Survey privacy notice - Czech

ÚVOD

Vítáme vás v průzkumu společnosti Yonder Consulting Limited a předkládáme prohlášení o ochraně osobních údajů. Yonder Data Solutions je obchodní jméno společnosti Yonder Consulting Limited.

Společnost Yonder respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje, když se účastníte našich průzkumů, a informuje vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákony chrání.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na naše shromažďování a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto webovou stránkou. Pokud chcete zjistit, jak Yonder shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, když navštívíte tento web, podívejte se prosím na naše Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu. Pokud nám také poskytnete údaje online jako člen panelu .Y Live, navštivte naše stránky. V takovém případě bude prohlášení o ochraně osobních údajů .Y Live platit namísto tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Yonder jménem svých klientů provádí průzkumy trhu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na průzkumy, kde je společnost Yonder správcem údajů v souvislosti s průzkumem.

· Pokud ohledně toho, kdo se průzkumu zúčastní a jaké otázky budou položeny, rozhoduje sama společnost Yonder, pak Yonder bude jediným správcem údajů v průzkumu a toto prohlášení o ochraně osobních údajů bude platit společně s jakýmikoli dalšími oznámeními poskytnutými na začátku průzkumu.

· Pokud společnost Yonder a její klienti sdílejí odpovědnost za rozhodování o tom, kdo se průzkumu zúčastní a jaké otázky budou položeny, pak budeme spolusprávcem společně s jedním nebo více našimi klienty a toto prohlášení o ochraně osobních údajů bude platit společně s veškerými dalšími oznámeními poskytnutými na začátku průzkumu, které mohou zahrnovat také prohlášení o ochraně osobních údajů našeho klienta.

· Pokud si celkovou kontrolu nad tím, kdo se průzkumu zúčastní a jaké otázky budou položeny, uchová náš klient a my budeme jednat pouze podle pokynů našeho klienta, pak bude Yonder zpracovatelem údajů pro průzkum, a nikoli správcem údajů, nebude platit toto prohlášení o ochraně osobních údajů, ale pouze oznámení poskytnutá na začátku průzkumu.

Na začátku průzkumu vám sdělíme, zda Yonder v souvislosti s průzkumem vystupuje jako jediný správce, spolusprávce nebo zpracovatel údajů. Pokud nejsme správcem údajů nebo nejsme jediným správcem údajů, sdělíme vám také, kdo jsou správci údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytováno ve vícevrstvém formátu, takže se můžete proklikat do konkrétních oblastí uvedených níže. K pochopení významu některých termínů použitých v tomto oznámení o ochraně osobních údajů prosím použijte glosář.

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

2. ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ O VÁS
3. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY
4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME
5. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY
7. BEZPEČNOST ÚDAJŮ
8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
9. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA
10. GLOSÁŘ

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

1.1 Účel tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak Yonder shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, když se účastníte našich průzkumů.

Je důležité, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů přečetli společně s jakýmkoli jiným prohlášením o ochraně osobních údajů nebo prohlášením o spravedlivém zpracování, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, kdy o vás shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje používáme. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů doplňuje, ale nenahrazuje ostatní oznámení.

1.2 Správce

Yonder Consulting Limited je správcem vašich osobních údajů a odpovídá za ně (v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů společně dále jako „Yonder“, „my“, „nám“ nebo „naši“).

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který je odpovědný za dohled nad otázkami v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně jakýchkoli žádostí o uplatnění vašich zákonných práv, kontaktujte DPO pomocí níže uvedených údajů.

1.3 Kontaktní údaje

Jméno společnosti: Yonder Consulting Limited

Jméno nebo titul DPO: Mike Wooderson

E-mailová adresa: dataprotection@yonderconsulting.com

Poštovní adresa: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT

Máte právo kdykoli podat stížnost úřadu Information Commissioner’s Office (ICO), britskému dozorčímu úřadu pro otázky ochrany údajů, (www.ico.org.uk). Než se obrátíte na ICO, kontaktujte prosím nejprve nás, rádi bychom dostali možnost pokusit se vaše obavy vyřešit jako první.

1.4 Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů a vaše povinnost nás informovat o změnách

Tato verze byla naposledy aktualizována v květnu 2018 a lze ji získat, když nás kontaktujete.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje během našeho vztahu s námi změní, informujte nás o tom.

1.5 Odkazy třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutí na tyto odkazy nebo povolení těchto připojení může umožnit třetím stranám shromažďovat nebo sdílet údaje o vás. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte.

2. ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ O VÁS

2.1 Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o jednotlivci, z nichž lze tuto osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, u kterých byla identita odstraněna (anonymní údaje).

2.2 Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé druhy vašich osobních údajů, které jsme seskupili následovně:

Údaje o osobní totožnosti zahrnují jméno, rodné příjmení, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.

Kontaktní údaje zahrnují adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.

Finanční údaje zahrnují bankovní účet a údaje o platební kartě.

Transakční údaje zahrnují podrobnosti o platbách pro vás.

Údaje z průzkumu zahrnují odpovědi, které poskytnete v jakýchkoliv průzkumech, u nichž jsme vás pozvali k účasti.

Údaje o komunikaci zahrnují vaši korespondenci s námi a jakoukoliv zpětnou vazbu o našich službách, kterou nám poskytnete.

2.3 Pro jakýkoli účel také shromažďujeme, používáme a sdílíme agregovaná data, jako jsou statistická nebo demografická data. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale nejsou považovány za osobní údaje ze zákona, protože tyto údaje přímo ani nepřímo neodhalují vaši identitu. Můžeme například agregovat vaše údaje z průzkumu za účelem provádění průzkumu trhu a statistického průzkumu. Pokud však zkombinujeme nebo propojíme agregovaná data s vašimi osobními údaji tak, že by vás mohly přímo nebo nepřímo identifikovat, zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou použity v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

2.4 Zvláštní kategorie osobních údajů (to zahrnuje podrobnosti o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje) nebo informace o odsouzeních za trestné činy a trestných činech bychom shromažďovali pouze s vaším výslovným souhlasem a pouze pokud to bylo relevantní pro průzkum jako součást údajů z průzkumu.

2.5 Pokud si nebudete přát poskytnout osobní údaje, možná se nebudete moci zúčastnit průzkumu a získat pobídky nebo jiné výhody za účast v průzkumech.

3. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY

3.1 Ke shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, včetně následujících:

Přímé interakce. Můžete nám poskytnout svou identitu, kontaktní, finanční údaje a údaje z průzkumu vyplněním formulářů nebo korespondencí s námi poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinak. To zahrnuje osobní údaje, které poskytnete, když se zúčastníte našich průzkumů nebo nám poskytnete zpětnou vazbu.

Automatické technologie nebo interakce. Při interakci s našimi webovými stránkami můžeme automaticky shromažďovat technická data a údaje o používání o vašem vybavení, akcích a vzorcích prohlížení. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, serverových protokolů a dalších podobných technologií. Technické údaje o vás můžeme obdržet také v případě, že navštívíte jiné webové stránky využívající naše soubory cookie. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče nebo aby vás upozornil, když webové stránky nastavují soubory cookie nebo k nim přistupují. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookie, vezměte prosím na vědomí, že některé části tohoto webu se mohou stát nedostupnými nebo nemusí správně fungovat. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdroje třetích stran nebo veřejně dostupné zdroje. Osobní údaje o vás můžeme obdržet od různých třetích stran a veřejných zdrojů, jak je uvedeno níže:

– Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů údajů nebo agregátorů se sídlem v EU.

– Údaje o identitě a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů, jako je britský obchodní rejstřík Companies House a rejstřík voličů se sídlem v EU.

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

4.1 Níže jsme ve formátu tabulky uvedli popis všech způsobů, jak plánujeme používat vaše osobní údaje, a o jaký právní základ se při tom opíráme. Tam, kde je to vhodné, jsme také určili, jaké jsou naše oprávněné zájmy.

4.2 Upozorňujeme, že v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše údaje používáme, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro více než jeden zákonný důvod. Kontaktujte nás prosím, pokud potřebujete podrobnosti o konkrétním právním důvodu, o který se při zpracování vašich osobních údajů opíráme, pokud je v tabulce níže uvedeno více důvodů než jeden.

4.3 Kliknutím zde se dozvíte více o typech právních základů, o které se při zpracování vašich osobních údajů opíráme.

4.4 Změna účelu

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, ledaže bychom se důvodně domnívali, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a že je tento důvod slučitelný s původním účelem. Pokud si přejete získat vysvětlení, jak je zpracování pro nový účel slučitelné s původním účelem, kontaktujte nás.

Pokud budeme potřebovat použít vaše osobní údaje k nesouvisejícímu účelu, upozorníme vás a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, můžeme vaše osobní údaje v souladu s výše uvedenými pravidly zpracovávat i bez vašeho vědomí nebo souhlasu.

5. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Vaše osobní údaje možná budeme muset sdílet s níže uvedenými stranami pro účely uvedené v tabulce v odstavci 4 výše.

• Můžeme také zpřístupnit informace skupině Yonder Consulting Limited Group se sídlem ve Spojeném království, jednající jako společní správci, pokud je průzkum prováděn jménem jiné společnosti Yonder Consulting Limited Group než Yonder Data Solutions.

• Poskytovatelé služeb jednající jako zpracovatelé se sídlem ve Spojeném království, kteří poskytují služby IT a správy systému.

• Profesionální poradci působící jako zpracovatelé nebo správci, včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojistitelů se sídlem ve Spojeném království, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby.

• Finanční a celní správa Jejího Veličenstva, regulační orgány a další orgány jednající jako zpracovatelé nebo správci se sídlem ve Spojeném království, kteří za určitých okolností vyžadují hlášení činností v rámci zpracování.

• Geodemografické společnosti, jako je Experian, působící jako zpracovatel se sídlem ve Spojeném království, které nám poskytují další analýzy a poznatky pro naše průzkumy.

• Třetí strany, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo sloučit části našeho podnikání nebo našich aktiv. Alternativně se můžeme pokusit získat další podniky nebo se s nimi spojit. Pokud v našem podnikání dojde ke změně, mohou noví vlastníci používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

5.2 Pokud jsme vás na začátku průzkumu neinformovali nebo nezískali váš souhlas v rámci průzkumu, nezveřejňujeme údaje z průzkumu, které jsou osobními údaji, našim klientům. Údaje z průzkumu jsou anonymizovány a sdíleny s našimi klienty a dalšími třetími stranami v obecné formě, která neodhaluje vaši totožnost. Například: „8 z 10 lidí ve Spojeném království je spokojeno se svou současnou prací.“

5.3 Požadujeme, aby všechny třetí strany respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonem. Nedovolujeme našim poskytovatelům služeb třetích stran používat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely a zpracovávat vaše osobní údaje jim umožňujeme pouze pro stanovené účely a v souladu s našimi pokyny.

6. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY

6.1 Kdykoli přenášíme vaše osobní údaje mimo EHP, zajišťujeme podobný stupeň ochrany tím, že realizujeme alespoň jedno z následujících zabezpečení:

• Vaše osobní údaje budeme předávat pouze do zemí, které Evropská komise považuje za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Další podrobnosti viz Evropská komise: Přiměřenost ochrany osobních údajů v zemích mimo EU.

• Pokud využíváme určité poskytovatele služeb, můžeme použít konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou ochranu, jakou mají v Evropě. Další podrobnosti viz Evropská komise: Vzorové smlouvy o předání osobních údajů do třetích zemí.

• Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v USA, můžeme jim předávat data, pokud jsou součástí programu Privacy Shield, který od nich vyžaduje, aby poskytovali podobnou ochranu jako osobní údaje sdílené mezi Evropou a USA. Další podrobnosti viz Evropská komise: Program Privacy Shield mezi EU a USA.

6.2 Pokud chcete další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při přenosu vašich osobních údajů mimo EHP, kontaktujte nás.

7. BEZPEČNOST ÚDAJŮ

7.1 Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě vašich osobních údajů, jejich použití nebo přístupu k nim neoprávněným způsobem, pozměnění nebo zveřejnění. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které je potřebují znát. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti.

7.2 Zavedli jsme postupy, jak se vypořádat s jakýmkoli podezřením na porušení ochrany osobních údajů, a upozorníme vás a jakýkoli příslušný regulační orgán o porušení, pokud to od nás vyžaduje zákon.

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

8.1 Jak dlouho budete používat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně pro účely splnění jakýchkoli právních, účetních nebo ohlašovacích požadavků.

Pro stanovení přiměřené doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy v důsledku neoprávněného použití nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda těchto cílů můžeme dosáhnout jinými prostředky a příslušnými právními požadavky.

Ze zákona musíme uchovávat základní informace o členech našeho panelu (včetně kontaktních, identifikačních, finančních a transakčních údajů) po dobu šesti let poté, co přestanou být členy pro daňové účely.

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich údajů: další informace naleznete níže v žádosti o vymazání.

Vaše osobní údaje můžeme anonymizovat (aby s vámi již nemohly být spojovány) pro výzkumné nebo statistické účely, v takovém případě můžeme tyto informace používat po neomezenou dobu, aniž bychom vás museli dále informovat.

9. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

9.1 Za určitých okolností máte ve vztahu k vašim osobním údajům práva podle zákonů na ochranu údajů.

• Požadovat přístup ke svým osobním údajům.

• Požadovat opravu svých osobních údajů.

• Požadovat odstranění svých osobních údajů.

• Vyjádřit námitky proti zpracování svých osobních údajů.

• Požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

• Požadovat přenos svých osobních údajů.

• Právo odvolat souhlas.

9.2 Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, prosím kontaktujte nás.

9.3 Obvykle není vyžadován žádný poplatek

Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit poplatek. Můžeme vám však účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakující se nebo nepřiměřená. Případně můžeme za těchto okolností vaší žádosti odmítnout vyhovět.

9.4 Co od vás možná budeme potřebovat

Možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo na uplatnění jakýchkoli vašich dalších práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajišťuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat s žádostí o další informace v souvislosti s vaší žádostí, abychom urychlili naši odpověď.

9.5 Časová lhůta na odpověď

Na všechny oprávněné požadavky se snažíme reagovat do jednoho měsíce. Někdy nám to může trvat déle než měsíc, pokud je váš požadavek obzvláště složitý nebo jste vznesli požadavků více. V takovém případě vás na to upozorníme a budeme vás o vývoji průběžně informovat.

10. GLOSÁŘ

10.1 Právní základSouhlas znamená zpracování vašich údajů tam, kde jsme získali váš svobodně udělený, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a my poté přestaneme k tomuto účelu zpracovávat vaše údaje.

Oprávněný zájem znamená zájem našeho podnikání na vedení a řízení našeho podnikání s cílem umožnit nám poskytovat nejlepší služby/produkty a nejlepší a nejbezpečnější zkušenosti. Zajišťujeme, že před zpracováním vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy zvážíme a vyvážíme jakýkoli potenciální dopad na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme k činnostem, kde naše zájmy převažují nad dopadem na vás (pokud nemáme váš souhlas nebo to od nás zákon jinak vyžaduje či nám to nepovoluje). Další informace o tom, jak posuzujeme naše oprávněné zájmy s ohledem na možný dopad na vás v souvislosti s konkrétními činnostmi, můžete získat tak, že nás kontaktujete.

Plnění smlouvy znamená zpracování vašich údajů tam, kde je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

Dodržování povinnosti dané zákonem či předpisy znamená zpracování vašich osobních údajů tam, kde je to nezbytné pro splnění povinnosti dané zákonem či předpisy, která se na nás vztahuje.

10.2 Vaše zákonná práva

Máte právo:

Požadovat přístup ke svým osobním údajům (běžně známé jako „žádost o přístup subjektu údajů“). To vám umožní obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme zákonně.

Požadovat opravu osobních údajů, které o vás uchováme. To vám umožní opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme, i když možná budeme muset ověřit přesnost nových údajů, které nám poskytnete.

Požadovat odstranění svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), kdy jsme mohli zpracovávat vaše údaje nezákonně nebo kdy jsme povinni vymazat vaše osobní údaje v souladu s místními zákony. Upozorňujeme však, že nemusíme být vždy schopni vyhovět vaší žádosti o vymazání z konkrétních právních důvodů, které vám budou případně oznámeny v době vaší žádosti.

Mít námitky proti zpracování svých osobních údajů, kde se spoléháme na oprávněný zájem (nebo zájmy třetí strany) a ve vaší konkrétní situaci existuje něco, co vás nutí vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu, protože se domníváte, že to má dopad na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely statistického výzkumu, pokud zpracování není nezbytné ve veřejném zájmu. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování vašich údajů, které převažují nad vašimi právy a svobodami.

Požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích: (a) pokud chcete, abychom prokázali přesnost údajů; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali; (c) pokud potřebujete, abychom údaje uchovávali, i když je již nepotřebujeme, protože je potřebujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (d) jste vznesli námitku proti našemu používání vašich údajů, ale my potřebujeme ověřit, zda máme převažující zákonné důvody k jejich použití.

Požádat o předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Vám nebo vámi zvolené třetí straně poskytneme vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně poskytli souhlas, nebo na případy, kde jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.

Odvolat souhlas kdykoliv, kdy se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci poskytovat určité produkty nebo služby. V případě odvolání souhlasu vám sdělíme, zda tomu tak je.