Survey privacy notice - Turkish

GİRİŞ

Yonder Consulting Limited Anketi gizlilik bildirimine hoş geldiniz. Yonder Data Solutions, Yonder Consulting Limited’in ticari adıdır.

Yonder, gizliliğinize saygı gösterir ve kişisel verilerinizi koruma taahhüdünde bulunur. Bu gizlilik bildirimi, anketlerimize katıldığınızda kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımız, gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu konusunda sizi bilgilendirecektir.

Yonder, gizliliğinize saygı gösterir ve kişisel verilerinizi koruma taahhüdünde bulunur. Bu gizlilik bildirimi, anketlerimize katıldığınızda kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımız, gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu konusunda sizi bilgilendirecektir..Y Live Gizlilik Bildirimimiz geçerli olacaktır

Yonder, müşterileri adına pazar araştırması anketleri yapmaktadır. Bu gizlilik bildirimi yalnızca, Yonder’ın veri sorumlusu olarak hareket ettiği anketler için geçerlidir.

Ankete kimlerin katılacağına ve hangi soruların sorulacağına yalnızca Yonder karar veriyorsa, anketin tek veri sorumlusu Yonder olacaktır ve bu gizlilik bildirimi, anketin başlangıcında İnternet sitesinde sağlanan diğer bildirimlerle birlikte geçerli olacaktır.

Yonder ve müşterisi/müşterileri, ankete kimlerin katılacağına ve hangi soruların sorulacağına karar verme sorumluluğunu paylaşırsa bir veya daha fazla müşterimizle birlikte ortak sorumlu olacağız ve bu gizlilik bildirimi, anketin başında sağlanan ve müşterimizin gizlilik bildirimini de içerebilecek diğer tüm bildirimlerle birlikte geçerli olacaktır.

Ankete kimlerin katılacağı ve hangi soruların sorulacağı konusunda genel kontrol müşterimizde ise ve yalnızca müşterimizin talimatlarına göre hareket ediyorsak bu durumda Yonder, anket kapsamında bir veri işleyicisi olacak, ancak bir veri sorumlusu olmayacaktır ve yalnızca anketin başında sağlanan bildirimler geçerli olurken bu gizlilik bildirimi geçerli olmayacaktır.

Yonder’ın anketle ilgili olarak tek başına sorumlu, başka birisi ile birlikte sorumlu veya sadece veri işleyicisi olarak hareket edip etmediğini, anketin başında size söyleyeceğiz. Veri sorumlusu veya tek veri sorumlusu değilsek, size veri sorumlularının kim olduğunu da söyleyeceğiz.

Bu gizlilik bildirimi, aşağıda belirtilen belirli alanlara tıklayabilmeniz için katmanlı bir şekilde sunulmaktadır. Bu gizlilik bildiriminde kullanılan bazı terimlerin anlamlarını anlamak için lütfen Sözlük’e başvurun.

1. ÖNEMLİ BİLGİLER VE BİZ KİMİZ?

2. HAKKINIZDA TOPLADIĞIMIZ VERİLER
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL TOPLANIR?
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIRIZ?
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIKLANMASI
6. ULUSLARARASI AKTARIMLAR
7. VERİ GÜVENLİĞİ
8. VERİ SAKLAMA
9. YASAL HAKLARINIZ
10. SÖZLÜK

1. ÖNEMLİ BİLGİLER VE BİZ KİMİZ?

1.1 Bu Gizlilik Bildiriminin Amacı

Bu gizlilik bildirimi, anketlerimize katıldığınızda Yonder’ın kişisel verilerinizi nasıl topladığı ve işlediği hakkında size bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Bu gizlilik bildirimini, verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızdan haberdar olmanız için sizinle ilgili kişisel verileri toplarken veya işlerken belirli durumlarda sunabileceğimiz diğer herhangi bir gizlilik veya adil işleme bildirimi ile birlikte okumanız önemlidir. Bu gizlilik bildirimi, diğer bildirimleri tamamlar ve onları geçersiz kılmayı amaçlamamaktadır.

1.2 Sorumlu

Yonder Consulting Limited, verilerinizin sorumlusudur ve bu bakımdan yükümlüdür. (bu gizlilik bildiriminde “Yonder”, “biz”, “bize” veya “bizim” şeklinde ifade edilir).

Bu gizlilik bildirimiyle ilgili soruları denetlemekle sorumlu bir veri koruma görevlisi (VKG) atadık. Yasal haklarınızı kullanma talepleriniz de dâhil olmak üzere bu gizlilik bildirimiyle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak VKG ile iletişime geçin.

1.3 İletişim Bilgileri

Şirket adı:Yonder Consulting Limited

VKG’nin adı veya unvanı: Mike Wooderson

E-posta adresi: dataprotection@yonderconsulting.com

Posta adresi: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Birleşik Krallık)

Veri koruma ile ilgili hususlarda Birleşik Krallık denetim makamı olan Information Commissioner’s Office’e (ICO) istediğiniz zaman şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz (www.ico.org.uk). Ancak, ICO’ya başvurmadan önce endişelerinizi ele alma şansını memnuniyetle karşılarız, bu nedenle lütfen ilk önce e-posta adresinden üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

1.4 Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler ve Değişiklikleri Bize Bildirme Göreviniz

Bu versiyon, en son Mayıs 2018’de güncellenmiştir ve bizimle iletişime geçerek edinilebilir.

Elimizde bulunan sizinle ilgili kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bizimle olan ilişkiniz sırasında kişisel verilerinizin değişmesi halinde lütfen bizi bilgilendirin.

1.5 Üçüncü Taraf Bağlantıları

Bu İnternet sitesi, üçüncü şahıs İnternet sitelerine, eklentilere ve uygulamalara bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılara tıklamak veya bu bağlantıları etkinleştirmek, üçüncü tarafların sizinle ilgili verileri toplamasına veya paylaşmasına imkân tanıyabilir. Bu üçüncü taraf İnternet sitelerini kontrol etmiyoruz ve onların gizlilik bildirimlerinden sorumlu değiliz. İnternet sitemizden çıktığınızda, ziyaret ettiğiniz her İnternet sitesinin gizlilik bildirimini okumanızı öneririz.

2. HAKKINIZDA TOPLADIĞIMIZ VERİLER

2.1 Kişisel veriler veya kişisel bilgiler, kişinin kimliğinin belirlenmesine olanak tanıyan kişi hakkındaki her türlü bilgi anlamına gelir. Kimlik bilgilerinin çıkarıldığı verileri (anonim veriler) kapsamaz.

2.2 Sizinle ilgili aşağıdaki şekilde gruplandırdığımız farklı türlerdeki kişisel verileri toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve aktarabiliriz:

Kimlik Verileri, kişinin adını, kızlık soyadını, soyadını, kullanıcı adı veya benzeri tanımlayıcıları, medeni durumu, unvanı, doğum tarihini ve cinsiyeti içerir.

İletişim Verileri adres, e-posta adresi ve telefon numaralarını içerir.

Finansal Veriler banka hesabı ve ödeme kartı bilgilerini içerir.

İşlem Verileri size yapılan ödemelerle ilgili bilgileri içerir.

Anket Verileri sizi katılmaya davet ettiğimiz anketlere verdiğiniz yanıtları içerir.

İletişim Verileri bizimle yaptığınız yazışmaları ve hizmetlerimizle ilgili geri bildirimlerinizi içerir.

2.3 Ayrıca herhangi bir amaçla istatistiksel veya demografik veriler gibi Toplu Verileri toplar, kullanır ve paylaşırız. Toplu Veriler, kişisel verilerinizden edinilebilir, ancak bu veriler doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi açıklamadığından, kanunlar nezdinde kişisel veri sayılmaz. Örneğin, Pazar araştırması ve istatistiksel araştırma yapmak için Anket Verilerinizi toplayabiliriz. Ancak, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilmesi için Toplu Verileri kişisel verilerinizle birleştirir veya bağlantısını kurarsak, birleştirilmiş verileri bu gizlilik bildirimine uygun olarak kullanılacak kişisel veriler olarak ele alırız.

2.4 Sizinle ilgili yalnızca, Özel Kategorilerdeki Kişisel Verileri toplarız (buna ırkınız veya etnik kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, cinsel yaşamınız, cinsel eğiliminiz, siyasi görüşler, sendika üyeliği, sağlığınızla ilgili bilgiler ve genetik ve biyometrik verileriniz) veya açık izninizle ve yalnızca Anket Verilerinin bir parçası olarak, bir anketle ilgili olması halinde cezai hükümler ve suçlar hakkında bilgileri toplarız.

2.5 İstenildiğinde kişisel bilgilerinizi vermek istemezseniz, ankete katılamayabilir ve anketlere katılım için verilen teşvik veya diğer avantajlardan yararlanamayabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL TOPLANIR?

3.1 Sizden ve sizin hakkınızda veri toplamak için aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı yöntemler kullanıyoruz:

Doğrudan etkileşimler.Formları doldurarak veya posta, telefon, e-posta veya başka yollarla bizimle iletişime geçerek bize, Kimlik, İletişim Bilgilerinizi, Finansal ve Anket Verilerinizi sağlayabilmektesiniz. Bu, anketlerimize katıldığınızda veya bize geri bildirimde bulunduğunuzda sağladığınız kişisel verileri içerir.

Otomatik teknolojiler veya etkileşimler.İnternet sitemizle etkileşim kurduğunuzda, ekipmanınız, tarama işlemleri ve kalıpları hakkında Teknik Verileri ve Kullanım Verilerini otomatik olarak toplayabiliriz. Bu kişisel verileri tanımlama bilgileri (çerezler), sunucu kayıtları ve diğer benzer teknolojileri kullanarak toplarız. Tanımlama bilgilerini kullanan diğer İnternet sitelerini ziyaret etmeniz durumunda da sizinle ilgili Teknik Veriler alabiliriz. Tarayıcınızı, tarayıcı tanımlama bilgilerinin tümünü veya bir kısmını reddedecek veya İnternet siteleri tanımlama bilgilerini ayarladığında veya bunlara eriştiğinde sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tanımlama bilgilerini devre dışı bırakır veya reddederseniz, bu sitenin bazı bölümlerinin erişilemez duruma gelebileceğini veya düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın. Daha fazla ayrıntı için lütfen Tanımlama Bilgileri Politikamıza bakın.

Üçüncü şahıslar veya kamuya açık kaynaklar. Sizinle ilgili kişisel verileri, aşağıda belirtildiği gibi çeşitli üçüncü taraflardan ve kamu kaynaklarından alabiliriz:

– AB içindeki veri komisyoncularından veya toplayıcılardan gelen Kimlik ve İletişim Verileri.

– AB içinde yerleşik Şirket Sicil Kurumu ve Seçim Kütüğü gibi kamuya açık kaynaklardan alınan Kimlik ve İletişim Verileri.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ?

4.1 Aşağıda, kişisel verilerinizi kullanmayı planladığımız tüm yöntemleri ve bunu yapmak için hangi yasal dayanakları kullandığımızı gösteren bir tablo hazırladık. İlgili durumlarda meşru menfaatlerimizin neler olduğunu da belirledik.

4.2 Verilerinizi kullandığımız özel amaca bağlı olarak, kişisel verilerinizi birden fazla yasal gerekçeyle işleyebileceğimizi unutmayın. Aşağıdaki tabloda birden fazla gerekçenin belirtildiği durumlarda, kişisel verilerinizi işlemek için temel aldığımız belirli yasal dayanak hakkında bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin.

4.3 Kişisel verilerinizi işlemek için temel aldığımız yasal dayanak için buraya tıklayın.

4.4 Amacın Değişmesi

Başka bir nedenle kişisel verilerinizin kullanımının makul olduğu ve bu nedenin, asıl amaçla uyumlu olduğunu düşündüğümüz durumlar da dâhil olmak üzere kişisel verilerinizi, yalnızca topladığımız amaçlar için kullanacağız. Yeni amaca yönelik veri işlemenin asıl amaçla nasıl uyumlu olduğuna dair bir açıklama almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Kişisel verilerinizi ilgisiz bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve bunu yapmamıza izin veren yasal dayanağı açıklayacağız.

Kişisel verilerinizi, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda yukarıdaki kurallara uygun olarak bilginiz veya izniniz olmadan işleyebileceğimizi lütfen unutmayın.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIKLANMASI

5.1 Kişisel verilerinizi yukarıdaki 4. paragraftaki tabloda belirtilen amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen taraflarla paylaşmamız gerekebilir.

• Ayrıca, Yonder Data Solutions’dan başka bir Yonder Consulting Limited Group şirketi adına bir anket yapılırsa, bilgileri ortak sorumlular olarak hareket eden Birleşik Krallık merkezli Yonder Consulting Limited Group’a da açıklayabiliriz.

• BT ve sistem yönetimi hizmetleri sağlayan, işleyiciler olarak hareket eden Birleşik Krallık’ta yerleşik hizmet sağlayıcılar.

• Danışmanlık, bankacılık, hukuk, sigorta ve muhasebe hizmetleri sunan, Birleşik Krallık’ta yerleşik avukatlar, bankacılar, denetçiler ve sigortacılar dâhil olmak üzere işleyici veya sorumlu olarak hareket eden profesyonel danışmanlar.

• Bazı durumlarda işleme faaliyetlerinin bildirilmesini gerektiren Birleşik Krallık’ta yerleşik, işleyici veya sorumlu olarak hareket eden HM Revenue & Customs (Gelir ve Gümrük İdaresi), düzenleyici kurumlar ve diğer makamlar.

• Experian gibi işleyici olarak hareket eden ve anketlerimiz için bize ek analizler ve iç görüler sağlayan Birleşik Krallık merkezli coğrafi demografik şirketler.

• İşimizin veya varlıklarımızın bir kısmını satmayı, devretmeyi veya birleştirmeyi seçebileceğimiz üçüncü taraflar. Alternatif olarak, başka işletmeleri satın alabilir veya başka şirketlerle birleşme faaliyetlerine girişebiliriz. İşletmemizde bir değişiklik olursa, yeni sahipler kişisel verilerinizi bu gizlilik bildiriminde belirtildiği şekilde kullanabilecektir.

5.2 Anketin başında sizi bilgilendirmedikçe veya anketin bir parçası olarak izninizi almadıkça, kişisel veri sınıfına giren Anket Verilerini müşterilerimize açıklamayız. Anket Verileri anonim hale getirilir ve müşterilerimizle ve diğer üçüncü taraflarla kimliğinizi açıklamayacak şekilde, genel olarak paylaşılır. Örneğin: “Birleşik Krallık’ta her 10 kişiden 8’i şu anki işinden memnun”.

5.3 Tüm üçüncü taraflardan kişisel verileriniz için güvenlik ilkelerine uymalarını ve bu verileri yasalara uygun şekilde işlemelerini şart koşuyoruz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmalarına izin vermiyoruz ve kişisel verilerinizi yalnızca belirtilen amaçlar çerçevesinde ve talimatlarımıza uygun olarak işlemelerine izin veriyoruz.

6. ULUSLARARASI AKTARIMLAR

6.1 Kişisel verilerinizi her AEA dışına aktardığımızda, aşağıdaki güvenlik önlemlerinden en az birinin geçerli olmasını sağlayarak benzer bir koruma derecesinin uygulanmasını sağlarız:

• Kişisel verilerinizi yalnızca Avrupa Komisyonu tarafından kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlandığı kabul edilen ülkelere aktarırız; daha fazla bilgi için bkz. Avrupa Komisyonu: AB üyesi olmayan ülkelerde kişisel verilerin korunması yeterliliği.

• Belirli hizmet sağlayıcılarından faydalandığımızda, kişisel verilere Avrupa’da olduğu kadar koruma sağlayan Avrupa Komisyonu tarafından onaylı özel sözleşmeleri kullanabiliriz; daha fazla bilgi için bkz. Avrupa Komisyonu: Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarımı için model sözleşmeler.

• ABD merkezli hizmet sağlayıcılardan faydalandığımızda, Avrupa ve ABD arasında paylaşılan kişisel verilere benzer bir koruma sağlamalarını gerektiren Gizlilik Kalkanının bir parçası olmaları durumunda onlara veri aktarabiliriz; daha fazla bilgi için bkz. Avrupa Komisyonu: AB-ABD Gizlilik Kalkanı.

6.2 Kişisel verilerinizi AEA dışına aktarırken kullandığımız belirli mekanizma hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

7. VERİ GÜVENLİĞİ

7.1 Kişisel verilerinizin kazara kaybolmasını, kullanılmasını veya yetkisiz bir şekilde ele geçirilmesini, değiştirilmesini veya açıklanmasını önlemek için uygun güvenlik önlemleri aldık. Ayrıca, kişisel verilerinize erişimi, bilmesi gereken esasına dayalı işleri kapsamında ihtiyacı olan çalışanlar, temsilciler, yükleniciler ve diğer üçüncü taraflarla sınırlandırıyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca bizim talimatlarımız doğrultusunda işleyeceklerdir ve bir gizlilik yükümlülüğüne tabidirler.

7.2 Şüpheli herhangi bir kişisel veri ihlali için prosedürler uygulamaya koyduk ve yasal olarak bildirimde bulunmamız gereken durumlarda sizi ve ilgili tüm düzenleyici makamları bilgilendireceğiz.

8. VERİ SAKLAMA

8.1 Kişisel Verilerimi ne kadar süre kullanacaksınız?

Kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal, muhasebe veya raporlama gerekliliklerini karşılama amaçları da dâhil olmak üzere, yalnızca toplama amaçlarımızı yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklayacağız.

Kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlemek üzere kişisel verilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini, kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya açıklanmasından kaynaklanabilecek potansiyel zarar riskini, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi ve bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve geçerli yasal gereklilikleri dikkate alırız.

Yasalara göre, panel üyelerimiz hakkındaki temel bilgileri (İrtibat, Kimlik, Finansal ve İşlem Verileri dâhil) üyeliklerini sonlandırdıktan sonra altı yıl boyunca vergi amaçları doğrultusunda saklamak durumundayız.

Bazı durumlarda verilerinizi silmemizi talep edebilirsiniz: Daha fazla bilgi için aşağıdaki silme talebine bakın.

Kişisel verilerinizi araştırma veya istatistik amaçlar doğrultusunda anonim duruma getirebiliriz (böylece artık sizinle ilişkilendirilemezler); bu durumda bu bilgileri size başka bir bildirimde bulunmadan süresiz olarak kullanabiliriz.

9. YASAL HAKLARINIZ

9.1 Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizle ilgili olarak veri koruma yasaları kapsamında bazı haklarınız vardır:

• Kişisel verilerinize erişim talep etmek.

• Kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etmek.

• Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek.

• Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek.

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek.

• Kişisel verilerinizin aktarılmasını talep etmek.

• Verilen izni geri çekme hakkı.

9.2 Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen bize ulaşın .

9.3 Genellikle Ücret Talep Edilmez

Kişisel verilerinize erişmek (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak) için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. Ancak talebiniz açık şekilde dayanaksız, tekrar arz ediyorsa veya aşırı ise makul bir ücret talep edebiliriz. Alternatif olarak, bu tür durumlarda talebinizi yerine getirmeyi reddedebiliriz.

9.4 Sizden neler isteyebiliriz?

Kimliğinizi doğrulamamıza ve kişisel verilerinize erişme (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanma) hakkınızı sağlamamıza yardımcı olması için sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel verilerin, bunları alma hakkı olmayan herhangi bir kişiye açıklanmamasını sağlamak için bir güvenlik önlemidir. Ayrıca, yanıtımızı hızlandırma talebinizle ilgili olarak sizden daha fazla bilgi talep etmek için sizinle iletişime geçebiliriz.

9.5 Yanıt Vermek İçin Zaman Sınırı

Tüm meşru taleplere bir ay içinde yanıt vermeye çalışırız. Talebiniz oldukça karmaşıksa veya çok sayıda talepte bulunduysanız, bazen bu bir aydan uzun sürebilir. Bu durumda sizi bilgilendireceğiz ve size güncelleme sağlayacağız.

10. SÖZLÜK

10.1 Yasal Dayanak İzin, verilerinizin işlenmesine dair özgürce, belli amaca mahsus, bilgi sahibi olarak ve muallak olmayan izninizi almamız anlamına gelir. İzninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu durumda bilgilerinizi bu amaçla işlemeyi durduracağız.

Meşru Menfaat size en iyi hizmeti/ürünü, en iyi ve en güvenli deneyimi sunmamızı sağlamak üzere işimizi yürütürken ve yönetirken gözetmemiz gereken iş ile ilgili menfaatlerimiz anlamına gelir. Kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işlemeden önce, sizin ve sahip olduğunuz haklarınız üzerindeki olası etkileri (hem olumlu hem de olumsuz) dikkate alır ve bunları dengelediğimizden emin oluruz. Kişisel verilerinizi, sizin üzerinizde yaratılan etkinin çıkarlarımızı geçersiz kıldığı faaliyetlerde kullanmayız (sizin izniniz olmadıkça veya başka bir şekilde kanunen gerekli olmadıkça veya izin verilmedikçe). Bizimle iletişime geçerek, belirli faaliyetlerle ilgili olarak üzerinizdeki olası etkilere karşı meşru çıkarlarımızı nasıl değerlendirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Sözleşmenin Yerine Getirilmesi, taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya böyle bir sözleşmeye girmeden önce talebiniz üzerine adımlar atılması gerektiğinde verilerinizin işlenmesi anlamına gelir.

Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uyulması, tabi olduğumuz yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uygunluk için gerekli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesi anlamına gelir.

10.2 Yasal Haklarınız

Şu haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinize erişim talep edilmesi (genellikle “veri sahibi erişim talebi” olarak bilinir). Bu, elimizde tuttuğumuz kişisel verilerinizin bir kopyasını almanızı ve bunları yasal olarak işleyip işlemediğimizi kontrol etmenizi sağlar.

Elimizde bulunan kişisel verilerinizin düzeltilmesinin talep edilmesi. Bu, elimizde bulunan kişisel verilerin eksik veya yanlış olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini sağlar, ancak bize sağladığınız yeni verilerin doğruluğunu teyit etmemiz gerekebilir.

Kişisel verilerinizin silinmesinin talep edilmesi. Bu, işlemeye devam etmemiz için iyi bir gerekçenin bulunmadığı bir durumda, kişisel verilerinizi silmemizi veya kaldırmamızı talep etmenizi sağlar. Ayrıca, işlemeye itiraz etme hakkınızı başarıyla kullandığınız (aşağıya bakın), bilgilerinizi yasa dışı bir şekilde işlemiş olabileceğimiz veya kişisel verilerinizi, yerel yasalara uygun olarak silmemiz gereken durumlarda bizden kişisel bilgilerinizi silmemizi ve kaldırmamızı isteyebilirsiniz. Ancak, talebiniz sırasında belirli yasal nedenlerle silme talebinizi her zaman yerine getiremeyebileceğimizi unutmayın; böyle bir durumda bilgilendirileceksiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edilmesi. Meşru bir menfaate (veya üçüncü bir tarafın menfaatlerine) bel bağlamamız ve özel durumunuzla ilgili olarak temel hak ve özgürlüklerinizi etkilediğini düşündüğünüz için bu zeminde işlenmesine itiraz etmek istemenize neden olan bir husus olması durumunda bu itiraz hakkını kullanabilirsiniz. Ayrıca, kamu yararı için gerekli olmadıkça, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlememiz veya kişisel verilerinizi istatistiksel araştırma amaçlarıyla işlememiz halinde itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır. Bazı durumlarda, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan bilgilerinizi işlemek için zorlayıcı meşru gerekçelerimiz olduğunu ortaya koyabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edilmesi. Bu, aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini askıya almamızı talep etmenizi sağlar: (a) verilerin doğruluğunu belirlememizi isterseniz; (b) verileri kullanmamızın yasa dışı olduğu, ancak sizin bunları silmemizi istemediğiniz hallerde; (c) yasal iddiaları tesis etmek, işletmek veya savunmak için ihtiyacınız olduğundan artık gereksinim duymasak bile verileri saklamamıza ihtiyaç duyduğunuzda; veya (d) verilerinizi kullanmamıza itiraz etmeniz; ancak bunları kullanmak için daha üstün meşru gerekçelerimiz olup olmadığını doğrulamamız gerekir.

Kişisel verilerinizin size veya üçüncü bir tarafa aktarılmasının talep edilmesi. Tarafımızca veya seçtiğiniz üçüncü tarafça, kişisel verileriniz, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir biçimde size sağlanacaktır. Bu hakkın yalnızca, başlangıçta kullanmamıza izin verdiğiniz otomatik bilgiler için veya bilgileri sizinle bir sözleşme yapmak için kullandığımız durumlarda geçerli olduğunu unutmayın.

İznin geri çekilmesi. Kişisel verilerinizi işlemek için izne ihtiyaç duyduğumuzda herhangi bir zamanda, izninizi geri çekebilirsiniz. Ancak izninizi geri çekmeden önce gerçekleştirilen herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir. İzninizi geri çekerseniz, size belirli ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. İzninizi geri çektiğiniz sırada durumun böyle olup olmadığını size bildireceğiz.