Survey privacy notice - Danish

INTRODUKTION

Velkommen til Yonder Consulting Limiteds Spørgeundersøgelse datapolitik. Yonder Data Solutions er et handelsnavn for Yonder Consulting Limited.

Yonder respekterer dit privatliv og forpligter sig til at værne om dine personoplysninger. Datapolitikkens hensigt er at oplyse dig om, hvordan vi passer på dine personoplysninger, når du deltager i vores spørgeundersøgelser, og fortæller dig om dine rettigheder hvad angår anonymitet, og hvordan loven beskytter dig.

Datapolitikken er ikke gældende for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med webstedet. Hvis du gerne vil vide, hvordan Yonder indsamler og behandler dine personoplysninger, når du besøger webstedet, henvises til Datapolitikken på vores websted. Endvidere, hvis du formidler oplysninger til os med data online som et medlem af .Y Live panel, vil vores .Y Live Datapolitik være gældende i stedet for denne datapolitik.

Yonder foretager markedsanalyseundersøgelser på vegne af deres kunder. Datapolitikken er kun gældende for spørgeundersøgelser, hvor Yonder er den dataansvarlige med hensyn til spørgeundersøgelsen.

Hvis Yonder enerådigt beslutter, hvem der deltager i spørgeundersøgelsen, og hvilke spørgsmål der stilles, så er Yonder den eneste dataansvarlige for spørgeundersøgelsen, og datapolitikken vil være gældende sammen med eventuelle andre meddelelser, som formidles i starten af spørgeundersøgelsen.

Hvis Yonder og deres kunde(r) deler ansvaret for beslutningen om, hvem der deltager i spørgeundersøgelsen, og hvilke spørgsmål der stilles, så vil vi være fælles registeransvarlige med en eller flere af vores kunder, og datapolitikken vil være gældende sammen med eventuelle andre meddelelser, som formidlesi starten af spørgeundersøgelsen, og muligvis inkluderer vores kundes datapolitik.

Hvis vores kunde bevarer overordnet kontrol over, hvem deltager i spørgeundersøgelsen, og hvilke spørgsmål deltagerne stilles, og vi udelukkende handler i henhold til vores kundes instruktioner, så vil Yonder være databehandler for spørgeundersøgelsen og ikke den dataansvarlige, og datapolitikken vil ikke være gældende, kun de meddelelser, som formidles i starten af spørgeundersøgelsen.

I starten af spørgeundersøgelsen oplyser vi om hvordan Yonder tjener som enerådig dataansvarlig, fælles registeransvarlig eller databehandler med hensyn til spørgeundersøgelsen. Hvis vi ikke er den dataansvarlige eller ikke den eneste dataansvarlige, oplyser vi dig også, hvem de dataansvarlige er.

Datapolitikken formidles som et lagdelt format, så du kan klikke igennem til specifikke områder, som beskrives nedenfor. Brug venligst Ordlisten for at forstå betydningen af nogle af de termer, der bruges i datapolitikken.

1. VIGTIGE OPLYSNINGER OG HVEM ER VI

2. DE OPLYSNINGER VI INDSAMLER OM DIG
3. SÅDAN INDSAMLES DINE PERSONOPLYSNINGER
4. SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
5. OFFENTLIGGØRELSER AF DINE PERSONOPLYSNINGER
6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER
7. DATASIKKERHED
8. DATAOPBEVARING
9. DINE JURIDISKE RETTIGHEDER
10. ORDLISTE

1. VIGTIGE OPLYSNINGER OG HVEM ER VI

1.1 Formålet med Datapolitikken

Datapolitikkens hensigt er at give dig oplysninger om, hvordan Yonder indsamler og behandler dine personoplysninger, når du deltager i vores spørgeundersøgelser.

Det er vigtigt, at du læser denne datapolitik sammen med eventuel anden meddelelse om databeskyttelse eller meddelelse om retfærdig proces, som vi kan formidle under særlige omstændigheder, når vi indsamler eller behandler dine personoplysninger, så du er helt klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine data. Datapolitikken supplerer de øvrige meddelelser og har ikke til formål at tilsidesætte dem.

1.2 Dataansvarlig

Yonder Consulting Limited er den dataansvarlige med ansvaret for dine personoplysninger (under ét benævnt “Yonder”, “vi”, “os” eller “vores” i denne datapolitik).

Vi har udnævnt en ansvarlig for databeskyttelse med ansvar for at spørgsmål vedrørende datapolitikken. Hvis du har spørgsmål om datapolitikken, herunder eventuelle anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte den ansvarlige for databeskyttelse vha. de nedenstående oplysninger.

1.3 Kontaktoplysninger

Virksomhedsnavn: Yonder Consulting Limited

Navn eller stilling for den ansvarlige for databeskyttelse: Mike Wooderson

E-mailadresse: dataprotection@yonderconsulting.com

Postadresse: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Storbritannien)

Du har ret til, når som helst at indgive en klage til Information Commissioner’s Office (ICO), kontrolmyndigheden for databeskyttelsesproblemer i Storbritannien (www.ico.org.uk). Vi vil dog sætte pris på muligheden for at håndtere dine problemer, før du kontakter ICO, så kontakt venligst os i første omgang.

1.4 Ændringer i datapolitikken og din pligt til at informere os om ændringer

Denne version blev sidst ajourført i maj 2018, og kan indhentes ved at kontakte os.

Det er vigtigt, at de personoplysninger, vi er i besiddelse af om dig, er korrekte og aktuelle. Du bedes holde os informeret, hvis dine personoplysninger ændres i løbet af din relation med os.

1.5 Links fra tredjeparter

Webstedet inkluderer muligvis links til websteder tilhørende tredjeparter, plugins og applikationer. Klik på de pågældende links eller aktivering af de pågældende forbindelser giver muligvis tredjeparter chancen for at indsamle eller dele data om dig. Vi kontrollerer ikke de pågældende websteder tilhørende tredjeparter, og er ikke ansvarlige for deres erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Når du forlader vores websted, opfordrer vi dig til at læse datapolitikken på alle de websteder, som du besøger.

2. DE OPLYSNINGER VI INDSAMLER OM DIG

2.1 Personoplysninger eller personlige oplysninger vil sige alle oplysninger om en person, som kan identificere den pågældende person. De indeholder ikke data, hvor personens identitet er blevet fjernet (anonyme data).

2.2 Vi indsamler, bruger, lagrer og overfører muligvis forskellige slags personoplysninger om dig, som vi har samlet i følgende grupper:

Identitetsdata inkluderer fornavn, pigenavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikatorer, civilstand, stilling, fødselsdag og køn.

Kontaktdata inkluderer adresse, e-mailadresse og telefonnumre.

Finansielle data inkluderer bankkonto og betalingskortoplysninger.

Transaktionsdata inkluderer oplysninger om betaling til dig.

Undersøgelsesdata inkluderer dine svar på alle spørgeundersøgelser, som vi inviterer dig til at deltage i.

Kommunikationsdata inkluderer din korrespondance med os og eventuelle feedback vedrørende vores serviceydelser, som du formidler.

2.3 Vi indsamler, bruger og deler også samlet data som f.eks. statistiske eller demografiske data til vilkårlige formål. Samlet data stammer muligvis fra dine personoplysninger, men betragtes ikke som personoplysninger i lovgivningen, da dataene ikke afslører din identitet direkte eller indirekte. Vi samler muligvis dine undersøgelsesdata for at udføre markedsundersøgelser og statistisk research. Hvis vi kombinerer eller forbinder samlet data med dine personoplysninger, så de kan identificere dig direkte eller indirekte, behandler vi dog de kombinerede data som personoplysninger, der bruges i henhold til denne datapolitik.

2.4 Vi indsamler kun særkategorier for personoplysninger om dig (det inkluderer oplysninger om din race eller etnicitet, religiøse trosretninger eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuel orientering, oplysninger om dit helbred og genetiske og biometriske data) eller oplysninger om domfældelser og lovbrud med dit udtrykkelige samtykke og kun, hvis det er relevant for en spørgeundersøgelse, som en del af undersøgelsesdataene.

2.5 Hvis du ikke ønsker at formidle personoplysninger, når du bedes om dem, vil du ikke være i stand til at deltage i spørgeundersøgelsen og modtage incitamenter eller andre goder for din deltagelse i spørgeundersøgelserne.

3. SÅDAN INDSAMLES DINE PERSONOPLYSNINGER

3.1 Vi bruger forskellige metoder til at indsamle data fra og om dig, heriblandt:

Direkte interaktioner. Du informerer os muligvis om din identitet, kontakt-, finansielle og undersøgelsesoplysninger ved at udfylde formularer, eller ved at korrespondere med os via post, telefon, e-mail eller anden måde. Det inkluderer personoplysninger, som du formidler, når du deltager i vores spørgeundersøgelser eller giver os feedback.

Automatiserede teknologier eller interaktioner. Når du interagerer med vores websted, indsamler vi muligvis automatisk tekniske data og brugsdata om dit udstyr, handlinger og mønstre med hensyn til browsing. Vi indsamler personoplysningerne vha. cookies, serverlogs og andre lignende teknologier. Vi modtager muligvis også tekniske data om dig, hvis du besøger andre websteder, der anvender vores cookies. Du kan indstille din browser til at afvise alle eller visse cookies, eller til at advare dig, når websteder indstiller eller tilgår cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, bedes du vær opmærksom på, at nogle dele på webstedet muligvis blokeres eller ikke fungerer korrekt. Se vores politik om cookies for yderligere oplysninger.

Tredjeparts eller offentligt tilgængelige kilder. Vi modtager muligvis personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter og offentlige kilder, som beskrevet nedenfor:

– Identitets- og kontaktoplysninger fra datamæglere eller dataindsamlere inden for EU.

– Identitets- og kontaktoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder som f. eks. Companies House and the Electoral Register inden for EU.

4. SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

4.1 I den nedenstående tabel har vi anført en beskrivelse af alle de måder, som vi planlægger at bruge dine personoplysninger på, og hvilke retsgrundlag vi retter os efter for at gøre dette. Vi har desuden sat navn på vores legitime interesser i denne sammenhæng, hvor relevant.

4.2 Bemærk, at vi muligvis behandler din personoplysninger i forbindelse med mere end et retsligt grundlag, afhængig af det specifikke formål, som vi bruger dine data til. Du bedes kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger om det specifikke retsgrundlag, som vi retter os efter for at behandle dine personoplysninger, hvis mere end et grundlag er nævnt i den nedenstående tabel.

4.3 Klik her for at læse mere om typerne af retsgrundlag, som vi retter os efter for at behandle dine personoplysninger.

4.4 Ændring af formålet

Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, som vi har indsamlet dem til, med mindre vi med rimelighed mener, at vi skal bruge dem til af anden årsag, og at den pågældende årsag er forenelig med den oprindelige årsag. Du bedes kontakte os, hvis du gerne vil have en forklaring på, hvordan behandlingen til det nye formål er forenelig med det oprindelige formål.

Hvis vi skal bruge dine personoplysninger til et uvedkommende formål, informerer vi dig og forklarer retsgrundlaget, som giver os ret til at gøre dette.

Bemærk venligst, at vi muligvis behandler dine personoplysninger uden dit kendskab eller samtykke i overensstemmelse med de ovenstående regler, hvor det kræves eller tillades af loven.

5. OFFENTLIGGØRELSER AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1 Vi skal muligvis dele dine personoplysninger med de nedenstående parter i forbindelse med formålene anført i tabellen i afsnit 4 ovenfor.

• Vi offentliggør muligvis også oplysninger til Yonder Consulting Limited Group i Storbritannien, der er medansvarlige, hvis en spørgeundersøgelse foretages på vegne af en virksomhed fra Yonder Consulting Limited Group, som ikke er Yonder Data Solutions.

• Serviceudbydere der har rollen som behandlere baseret i Storbritannien, som formidler it- og systemadministrationstjenester.

• Eksperter der har rollen som behandlere eller ansvarlige inklusive advokater, bankrådgivere, revisorer og forsikringsfolk baseret i UK, som formidler rådgivning, bankvirksomhed, juridiske, forsikrings- og regnskabstjenester.

• HM Revenue & toldvæsen, tilsynsmyndigheder samt andre myndigheder der har rollen som behandlere eller ansvarlige, i Storbritannien, som kræver indberetning af behandlingsaktiviteter under visse omstændigheder.

• Geodemografiske virksomheder som f. eks. Experian der har rollen som behandler i Storbritannien, som formidler os yderligere analyser og indblik til vores spørgeundersøgelser.

• Tredjeparter, som vi muligvis vælger at sælge, overføre eller fusionere dele af vores virksomhed eller aktiver med. Som alternativ forsøger vi muligvis at overtage andre virksomheder eller fusionere med dem. Hvis der opstår en ændring af vores virksomhed, så bruger de nye ejere muligvis dine personoplysninger på den samme måde, som vi har anført i denne datapolitik.

5.2 Med mindre vi har informeret dig i starten af spørgeundersøgelsen eller indhentet dit samtykke som en del at spørgeundersøgelsen, offentliggør vi ikke undersøgelsesdata, som er personoplysninger, til vores kunder. Undersøgelsesdata gøres anonyme, og deles med vores kunder og tredjeparter i en generisk form, der ikke identificerer dig. For eksempel: “8 ud af 10 personer i Storbritannien er tilfredse med deres aktuelle job”.

5.3 Vi kræver, at alle tredjeparter værner om dine personoplysningers sikkerhed og behandler den i overensstemmelse med loven. Vi giver ikke tredjeparts serviceudbydere tilladelse til at bruge dine personoplysninger til deres egne formål, og giver dem kun tilladelse til at behandle dine personoplysninger til specifikke formål og i henhold til vores anvisninger.

6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER

6.1 Når vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, sikrer vi en tilsvarende beskyttelsesgrad ved at sørge for, at mindst én af de følgende sikkerhedsforanstaltninger implementeres:

• Vi overfører kun personoplysninger til lande, som den EU-Kommissionen anser for at have et hensigtsmæssigt beskyttelsesniveau for personoplysninger. For nærmere oplysninger se EU-kommission: Hensigtsmæssig beskyttelse af personoplysninger i lande uden for EU.

• Hvor vi anvender visse serviceudbydere, bruger vi muligvis specifikke kontrakter, godkendt af EU-kommissionen, der giver personoplysninger samme beskyttelse, som de har i Europa. For nærmere oplysninger se EU-kommission: Modelkontrakter til overførslen af personoplysninger til tredjeverdenslande.

• Hvor vi bruger udbydere i USA, overfører vi muligvis data til dem, hvis de er en del af Privacy Shield, som forpligter dem til at yde lignende beskyttelse til personoplysninger, der deles mellem Europa og USA. For nærmere oplysninger se EU-kommission: EU’s og USA’s Privacy Shield.

6.2 Du bedes kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om den specifikke mekanisme, som bruges af os, når vi overfører dine personoplysninger uden for EØS.

7. DATASIKKERHED

7.1 Vi har implementeret hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger mistes, bruges eller tilgås på uautoriseret vis, ændres eller offentliggøres ved et uheld. Derudover begrænser vi adgang til dine personoplysninger til de medarbejdere, agenter, leverandører og andre tredjeparter efter princippet ‘behov for viden’. De behandler kun dine personoplysninger i henhold til vores anvisninger og de er underlagt en fortrolighedspligt.

7.2 Vi har implementeret procedurer til at håndtere eventuelle mistænkte krænkelser af personoplysninger, og oplyser dig og enhver relevant tilsynsførende om en krænkelse, hvor vi, i henhold til loven er forpligtet til at gøre det.

8. DATAOPBEVARING

8.1 Hvor længe bruger I mine personoplysninger?

Vi bevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede dem til, inklusive med det formål at opfylde eventuelle lovmæssige-, regnskabsmæssige- eller indberetningsmæssige krav.

For at bestemme den hensigtsmæssige opbevaringsperiode for personoplysninger, tager vi hensyn til personoplysningernes mængde, natur og følsomhed, den potentielle risiko for skade fra uautoriseret brug eller offentliggørelse af dine personoplysninger, formålene vi behandler dine personoplysninger til, og om vi kan opfylde de pågældende formål vha. andre midler samt de gældende lovgivningsmæssige krav.

I henhold til loven skal vi af skattemæssige årsager bevare grundlæggende oplysninger om vores panelmedlemmer (inklusive kontakt-, identitets-, finansielle og transaktionsoplysninger) i seks år efter deres medlemskab.

Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette dine data: se anmodning om sletning herunder for yderligere oplysninger.

Vi gør muligvis dine personoplysninger anonyme (så de ikke længere kan forbindes med dig) til formål for research eller statistik, hvor vi eventuelt bruger de pågældende oplysninger på ubestemt tid uden at informere dig yderligere.

9. DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

9.1 Under visse omstændigheder har du rettigheder i henhold til databeskyttelseslove med hensyn til dine personoplysninger.

• Anmod om adgang til dine personoplysninger.

• Anmod om rettelse af dine personoplysninger.

• Anmod om sletning af dine personoplysninger.

• Gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

• Anmod om begrænset behandling af dine personoplysninger.

• Anmod om overførsel af dine personoplysninger.

• Ret til at tilbagetrække samtykke.

9.2 Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovenstående rettigheder, bedes du kontakte os.

9.3 Som regel uden gebyr

Du skal ikke betale et gebyr for at tilgå dine personoplysninger (eller udøve nogen andre rettigheder). Vi opkræver dog muligvis et rimeligt gebyr, hvis din anmodning tydeligvis er ubegrundet, repetitiv eller for omfattende. Som alternativ afviser vi muligvis at opfylde din anmodning under de pågældende omstændigheder.

9.4 Hvad vi skal bruge fra dig

Vi har muligvis behov for at anmode dig om specifikke oplysninger for at hjælpe os med at bekræfte din identitet, og sikre din ret til at tilgå dine personoplysninger (eller udøve enhver af dine andre rettigheder). Det er en sikkerhedsforanstaltning, at personoplysninger ikke offentliggøres til en eventuelt uvedkommende person, som ikke har noget ret til at modtage dem. Vi kontakter dig muligvis også for at bede dig om yderligere oplysninger i relation til din anmodning for at fremskynde vores svar.

9.5 Tidsfrist for svar

Vi prøver at svare på alle legitime anmodninger inden for en måned. Det kan tage os mere end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller du har indsendt en række anmodninger. I dette tilfælde informerer vi dig og holder dig opdateret.

10. ORDLISTE

10.1 RetsgrundlagSamtykke betyder behandling af dine data, hvor vi har opnået din frivillige, specifikke, informerede og utvetydige tilladelse. Du kan tilbagetrække dit samtykke når som helst, og vi holder så op med at behandle dine oplysninger til det pågældende formål.

Legitim interesse betyder vores virksomheds interesse i at lede og forvalte vores forretninger for at sætte os i stand til at tilbyde dig den bedste service/produkt og den bedste og mest sikre oplevelse. Vi sørger for at tage hensyn til og afstemmer eventuel potentiel konsekvens for dig (både positiv og negativ) og dine rettigheder, før vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores legitime interesser. Vi bruger ikke dine personoplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesætter konsekvensen for dig (med mindre vi har dit samtykke eller på anden måde er forpligtet eller har tilladelse i henhold til lovgivningen). Du kan opnå yderligere oplysninger om, hvordan vi vurderer vores legitime interesser mod eventuel konsekvens for dig, hvad angår specifikke aktiviteter ved at kontakte os.

Kontraktens udførelse betyder behandling af dine data, hvor det er nødvendigt for udførelsen af en kontrakt, som du er en del af, eller for at træffe foranstaltninger efter din anmodning, før en sådan kontrakt indgås.

Overholdelse af en juridisk forpligtelse eller lovkrav betyder behandling af dine data, hvor det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse eller lovkrav, som vi er bundet af.

10.2 Dine juridiske rettigheder

Du har ret til at:

Anmode om adgang til dine personoplysninger (bedre kendt som “den registreredes anmodning om adgang”). Det giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi sidder inde med om dig og kontrollere, at vi behandler dem på en lovlig måde.

Anmode om rettelse af de personoplysninger, som vi sidder inde med om dig. Det giver dig mulighed for at få eventuelle ufuldstændige eller forkerte oplysninger, som vi sidder inde med om dig, rettet. Vi skal dog kontrollere nøjagtigheden af de nye data, som du formidler os.

Anmodning om sletning af dine personoplysninger. Giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, i tilfælde hvor der ikke er nogen god grund til at vi fortsat behandler dem. Du har endvidere ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personoplysninger, hvor du med succes har udøvet din rettighed til at modsige dig behandlingen (se nedenfor), hvor vi muligvis har behandlet dine personoplysninger ulovligt, eller hvor vi er forpligtede til at slette dine personoplysninger for at overholde lokal lovgivning. Bemærk dog, at vi ikke altid er i stand til at imødekomme din anmodning om sletning af hensyn til specifikke juridiske årsager, som du informeres om på tidspunktet for din anmodning, hvis relevant.

Indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor vi afhænger af en legitim interesse (eller tredjeparters interesser), og der er noget ved din særlige situation, som får dig til at gøre indsigelse på denne baggrund, da du føler, at det får konsekvenser for dine fundamentale rettigheder og friheder. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse hvor vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføringsformål eller, hvis vi behandler dine personoplysninger til formål for statistisk research, med mindre behandlingen er nødvendig med henblik på den offentlige interesse. I visse tilfælde kan vi muligvis bevise, at vi har overbevisende legitime årsager til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og friheder.

Anmodning om begrænsning i behandling af dine personoplysninger. Giver dig mulighed for at bede os om at aflyse behandlingen af dine personoplysninger i den nedenstående scenarier: (a) hvis du ønsker at vi fastlægger oplysningernes nøjagtighed; (b) hvor vores brug af oplysningerne er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi sletter dem; (c) hvor du har behov for, at vi beholder oplysningerne, selv om vi ikke længere har brug for dem, da du skal bruge dem til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav; eller (d) du har gjort indsigelse mod vores brug af dine oplysninger, men vi skal undersøge, om vi har tilsidesat legitime årsager for at bruge dem.

Anmodning om overførsel af dine personoplysninger til dig eller til en tredjepart. Vi overfører til dig eller en tredjepart efter dit valg dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format. Bemærk, at denne rettighed kun gælder for automatiserede oplysninger, som du indledningsvist gav dit samtykke til at vi brugte eller, hvor vi brugte oplysningerne til at indgå en kontrakt med dig.

Tilbagetrækning af samtykke kan ske når som helst, hvor vi afhænger af samtykke for at behandle dine personoplysninger. Dette vil dog ikke påvirke legitimiteten af eventuel behandling, som blev udført før tilbagetrækning af dit samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at levere visse produkter eller serviceydelser til dig. I et sådant tilfælde, informerer dig, når du tilbagetrækker dit samtykke.