Survey privacy notice - Hebrew

מבוא

ברוכים הבאים אלהודעת הפרטיות של הסקר של Yonder Consulting Limited. Yonder Data Solutions הוא שם מסחרי של Yonder Consulting Limited.

Yonder מכבדת את פרטיותכם ומחויבת להגן על הנתונים האישיים שלכם. הודעת פרטיות זו תודיע לכם כיצד אנו דואגים לנתונים האישיים שלכם כאשר אתם משתתפים בסקרים שלנו ותספר לכם על זכויות הפרטיות שלכם וכיצד החוק מגן עליכם.

הודעת פרטיות זו אינה חלה על איסוף ועיבוד נתונים אישיים בהקשר של אתר זה. אם תרצו לברר כיצד Yonder אוספת ומעבדת את הנתונים האישיים שלכם כאשר אתם מבקרים באתר זה, עיינו בהודעת הפרטיות של האתר שלנו. כמו כן, אם אתם מספקים לנו נתונים מקוונים כחבר בפאנל .Y Live שלנו “>הודעת הפרטיות של Y Live תחול במקום הודעת פרטיות זו.

Yonder מבצעת סקרי שוק מטעם לקוחותיה. הודעת פרטיות זו חלה רק על סקרים שבהם Yonder היא בקרית נתונים ביחס לסקר.

·אם Yonder לבדה תחליט מי משתתף בסקר ומה השאלות הנשאלות, Yonder תהיה בקרית הנתונים הבלעדי של הסקר והודעת פרטיות זו תחול יחד עם כל הודעה אחרת שניתנה בתחילת הסקר.

·אם Yonder ולקוחותיה חולקים את האחריות להחליט מי משתתף בסקר ואלו שאלות נשאלות, אנו נהיה בקריות-שותפות יחד עם אחד או יותר מלקוחותינו והודעת פרטיות זו תחול יחד עם כל הודעה אחרת שתסופק בתחילת הסקר, שעשויה לכלול את הודעת הפרטיות של הלקוח שלנו.

· אם הלקוח שלנו שומר על השליטה הכוללת על מי משתתף בסקר ואלו שאלות נשאלות, ואנו פועלים רק על פי הנחיות הלקוח שלנו, אז Yonder תהיה מעבדת הנתונים עבור הסקר ולא בקרית נתונים והודעת פרטיות זו לא תחול, פרט להודעות הנמסרות בתחילת הסקר בלבד.

אנו נאמר לכם בתחילת הסקר אם Yonder פועלת כבקרית יחידה, כבקרית-שותפה או כמעבדת נתונים לגבי הסקר. אם אנחנו לא בקרית הנתונים, או לא בקרית הנתונים היחידה, נאמר לכם גם מי הם בקרי הנתונים.

הודעת פרטיות זו מסופקת בפורמט שכבות כך שניתן ללחוץ על האזורים הספציפיים המפורטים להלן. אנא השתמשו גם במילון המונחים כדי להבין את המשמעות של כמה מהמונחים המשמשים בהודעת פרטיות זו.

1. מידע חשוב ומי אנחנו

2. הנתונים שאנו אוספים אודותיכם
3. כיצד נאספים הנתונים האישיים שלכם
4. כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם
5. חשיפה של הנתונים האישיים שלכם
6. העברות בינלאומיות
7. אבטחת נתונים
8. שמירת נתונים
9. הזכויות החוקיות שלכם
10. מילון מונחים

1.מידע חשוב ומי אנחנו

1.1 מטרת הודעת פרטיות זו

הודעת פרטיות זו נועדה לתת לכם מידע על האופן שבו Yonder אוספת ומעבדת את הנתונים האישיים שלכם כאשר אתם משתתפים בסקרים שלנו.

חשוב לקרוא את הודעת הפרטיות הזו יחד עם כל הודעת פרטיות או הודעת עיבוד הוגן אחרות שאנו עשויים לספק בהזדמנויות ספציפיות כאשר אנו אוספים או מעבדים מידע אישי אודותיכם, כך שתהיו מודעים לחלוטין כיצד ומדוע אנו משתמשים בנתוניכם. הודעת פרטיות זו משלימה את ההודעות האחרות ולא נועדה לעקוף אותן.

1.2 בקר

Yonder Consulting Limited היא הבקרית והאחראתי לנתונים האישיים שלכם (המכונה ביחד “Yonder“, “אנחנו“, “אנו” או “שלנו” בהודעת פרטיות זו).

מינינו קצין הגנת מידע (DPO) שאחראי לפקח על שאלות הקשורות להודעת פרטיות זו. אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי הודעת פרטיות זו, לרבות בקשות כלשהן למימוש זכויותיכם המשפטיות, אנא צרו קשר עם ה–DPO באמצעות הפרטים המפורטים להלן.

1.3 פרטי יצירת קשר

שם החברה:Yonder Consulting Limited

השם או התואר של ה-DPO:Mike Wooderson

כתובת דוא”ל:dataprotection@yonderconsulting.com

כתובת דואר:Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT(בריטניה)

יש לכם זכות להגיש תלונה בכל עת למשרד נציב המידע (ICO), רשות הפיקוח בבריטניה בנושאי הגנת מידע (www.ico.org.uk). עם זאת, נודה לכם על ההזדמנות לטפל במה שמטריד אותכם לפני שתפנו אל ה–ICO, אז אנאצרו איתנו קשר תחילה.

1.4 שינויים בהודעת הפרטיות וחובתכם להודיע לנו על שינויים

גרסה זו עודכנה לאחרונה במאי 2018 וניתן להשיגה על ידי יצירת קשר איתנו.

חשוב שהנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביכם יהיו מדויקים ועדכניים. אנא עדכנו אותנו אם הנתונים האישיים שלכם משתנים במהלך מערכת היחסים שלכם איתנו.

1.5 קישורי צד שלישי

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי צד שלישי, תוספות ואפליקציות. לחיצה על קישורים אלה או הפעלת חיבורים אלה עשויה לאפשר לצדדים שלישיים לאסוף או לשתף מידע אודותיכם. איננו שולטים באתרי צד שלישי אלו ואיננו אחראים להצהרות הפרטיות שלהם. כאשר אתם עוזבים את האתר שלנו, אנו ממליצים לכם לקרוא את הודעת הפרטיות של כל אתר שבו אתם מבקרים.

2.הנתונים שאנו אוספים אודותיכם

2.1נתונים אישיים, או מידע אישי, פירושו כל מידע על אדם שממנו ניתן לזהות את האדם. לא כלולים בכך נתונים שהזהות הוסרה מהם (נתונים אנונימיים).

2.2 אנו עשויים לאסוף, להשתמש, לאחסן ולהעביר סוגים שונים של מידע אישי אודותיכם שאורגן יחד באופן הבא:

נתוני זהות הכוללים שם פרטי, שם נעורים, שם משפחה, שם משתמש או מזהה דומה, מצב משפחתי, תואר, תאריך לידה ומין.

נתוני איש קשר הכוללים כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.

נתונים פיננסיים הכוללים פרטי חשבון בנק וכרטיס תשלום.

נתוני עסקאות כוללים פרטים על תשלומים אליכם.

נתוני סקר הכוללים את התשובות שתתנו לסקרים כלשהם שאנו מזמינים אותכם להשתתף בהם.

נתוני תקשורת הכוללים את ההתכתבות שלכם איתנו וכל משוב שתתנו על השירותים שלנו.

2.3 אנו גם אוספים, משתמשים ומשתפים נתונים מצטברים כגון נתונים סטטיסטיים או דמוגרפיים לכל מטרה. נתונים מצטברים עשויים להיגזר מהנתונים האישיים שלכם אך אינם נחשבים לנתונים אישיים על פי חוק שכן נתונים אלה אינם חושפים את זהותכם באופן ישיר או עקיף. לדוגמה, אנו עשויים לצרף את נתוני הסקר שלכם לנתונים אחרים כדי לבצע מחקר שוק ומחקר סטטיסטי. עם זאת, אם אנו משלבים או מחברים נתונים מצורפים עם הנתונים האישיים שלכם באופן שעשוי לזהותכם באופן ישיר או עקיף, אנו מתייחסים לנתונים המשולבים כאל נתונים אישיים שיש להשתמש בהם בהתאם להודעת פרטיות זו.

2.4 נאסוף רק קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים אודותיכם (כולל פרטים על הגזע או האתניות שלכם, אמונות דתיות או פילוסופיות, חיי מין, נטייה מינית, דעות פוליטיות, חברות באיגוד מקצועי, מידע על בריאותכם ונתונים גנטיים וביומטריים) או מידע על הרשעות ועבירות פליליות בהסכמתכם המפורשת, ורק אם זה יהיה רלוונטי לסקר, כחלק מנתוני הסקר.

2.5 אם אינכם מעוניין למסור נתונים אישיים כאשר תתבקשו לעשות זאת, אפשר שלא תוכלו להשתתף בסקר ולקבל תמריצים או הטבות אחרות עבור השתתפות בסקרים.

3. כיצד נאספים הנתונים האישיים שלכם

3.1 אנו משתמשים בשיטות שונות כדי לאסוף נתונים מכם ואודותיכם, לרבות:

אינטראקציות ישירות. אפשר שתמסרו לנו את הזהות, את פרטי ההתקשרות, את הנתונים פיננסיים ואת הסקר שלכם באמֵצעות מילוי טפסים או על ידי התכתבות איתנו באמצעות הדואר, הטלפון, דואר אלקטרוני או אמצעי אחר. בכך נכללים הנתונים האישיים שאתם מספקים כאשר אתם משתתפים בסקרים שלנו או מעניקים לנו משוב.

טכנולוגיות או אינטראקציות אוטומטיות. בזמן שאתם מקיימים אינטראקציה עם האתר שלנו, אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי נתונים טכניים ונתוני שימוש ביחס לציוד שלכם, פעולות הגלישה והדפוסים שלכם. אנו אוספים נתונים אישיים אלה באמצעות קובצי Cookie, יומני שרת וטכנולוגיות דומות אחרות. אנו עשויים גם לקבל נתונים טכניים אודותיכם אם אתם מבקרים באתרים אחרים המשתמשים בקובצי ה-Cookie שלנו. אתם יכולים להגדיר לדפדפן שלכם לסרב לכל קבצי ה-cookie או לחלקם, או להתריע כאשר אתרים מגדירים או ניגשים לקבצי cookie. אם תשביתו אותסרבו לקבצי cookie, שימו לב שחלקים מסוימים באתר זה עלולים להפוך לבלתי-נגישים או לא לפעול כראוי. אנא עיין במדיניות קבצי ה-cookie שלנו לפרטים נוספים.

צדדים שלישיים או מקורות זמינים לציבור. אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיכם מצדדים שלישיים וממקורות ציבוריים שונים כמפורט להלן:

–נתוני זהות ויצירת קשר ממתווכי נתונים או אגרגטורים שבסיסם בתוך האיחוד האירופי.

–נתוני זהות והתקשרות ממקורות זמינים לציבור כגון בית החברות ומרשם הבחירות של האיחוד האירופי.

4.כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם

4.1פירטנו בטבלה שלהלן תיאור של כל הדרכים שבהן אנו מתכננים להשתמש בנתונים האישיים שלכם, ועל איזה בסיס משפטי אנו מסתמכים כדי לעשות זאת. במידת הצורך, הצבענו גם על האינטרסים הלגיטימיים שלנו .

4.2שימו לב שאנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם על סמך יותר מעילה חוקית אחת בהתאם למטרה הספציפית שלשמה אנו משתמשים בנתונים שלכם. אנא צרו איתנו קשר אם אתם זקוק לפרטים לגבי העילה המשפטית הספציפית עליה אנו מסתמכים כדי לעבד את הנתונים האישיים שלכם, כאשר יותר מעילה אחת צוינה בטבלה שלהלן.

4.3לחצו כאן למידע נוסף על סוגי היסודות החוקיים עליהם אנו מסתמכים כדי לעבד את הנתונים האישיים שלכם.

4.4שינוי מטרה

אנו נשתמש בנתונים האישיים שלכם רק למטרות שלשמן אספנו אותם, אלא אם כן אנו רואים באופן סביר שאנו צריכים להשתמש בהם מסיבה אחרת וסיבה זו תואמת את המטרה המקורית. אם ברצונכם לקבל הסבר כיצד העיבוד למטרה החדשה תואם את המטרה המקורית, אנא צרו איתנו קשר.

אם נצטרך להשתמש בנתונים האישיים שלכם למטרה שאינה קשורה למטרה המקורית, נודיע לכם על כך ונסביר לכם מה הבסיס החוקי המאפשר לנו לעשות זאת.

לידיעתכם, אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם /ללא ידיעתכם או הסכמתכם, בהתאם לכללים לעיל, כאשר הדבר נדרש או מותר על פי חוק.

5.חשיפה של הנתונים האישיים שלכם

5.1 ייתכן שנצטרך לשתף את הנתונים האישיים שלכם עם הצדדים המפורטים להלן למטרות המפורטות בטבלה בסעיף 4 לעיל.

•אנו עשויים גם לחשוף מידע בפני קבוצת Yonder Consulting Limited שבסיסה בבריטניה, הפועלת כבקריית משותפת, אם יתבצע סקר מטעם חברה מקבוצת Yonder Consulting Limited שאינה Yonder Data Solutions.

•ספקי שירותים הפועלים כמעבדים המבוססים בבריטניה ומספקים שירותי IT וניהול מערכות.

•יועצים מקצועיים הפועלים כמעבדים או בקרים לרבות עורכי דין, בנקאים, רואי חשבון ומבטחים הממוקמים בבריטניה המספקים שירותי ייעוץ, בנקאות, משפטים, ביטוח וחשבונאות.

•רשות המכס הבריטית, HM Revenue & Customs, רגולטורים ורשויות אחרות הפועלים כמעבדים או בקרים שבסיסם בבריטניה ומחייבים דיווח על פעילויות עיבוד בנסיבות מסוימות.

•חברות גיאו-דמוגרפיות כגון Experian הפועלות כמעבדות שבסיסן בבריטניה והן מספקות לנו ניתוחים ותובנות נוספות עבור הסקרים שלנו.

• צדדים שלישיים שאליהם אנו עשויים לבחור למכור, להעביר או למזג חלקים מהעסק שלנו או מהנכסים שלנו. לחלופין, אנו עשויים לנסות לרכוש עסקים אחרים או להתמזג איתם. אם יחול שינוי בעסק שלנו, הבעלים החדשים עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם באותו אופן שפורט בהודעת פרטיות זו.

5.2 אלא אם כן הודענו לכם על כך בתחילת הסקר או קיבלנו את הסכמתכם כחלק מהסקר, איננו חושפים נתוני סקר שהם נתונים אישיים ללקוחותינו. נתוני הסקר עוברים אנונימיציה ואנו משתפים אותם עם לקוחותינו וצדדים שלישיים אחרים בצורה גנרית שאינה מזהה אותכם. לדוגמא: “8 מתוך 10 אנשים בבריטניה מרוצים מהעבודה הנוכחית שלהם”.

5.3אנו דורשים מכל הצדדים השלישיים לכבד את אבטחת הנתונים האישיים שלכם ולטפל בהם בהתאם לחוק. אנו לא מאפשרים לספקי השירותים מצד שלישי העובדים איתנו להשתמש בנתונים האישיים שלכם למטרותיהם העצמיות ורק מתירים להם לעבד את הנתונים האישיים שלכם למטרות מוגדרות ובהתאם להנחיות שלנו.

6. העברות בינלאומיות

ב

6.1 בכל פעם שאנחנו מעבירים את הנתונים האישיים שלכם אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אנו מוודאים שתינתן להם רמת הגנה דומה על-ידי הבטחת היישום של הגנה אחת לפחות מבין ההגנות הבאות:

• אנו נעביר את הנתונים האישיים שלכם רק למדינות שהנציבות האירופאית מחשיבה כמספקות רמה נאותה של הגנה על נתונים אישיים. . לפרטים נוספים, עיינו הנציבות האירופאית: נאותות ההגנה על נתונים אישיים במדינות שאינן באיחוד האירופי.

• כאשר אנו משתמשים בספקי שירות מסוימים, אנו עשויים להשתמש בחוזים ספציפיים שאושרו על ידי הנציבות האירופאית המעניקים לנתונים אישיים את אותה הגנה שיש להם באירופה. לפרטים נוספים, עיינו הנציבות האירופאית: חוזים לדוגמה עבור העברת נתונים אישיים למדינות שלישיות.

• כאשר אנו משתמשים בספקים המבוססים בארה”ב, אנו עשויים להעביר אליהם נתונים אם הם חלק ממסגרת הסכם הפרטיות בין האיחוד האירופי לבין ארה”ב (Privacy Shield) המחייבת אותם לספק הגנה דומה לנתונים אישיים המשותפים בין אירופה לארה”ב. לפרטים נוספים, עיינו הנציבות האירופאית: EU-US Privacy Shield.

6.2אנא צרו איתנו קשר אם אתם מעוניינים במידע נוסף על המנגנון הספציפי המשמש אותנו בעת העברת הנתונים האישיים שלכם אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

7. אבטחת מידע

7.1הנהגנו אמצעי אבטחה מתאימים כדי למנוע אובדן של הנתונים האישיים שלכם, שימוש בהם או גישה אליהםבאופן בלתי מורשה. בנוסף לכך, אנו מגבילים את הגישה לנתונים האישיים שלכם לאותם עובדים, סוכנים, קבלנים וצדדים שלישיים אחרים שיש להם צורך עסקי לדעת. הם יעבדו את הנתונים האישיים שלכם רק לפי ההנחיות שלנו והם כפופים לחובת סודיות.

7.2קבענו נהלים להתמודדות עם כל חשד להפרת סודיות של נתונים אישיים ואנו נודיע לכם ולכל רגולטור רלוונטי על הפרה במקרים בהם החוק מחייב אותנו לעשות כן.

8. שמירת נתונים

8.1 במשך כמה זמן תשתמשו בנתונים האישיים שלי?

אנו נשמור את הנתונים האישיים שלכם רק כל עוד הדבר נחוץ כדי לממש את המטרות שבגינן אנו אוספים את הנתונים, כולל המטרות של מתן מענה לכל דרישה משפטית, דרישה חשבונאית או דרישת דיווח.

כדי לקבוע את תקופת השמירה המתאימה לנתונים אישיים, אנו לוקחים בחשבון את כמותם, את טיבם ואת רגישותם של הנתונים האישיים, את הסיכון הפוטנציאלי לפגיעה כתוצאה משימוש או מחשיפה בלתי מורשים של הנתונים האישיים שלכם, את המטרות שלשמן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם ואם אנו יכולים להשיג מטרות אלה באמצעים אחרים, ואת דרישות החוק החלות.

על פי חוק, עלינו לשמור לצורכי מס מידע בסיסי על חברי הפאנל שלנו (כולל נתוני התקשרות, זהות, נתונים פיננסיים ונתונים על עסקאות) במשך שש שנים לאחר שהם מפסיקים להיות חברים .

במקרים מסוימים תוכלו לבקש מאיתנו למחוק את הנתונים שלכם: עיינו בבקשת מחיקה להלן למידע נוסף.

בנסיבות מסוימות, כגון למטרות מחקר או למטרות סטטיסטיות, אנו עשויים להפוך את הנתונים האישיים שלכם לאנונימיים (כך שלא ניתן יהיה לשוב ולשייכם אליכם) ובמקרים כאלה, אאפשר שנשתמש במידע זה ללא הגבלת זמן וללא הודעה נוספת על כך.

9. הזכויות החוקיות שלכם

9.1בנסיבות מסוימות, יש לכם זכויות המוקנות לכם על פי חוקי הגנת המידע ביחס לנתונים האישיים שלכם.

• לבקש גישה לנתונים האישיים שלכם.

• לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלכם.

• לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלכם.

• להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם.

• לבקש הגבלה של עיבוד הנתונים האישיים שלכם.

• לבקש העברה של הנתונים האישיים שלכם.

• הזכות לבטל את ההסכמה.

9.2אם ברצונכם לממש את אחת מהזכויות המפורטות לעיל, אנא צרו איתנו קשר..

9.3 אין צורך בתשלום בדרך כלל

לא יהיה עליכם לשלם עמלה כדי לגשת לנתונים האישיים שלכם (או כדי לממש כל אחת מהזכויות האחרות). עם זאת, אנו עשויים לגבות עמלה סבירה אם בקשתכם מופרכת בעליל, חוזרת על עצמה או מוגזמת. לחלופין, אנו עשויים לסרב להיענות לבקשתכם בנסיבות אלה.

9.4 מה נצטרך לקבל מכם

ייתכן שנצטרך לבקש מכם מידע ספציפי כדי לעזור לנו לאשר את זהותכם ולהבטיח את זכותכם לגשת לנתונים האישיים שלכם (או לממש כל אחת מהזכויות האחרות שלכם). זהו אמצעי אבטחה כדי להבטיח שנתונים אישיים לא ייחשפו לאדם כלשהו שאין לו זכות לקבלם. אנו עשויים גם ליצור אתכם קשר כדי לבקש מכם מידע נוסף ביחס לבקשתכם על מנת לזרז את זמן המענה שלנו.

9.5 מגבלת זמן למענה

אנו מנסים להגיב לכל הבקשות הלגיטימיות בתוך חודש. לפעמים זה עלול לקחת לנו יותר מחודש אם בקשתכם מורכבת במיוחד או שהגשתם מספר בקשות. במקרה זה, אנו נודיע לכם ונעדכן אותכם.

10. מילון מונחים

10.1 הסכמהעל בסיס חוקי פירושה עיבוד הנתונים שלכם במצב בו קיבלנו את הרשאתכם שניתנה באופן חופשי, ספציפי, מיודע וחד משמעי. ביכולתכם לבטל את הסכמתכם בכל עת ואז נפסיק לעבד את המידע שלכם למטרה זו.

אינטרס לגיטימי פירושו האינטרס של העסק בקיום וניהול עסקינו כדי לאפשר לנו להעניק לכם את השירות/המוצר הטוב ביותר ואת החוויה הטובה והבטוחה ביותר. אנו מוודאים שאנו לוקחים בחשבון ומאזנים כל השפעה אפשרית עליכם (הן חיובית והן שלילית) ועל זכויותיכם לפני שאנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם למען האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אנו לא משתמשים בנתונים האישיים שלכם במסגרת פעילויות שבהן האינטרסים שלנו מתבטלים בגין ההשפעה עליכם (אלא אם קיבלנו את הסכמתכם או שהחוק דורש או מתיר זאת). צרו איתנו קשר כדי לקבל מידע נוסף על האופן שבו אנו מעריכים את האינטרסים הלגיטימיים שלנו מול כל השפעה פוטנציאלית עליכם ביחס לפעילויות ספציפיות.

ביצוע החוזה פירושו עיבוד הנתונים שלכם כאשר הדבר נחוץ לקיום חוזה שאתם צד לו או כדי לנקוט בצעדים על פי בקשתכם לפני התקשרות בחוזה כזה.

ציות למחויבות חוקית או רגולטורית פירושה עיבוד הנתונים האישיים שלכם כאשר הדבר הכרחי לעמידה בהתחייבות חוקית או רגולטורית שאנו כפופים לה.

10.2 הזכויות החוקיות שלכם

יש לכם את הזכות:

לבקש גישה לנתונים האישיים שלכם (הידועה בדרך כלל כ”בקשת גישה של נושא נתונים”). הדבר מאפשר לכם לקבל עותק של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיכם ולבדוק שאנו מעבדים אותם כדין.

לבקש תיקון של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיכם. דבר זה מאפשר לכם לתקן כל מידע חלקי או לא מדויק שאנו מחזיקים לגביכם, אם כי ייתכן שנצטרך לאמת את הדיוק של הנתונים החדשים שתספקו לנו.

לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלכם. זה מאפשר לכם לבקש מאיתנו למחוק או להסיר נתונים אישיים אם אין סיבה טובה שנמשיך לעבד אותם. יש לכם גם את הזכות לבקש מאיתנו למחוק או להסיר את הנתונים האישיים שלכם כאשר מימשתם בהצלחה את זכותכם להתנגד לעיבוד (ראו להלן), היכן שעיבדנו את המידע שלכם שלא כדין או כאשר אנו נדרשים למחוק את הנתונים האישיים שלכם כדי לציית לחוק המקומי. עם זאת, שימו לב שמסיבות משפטיות ספציפיות שיימסרו לכם בעת בקשתכם במקרה הרלוונטי, ייתכן שלא תמיד נוכל להיענות לבקשת המחיקה שלכם.

להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם כאשר אנו מסתמכים על אינטרס לגיטימי (או של צד שלישי) ויש משהו במצב הספציפי שלכם שגורם לכם לרצות להתנגד לעיבוד בטענה זו מכיוון שאתם מרגישים שהוא משפיע על זכויות וחירויות היסוד שלכם. יש לכם גם את הזכות להתנגד כאשר אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם למטרות שיווק ישיר או אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם למטרות מחקר סטטיסטי, אלא אם העיבוד הכרחי למען האינטרס הציבורי. במקרים מסוימים, אנו עשויים להוכיח שיש לנו סיבות לגיטימיות משכנעות לעבד את המידע שלכם ה גוברות על הזכויות והחירויות שלכם.

לבקש הגבלה על עיבוד הנתונים האישיים שלכם. דבר זה מאפשר לכם לבקש מאיתנו להשעות את העיבוד של הנתונים האישיים שלכם בתרחישים הבאים: (א) אם אתם רוצים שנבדוק את דיוק הנתונים; (ב) כאשר השימוש שלנו בנתונים אינו חוקי אך אינכם רוצים שנמחק אותם; (ג) כאשר אתם צריכים שנחזיק בנתונים גם אם איננו זקוקים להם עוד מכיוון שאתם זקוקים להם כדי לבסס, לממש או להגן על תביעות משפטיות; או (ד) התנגדתם לשימוש שלנו בנתונים שלכם, אך עלינו לוודא אם יש לנו סיבות לגיטימיות מכריעות להשתמש בהם.

לבקש את העברת הנתונים האישיים שלכם אליכם או לצד שלישי. אנו נספק לכם, או לצד שלישי שתבחרו, את הנתונים האישיים שלכם בפורמט מובנה, נפוץ וקריא על ידי מחשב. שימו לב שזכות זו חלה רק על מידע אוטומטי שבאופן מקורים נתתם לנו את הסכמתכם להשתמש בו או במקרים בהם השתמשנו במידע כדי לבצע איתכם חוזה .

לבטל את ההסכמה בכל עת שבה אנו מסתמכים על הסכמה לעיבוד הנתונים האישיים שלכם. עם זאת, הדבר לא ישפיע על חוקיות כל עיבוד שבוצע לפני ביטול הסכמתכם. אם תבטלו את הסכמתכם, ייתכן שלא נוכל לספק לכם מוצרים או שירותים מסוימים. אנו נודיע לכם אם מדובר במקרה כזה בעת שתבטלו את הסכמתכם.