuoden ajan sen jälkeen, kun he eivät enää ole jäseniä verotussyistä.

Joissain tapauksissa voitte pyytää meitä poistamaan tietonne: lisätietoja on alla olevassa poistopyynnössä.

Voimme anonymisoida henkilötietonne (jotta niitä ei voida enää yhdistää teihin) tutkimus- tai tilastotarkoituksiin, jolloin voimme käyttää näitä tietoja toistaiseksi ilman erillistä ilmoitusta teille.

9. JURIDISET OIKEUTENNE

9.1 Tietyissä olosuhteissa teillä on tietosuojalakien mukaiset oikeudet henkilötietoihinne liittyen.

• Pyytää henkilötietojenne käyttöä.

• Pyytää henkilötietojenne korjaamista.

• Pyytää henkilötietojenne poistamista.

• Vastustaa henkilötietojenne käsittelyä.

• Pyytää henkilötietojenne käsittelyn rajoittamista.

• Pyytää henkilötietojenne siirtoa.

• Oikeus peruuttaa suostumuksenne.

9.2 Jos haluatte käyttää jotakin yllä mainituista oikeuksistanne, ottakaa meihin yhteyttä.

9.3 Maksua ei yleensä vaadita

Teidän ei tarvitse maksaa henkilötietojenne käytöstä (tai muiden oikeuksien käyttämisestä). Voimme kuitenkin veloittaa kohtuullisen maksun, jos pyyntönne on selvästi perusteeton, toistuva tai liiallinen. Vaihtoehtoisesti voimme kieltäytyä noudattamasta pyyntöänne kyseisissä olosuhteissa.

9.4 Mitä voimme tarvita teiltä

Saatamme joutua pyytämään teiltä tiettyjä tietoja voidaksemme vahvistaa henkilöllisyytenne ja varmistaaksemme oikeutenne henkilötietojenne käyttöön (tai käyttääksenne muita oikeuksianne). Tämä on turvatoimenpide, jolla varmistetaan, että henkilötietoja ei luovuteta kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada niitä. Saatamme myös ottaa teihin yhteyttä pyytääksemme lisätietoja pyyntöönne liittyen nopeuttaaksemme vastaustamme siihen.

9.5 Aikaraja vastaamiseen

Pyrimme vastaamaan kaikkiin oikeutettuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa. Toisinaan voi kestää yli kuukauden, jos pyyntönne on erityisen vaativa tai jos olette tehnyt useita pyyntöjä. Tässä tapauksessa ilmoitamme siitä ja pidämme teidät ajan tasalla asiasta.

10. SANASTO

10.1 Oikeudellinen perustaSuostumus tarkoittaa tietojenne käsittelyä, jos olemme saaneet siihen vapaaehtoisesti antamanne, tarkan, tietoon perustuvan ja yksiselitteisen luvan. Voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa, jolloin lopetamme tietojenne käsittelyn tätä tarkoitusta varten.

Perusteltu etu tarkoittaa yrityksemme etua liiketoimintamme harjoittamisessa ja johtamisessa, jotta voimme tarjota teille parhaan palvelun/tuotteen sekä parhaan ja turvallisimman käyttökokemuksen. Varmistamme, että harkitsemme ja tasapainoitamme mahdolliset vaikutukset teihin (sekä positiiviset että negatiiviset) ja oikeuksiinne, ennen kuin käsittelemme henkilötietojanne perusteltujen etujemme vuoksi. Emme käytä henkilötietojanne toimintoihin, joissa teihin kohdistuva vaikutus syrjäyttää etumme (ellei meillä ole suostumustanne tai laillisesti sitä muutoin vaaditaan tai sallitaan). Ottamalla meihin yhteyttä voitte saada lisätietoja siitä, kuinka arvioimme oikeutettuja etujamme suhteessa mahdollisiin vaikutuksiin teihin tiettyjen toimintojen osalta.

Sopimuksen toteuttaminen tarkoittaa tietojenne käsittelyä, jos se on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli olette, tai toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstänne ennen tällaisen sopimuksen tekemistä.

Lakisääteisten tai säännöstenmukaisten velvoitteiden noudattaminen tarkoittaa henkilötietojenne käsittelyä, kun se on välttämätöntä meille asetetun lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

10.2 Juridiset oikeutenne

Teillä on oikeus:

Pyytää henkilötietojenne käyttöä (tunnetaan yleisesti nimellä ”rekisteröityjen käyttöoikeuspyyntö”). Voitte saada kopion hallussamme olevista henkilötiedoistanne ja tarkastaa, että käsittelemme niitä laillisesti.

Pyytää oikaisemaan henkilötietoja, joita meillä on teistä. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki hallussamme olevat teitä koskevat puutteelliset tai epätarkat tiedot voidaan korjata. Meidän on ehkä tarkastettava meille antamienne uusien tietojen oikeellisuus.

Pyytää henkilötietojenne poistamista. Voitte pyytää meitä poistamaan henkilötietoja, jos meillä ei ole perusteltua syytä jatkaa niiden käsittelyä. Teillä on myös oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietonne, jos olette käyttänyt oikeuttanne vastustaa käsittelyä (lisätietoja alla), jos olemme saattaneet käsitellä tietojanne laittomasti tai jos meidän on poistettava henkilötietonne noudattaaksemme paikallisia lakeja. Huomatkaa kuitenkin, että emme välttämättä aina pysty täyttämään poistopyyntöänne erityisistä oikeudellisista syistä, joista ilmoitamme teille tarvittaessa pyyntönne yhteydessä.

Vastustaa henkilötietojenne käsittelyä, kun käytämme tietoja perusteltuun etuun (tai kolmannen osapuolen etuun) perustuen ja teidän erityiseen tilanteeseenne liittyy jokin seikka, joka saa teidät vastustamaan käsittelyä sillä perusteella, että koette sen vaikuttavan perusoikeuksiinne ja -vapauksiinne. Teillä on myös oikeus vastustaa sitä, että käsittelemme henkilötietojanne suoramarkkinointitarkoituksiin tai jos käsittelemme henkilötietojanne tilastotutkimustarkoituksiin, ellei käsittely ole yleisen edun vuoksi välttämätöntä. Joissakin tapauksissa voimme osoittaa, että meillä on pakottavat lailliset perusteet käsitellä tietojanne, jotka ohittavat oikeutenne ja vapautenne.

Pyytää henkilötietojenne käsittelyn rajoittamista. Voitte pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojenne käsittelyn seuraavissa tilanteissa: (a) jos haluatte meidän varmistavan tietojen oikeellisuuden; (b) jos tietojen käyttö on laitonta, mutta ette halua meidän poistavan niitä; (c) jos haluatte meidän säilyttävän tietoja, vaikka emme enää tarvitsisi niitä, koska tarvitsette niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, käyttöön tai puolustamiseen; tai (d) olette vastustanut tietojenne käyttöä, mutta meidän on tarkastettava, onko meillä pakottavia laillisia syitä käyttää niitä.

Pyytää henkilötietojenne siirtämistä teille tai kolmannelle osapuolelle. Toimitamme teille tai valitsemallenne kolmannelle osapuolelle henkilötietonne jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa. Huomatkaa, että tämä oikeus koskee vain automatisoituja tietoja, joiden käyttöön annoitte meille alun perin suostumuksenne tai tilanteita, joissa käytimme tietoja sopimuksen tekemiseen kanssanne.

Voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa, kun käyttömme perustuu suostumukseenne henkilötietojenne käsittelyyn. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksenne peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen. Jos peruutatte suostumuksenne, emme välttämättä pysty tarjoamaan teille tiettyjä tuotteita tai palveluita. Siinä tapauksessa ilmoitamme teille asiasta, kun peruutatte suostumuksenne.