Survey privacy notice - Romanian

INTRODUCERE

Aceasta este notificarea privind confidențialitatea datelor din Sondajul Yonder Consulting Limited. Yonder Data Solutions este o denumire comercială a Yonder Consulting Limited.

Yonder vă respectă confidențialitatea și se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal. Prezenta notificare privind confidențialitatea datelor vă va informa cu privire la modul în care ne ocupăm de datele dvs. cu caracter personal atunci când participați la sondajele noastre și vă va spune care sunt drepturile dvs. legate de confidențialitate și modul în care sunteți protejat/-ă de lege.

Prezenta notificare privind confidențialitatea datelor nu vizează modul în care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în legătură cu acest site web. Dacă doriți să aflați despre modul în care Yonder colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când vizitați acest site web, consultați Notificarea privind confidențialitatea datelor de pe Site-ul web. De asemenea, dacă ne furnizați date online în calitate de membru al grupului .Y Live, se vor aplica prevederile Notificării privind confidențialitatea datelor .Y Live în locul prezentei notificări privind confidențialitatea.

Yonder efectuează sondaje de cercetare a pieței în numele clienților săi. Această notificare privind confidențialitatea datelor se aplică doar în cazul acelor sondaje în care Yonder îndeplinește rolul de operator de date pentru sondajul respectiv.

· Dacă Yonder este singurul decident în privința participanților la sondaj și întrebărilor adresate, atunci va fi singurul operator de date al sondajului, iar această notificare privind confidențialitatea datelor se va aplica împreună cu orice alte notificări furnizate la începutul sondajului.

· Dacă Yonder și clientul său/clienții săi împart responsabilitatea deciziei referitoare la participanți și la întrebările adresate, Yonder va îndeplini rolul de operator de date asociat, împreună cu unul sau mai mulți dintre clienții săi, iar această notificare privind confidențialitatea datelor se va aplica împreună cu orice alte notificări furnizate la începutul sondajului, aici putând fi inclusă și notificarea clientului privind confidențialitatea datelor.

· În cazul în care clientului nostru îi revine în totalitate responsabilitatea deciziei referitoare la participanți și la întrebările adresate, iar noi acționăm doar în funcție de instrucțiunile clientului nostru, Yonder va îndeplini rolul de persoană împuternicită de operatorul de date pentru sondajul respectiv, nu de operator de date, iar această notificare privind confidențialitatea datelor nu se va aplica, ci doar notificările furnizate la începutul sondajului.

Vă vom comunica la începutul sondajului dacă, pentru sondajul respectiv, Yonder îndeplinește rolul de operator de date unic sau operator de date asociat, ori dacă este o persoană împuternicită de operatorul de date. Dacă nu suntem operator de date sau singurul operator de date, vă vom comunica cine sunt ceilalți operatori de date.

Această notificare privind confidențialitatea datelor vă este pusă la dispoziție într-un format stratificat, astfel încât să puteți accesa printr-un simplu clic secțiunile specifice prezentate mai jos. Utilizați și Glosarul pus la dispoziție, pentru a înțelege semnificația unora dintre termenii folosiți în această notificare privind confidențialitatea datelor.

1. INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI CINE SUNTEM NOI

2. DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DVS.
3. CUM SUNT COLECTATE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
4. CUM UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
5. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE
7. SECURITATEA DATELOR
8. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR
9. DREPTURILE DVS. LEGALE
10. GLOSAR

1. INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI CINE SUNTEM NOI

1.1 Scopul prezentei Notificări privind confidențialitatea datelor

Prezenta notificare privind confidențialitatea datelor își propune să vă ofere informații cu privire la modul în care Yonder colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când participați la sondajele noastre.

Este important să citiți această notificare privind confidențialitatea datelor împreună cu orice alte notificări similare sau cu cele privind prelucrarea corectă pe care s-ar putea vi le furnizăm în anumite situații, atunci când vă colectăm sau prelucrăm datele cu caracter personal, astfel încât dvs. să înțelegeți pe deplin maniera în care și motivele pentru care vă folosim datele cu caracter personal. Această notificare privind confidențialitatea datelor completează celelalte notificări și nu are scopul de a le anula.

1.2 Operator de date

Yonder Consulting Limited este operatorul de date și răspunde de datele dvs. cu caracter personal (în prezenta notificare privind confidențialitatea datelor, este denumit în mod colectiv „Yonder”, „noi”, „nouă” sau „nostru/noastră/noștri/noastre”).

Am desemnat un responsabil pentru protecția datelor (DPO) care răspunde de monitorizarea întrebărilor legate de această notificare privind confidențialitatea datelor. Dacă aveți întrebări cu privire la această notificare privind confidențialitatea datelor, inclusiv eventuale solicitări privind exercitarea drepturilor dvs. legale, luați legătura cu DPO, utilizând datele de contact furnizate mai jos.

1.3 Date de contact

Denumirea companiei: Yonder Consulting Limited

Numele sau funcția deținută de DPO: Mike Wooderson

Adresa de e-mail: dataprotection@yonderconsulting.com

Adresa poștală: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Regatul Unit)

Aveți dreptul de a depune în orice moment o reclamație la Biroul Comisarului pentru Informații (ICO), autoritatea de supraveghere din Regatul Unit pentru probleme legate de protecția datelor, (www.ico.org.uk). Cu toate acestea, am aprecia ocazia de a ne ocupa de problemele dvs. înainte ca dvs. să contactați ICO; așadar, contactați-ne pe noi prima dată.

1.4 Modificări aduse Notificării privind confidențialitatea datelor și Obligația dvs. de a ne informa cu privire la eventualele modificări

Această versiune a fost actualizată ultima dată în mai 2018 și o puteți obține dacă ne contactați.

Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să ne informați în cazul în care datele dvs. cu caracter personal se modifică în timpul relației dvs. cu noi.

1.5 Linkuri către terți

Acest site web poate include linkuri către site-uri web, plug-in-uri și aplicații ale terților. Dacă faceți clic pe respectivele linkuri sau activați conexiunile respective, le-ați putea permite terților să colecteze sau să partajeze date despre dvs. Noi nu avem control asupra acestor site-uri web ale terților și nu răspundem pentru declarațiile lor privind confidențialitatea datelor. Când părăsiți site-ul nostru web, vă recomandăm să citiți notificarea privind confidențialitatea datelor a tuturor site-urilor web pe care le vizitați.

2. DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DVS.

2.1 Datele cu caracter personal sau informațiile cu caracter personal se referă la orice informație despre o persoană pe baza cărora respectiva persoană poate fi identificată. Nu sunt incluse datele din care a fost ștearsă identitatea (date anonimizate).

2.2 Putem colecta, utiliza, stoca și transfera diferite tipuri de date cu caracter personal despre dvs., pe care le-am grupat în următoarele categorii:

Datele de identitate includ prenumele, numele anterior căsătoriei, numele de familie, numele de utilizator sau alt identificator similar, starea civilă, formula de adresare, data nașterii și sexul.

Datele de contact includ adresa, adresa de e-mail și numerele de telefon.

Datele financiare includ contul bancar și datele cardului de plată.

Datele referitoare la tranzacții includ detalii despre plățile care vi s-au făcut.

Datele din sondaje includ răspunsurile la toate sondajele la care vă invităm să participați.

Datele de comunicare includ corespondența dvs. cu noi și eventualul feedback pe care îl oferiți în legătură cu serviciile noastre.

2.3 De asemenea, colectăm, utilizăm și partajăm Date agregate, precum date statistice sau demografice, pentru orice scop. Datele agregate pot fi derivate din datele dvs. cu caracter personal, dar nu sunt considerate ca atare în sensul legii, deoarece ele nu vă dezvăluie, nici direct, nici indirect, identitatea. De exemplu, am putea agrega Datele dvs. din sondaje pentru a efectua cercetări ale pieței și cercetări statistice. Cu toate acestea, în cazul în care îmbinăm sau conectăm Datele dvs. agregate cu datele dvs. cu caracter personal, astfel încât acestea să vă poată identifica, direct sau indirect, vom trata datele combinate ca având caracter personal, care vor fi utilizate în conformitate cu prevederile acestei notificări privind confidențialitatea datelor.

2.4 Vom colecta Categorii speciale de date cu caracter personal despre dvs. (aici sunt incluse detalii despre rasa sau apartenența dvs. etnică, despre convingerile filosofice ori religioase, despre viața și orientarea sexuală, opțiunile politice, apartenența la sindicat, informații despre starea dvs. de sănătate și date genetice și biometrice) sau informații despre condamnări penale ori infracțiuni doar cu consimțământul dvs. explicit și doar dacă sunt relevate pentru un sondaj, în cadrul Datelor din sondaje.

2.5 Dacă nu doriți să furnizați date cu caracter personal atunci când vi se solicită, este posibil să nu puteți participa la sondaj și să nu puteți primi stimulente sau alte beneficii oferite ca urmare a participării dvs. la sondaje.

3. CUM SUNT COLECTATE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

3.1 Noi utilizăm diverse metode pentru a colecta date de la și despre dvs., inclusiv prin:

Interacțiuni directe. Este posibil să ne comunicați Datele dvs. de identitate, de contact, financiare și din sondaje atunci când completați formulare sau corespondați cu noi prin poștă, telefon, e-mail ori prin altă metodă. Aici sunt incluse datele cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când luați parte la sondajele noastre sau când ne oferiți feedback.

Tehnologii sau interacțiuni automatizate. Atunci când interacționați cu site-ul nostru web, noi putem colecta automat Date tehnice și Date de utilizare despre echipamentele dvs., acțiunile și tiparele dvs. de navigare. Colectăm aceste date cu caracter personal cu ajutorul fișierelor cookie, jurnalelor de server și altor tehnologii similare. De asemenea, putem primi Date tehnice despre dvs. în cazul în care vizitați alte site-uri web care folosesc fișierele noastre cookie. Vă puteți seta browser-ul astfel încât să refuze toate sau o parte din fișierele cookie de browser, ori să vă atenționeze atunci când site-urile web setează sau accesează fișiere cookie. Dacă dezactivați sau refuzați fișierele cookie, trebuie să rețineți că unele părți ale acestui site ar putea deveni inaccesibile sau ar putea să nu funcționeze corespunzător. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră privind fișierele cookie.

Surse terțe sau disponibile public. Este posibil să primim date cu caracter personal despre dvs. de la diverși terți sau din surse publice, așa cum este detaliat mai jos:

– Date de identitate și de contact de la brokeri ori agregatori de date, cu sediul pe teritoriul UE.

– Date de identitate și de contact din surse disponibile public, precum Registrul companiilor (Companies House) și Registrul electoral, cu sediul pe teritoriul UE.

4. CUM UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

4.1 Am întocmit mai jos, sub forma unui tabel, o descriere a tuturor modalităților în care intenționăm să folosim datele dvs. cu caracter personal, precum și temeiurile legale pe care ne bazăm în acest scop. De asemenea, am identificat interesele noastre legitime, acolo unde este cazul.

4.2 Rețineți că este posibil să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza mai multor temeiuri legale, în funcție de scopul specific pentru care le utilizăm. Contactați-ne dacă aveți nevoie de detalii cu privire la temeiul legal specific pe care ne bazăm pentru a vă prelucra datele cu caracter personal în cazul în care, în tabelul de mai jos, au fost precizate mai multe temeiuri legale.

4.3 Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre tipurile de temeiuri legale pe care ne bazăm în vederea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

4.4 Modificarea scopului

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția situației în care avem motive rezonabile să credem că este nevoie să le utilizăm în alt scop, iar acel scop este compatibil cu cel inițial. Dacă doriți să primiți o explicație cu privire la modul în care prelucrarea datelor în noul scop este compatibilă cu cel inițial, vă rugăm să ne contactați.

Dacă avem nevoie să utilizăm datele dvs. cu caracter personal într-un scop care nu are legătură cu cel inițial, vă vom transmite o notificare în acest sens și vă vom explica temeiul legal care ne permite să procedăm astfel.

Vă rugăm să rețineți că vă putem prelucra datele cu caracter personal fără știrea sau consimțământul dvs., în conformitate cu regulile de mai sus, acolo unde acest lucru este impus sau permis de lege.

5. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

5.1 Este posibil să fim nevoiți să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu părțile menționate mai jos în scopurile prevăzute în tabelul de la paragraful 4 de mai sus.

• De asemenea, putem divulga informații Grupului Yonder Consulting Limited, cu sediul în Regatul Unit, care îndeplinește rolul de operator de date asociat, în cazul în care un sondaj este efectuat în numele unei companii din cadrul Grupului Yonder Consulting Limited, alta decât Yonder Data Solutions.

• Furnizori de servicii care îndeplinesc rolul de persoane împuternicite de operator, cu sediul în Regatul Unit, care furnizează servicii IT și de administrare a sistemelor.

• Consultanți profesioniști care acționează ca operatori sau persoane împuternicite de operator, inclusiv avocați, funcționari bancari, auditori și asigurători cu sediul în Regatul Unit, care furnizează servicii de consultanță, bancare, juridice, de asigurări și de contabilitate.

• Serviciul Fiscal și Vamal britanic (HM Revenue and Customs), autorități de reglementare și alte autorități care îndeplinesc rolul de operatori sau persoane împuternicite de operatori, cu sediul în Regatul Unit și care, în anumite situații, solicită raportarea activităților de prelucrare.

• Companii geodemografice precum Experian, care îndeplinesc rolul de persoană împuternicită de operator, cu sediul în Regatul Unit, și care ne furnizează analize și perspective suplimentare pentru sondajele noastre.

• Terți cărora putem alege să le vindem, transferăm sau cu care putem alege să fuzionăm părți ale afacerii sau activelor noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte companii sau să fuzionăm cu ele. Dacă în afacerea noastră survine o modificare, atunci noii proprietari pot utiliza datele dvs. cu caracter personal așa cum este stabilit în prezenta notificare privind confidențialitatea datelor.

5.2 Cu excepția situației în care v-am informat în acest sens la începutul sondajului sau v-am obținut consimțământul în cadrul acestuia, nu le divulgăm clienților noștri Datele din sondaje care au caracter personal. Datele din sondaje sunt anonimizate și partajate cu clienții noștri și alți terți într-o formă generică, care nu poate conduce la identificarea dvs. De exemplu: „8 din 10 persoane din Regatul Unit sunt mulțumite de serviciul lor actual”.

5.3 Le solicităm tuturor terților să respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal și să le trateze în conformitate cu prevederile legii. Nu le permitem furnizorilor noștri de servicii terți să folosească datele dvs. cu caracter personal în scopurile lor proprii, ci le permitem doar să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în scopurile specificate și conform instrucțiunilor noastre.

6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

6.1 Ori de câte ori transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SEE, ne asigurăm că li se garantează un nivel de protecție similar, prin implementarea a cel puțin uneia dintre următoarele măsuri de siguranță:

• Vom transfera datele dvs. cu caracter personal exclusiv către țările despre care Comisia Europeană consideră că ar asigura un nivel de protecție adecvat pentru datele cu caracter personal. Pentru detalii suplimentare, consultați Comisia Europeană: Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal în țările din afara UE.

• În situațiile în care apelăm la anumiți furnizori de servicii, putem utiliza contracte specifice aprobate de Comisia Europeană, care asigură același nivel de protecție pentru datele cu caracter personal ca în Europa. Pentru detalii suplimentare, consultați Comisia Europeană: Model de contracte pentru transferul datelor cu caracter personal către țări terțe.

• În situațiile în care folosim furnizori cu sediul în SUA, putem transfera date către aceștia dacă fac parte din acordul de confidențialitate încheiat între UE și SUA (Privacy Shield) care le impune să asigure un nivel similar de protecție a datelor cu caracter personal partajate între Europa și SUA. Pentru detalii suplimentare, consultați Comisia Europeană: Scutul de confidențialitate UE-SUA.

6.2 Vă rugăm să ne contactați dacă doriți informații suplimentare cu privire la mecanismul specific prin care transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SEE.

7. SECURITATEA DATELOR

7.1 Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a evita pierderea, utilizarea sau accesarea accidentală a datelor dvs. cu caracter personal, modificarea sau divulgarea lor în mod neautorizat. În plus, le permitem accesul la datele dvs. cu caracter personal doar acelor angajați, agenți, contractanți și alți terți care au nevoie să le cunoască pentru a-și putea desfășura activitatea. Aceștia vor prelucra datele dvs. cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor noastre și sunt supuși unei obligații de confidențialitate.

7.2 Am implementat proceduri pentru a face față oricărei suspiciuni de încălcare a confidențialității datelor cu caracter personal și vă vom informa, atât pe dvs., cât și toate autoritățile de reglementare competente, cu privire la o eventuală încălcare, în situațiile în care legea ne impune să facem acest lucru.

8. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

8.1 Pentru cât timp veți utiliza datele mele cu caracter personal?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal doar atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror prevederi legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în calcul cantitatea, natura și caracterul sensibil al datelor cu caracter personal, riscul potențial al unui prejudiciu rezultat de pe urma utilizării sau divulgării neautorizate a datelor dvs. cu caracter personal, scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și posibilitatea de a îndeplini respectivele scopuri prin alte mijloace, precum și prevederile legale aplicabile.

Conform legii, avem obligația de a păstra informațiile de bază despre membrii grupului nostru (inclusiv datele de contact, de identitate, financiare și referitoare la tranzacții) pentru o perioadă de șase ani de la încetarea statutului de membru, din motive fiscale.

În anumite circumstanțe, ne puteți solicita ștergerea datelor dvs.: pentru informații suplimentare, consultați mai jos secțiunea referitoare la solicitarea de ștergere.

Putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât acestea să nu mai poată fi asociate cu dvs.) în scopuri statistice sau de cercetare, situație în care putem folosi aceste informații pe termen nelimitat, fără a vă mai transmite vreo notificare ulterioară în acest sens.

9. DREPTURILE DVS. LEGALE

9.1 În anumite circumstanțe, legile de protecție a datelor vă conferă anumite drepturi în privința datelor dvs. cu caracter personal.

• Solicitarea de a avea acces la datele dvs. cu caracter personal.

• Solicitarea de a se corecta datele dvs. cu caracter personal.

• Solicitarea de a se șterge datele dvs. cu caracter personal.

• Contestarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

• Solicitarea de a se limita prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

• Solicitarea de a se transfera datele dvs. cu caracter personal.

• Dreptul de retragere a consimțământului.

9.2 Dacă doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile enumerate mai sus, contactați-ne.

9.3 De regulă, nu se percepe nicio taxă

Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a avea acces la datele dvs. cu caracter personal (sau pentru a vă exercita vreunul din celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă în cazul în care solicitarea dvs. este evident nefondată, repetitivă sau excesivă. Ca alternativă, este posibil să refuzăm să ne conformăm solicitării dvs. în aceste condiții.

9.4 De ce anume am putea avea nevoie de la dvs.

Este posibil să vă solicităm anumite informații care să ne ajute să vă confirmăm identitatea și vă asigurăm dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal (sau de a vă exercita vreunul dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu îi sunt divulgate vreunei persoane care nu are dreptul de a le primi. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare cu privire la solicitarea dvs., în ideea de a vă răspunde mai repede.

9.5 Timpul limită pentru răspunsuri

Încercăm să răspundem la toate solicitările legitime în decurs de o lună. Uneori poate dura mai mult de o lună în cazul în care solicitarea dvs. este una deosebit de complexă sau dacă ne-ați adresat mai multe solicitări. În acest caz, vă vom informa și vă vom ține la curent.

10. GLOSAR

10.1 Temei legalConsimțământ se referă la prelucrarea datelor dvs. în cazul în care am obținut permisiunea dvs. acordată în mod voluntar, specific, într-o manieră informată și lipsită de ambiguități. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, iar noi vom înceta apoi prelucrarea informațiilor dvs. în scopul respectiv.

Interes legitim se referă la interesul companiei noastre de a ne conduce și gestiona propria afacere pentru a ne permite să vă oferim cel mai bun serviciu/produs și cea mai bună și mai sigură experiență. Ne vom asigura că luăm în considerare și cântărim orice impact potențial asupra dvs. (pozitiv sau negativ) și asupra drepturilor dvs. înainte de a vă prelucra datele cu caracter personal pentru interesele noastre legitime. Nu vă vom utiliza datele cu caracter personal pentru activități în care interesele noastre sunt depășite de impactul asupra dvs. (cu excepția situației în care avem consimțământul dvs. în acest sens sau dacă legea impune ori permite acest lucru). Contactându-ne puteți obține mai multe informații cu privire la modul în care evaluăm interesele noastre legitime în raport cu un eventual impact asupra dvs. în privința anumitor activități.

Executarea contractului se referă la prelucrarea datelor dvs. atunci când este necesar pentru executarea unui contract în care sunteți parte sau la luarea unor măsuri, la solicitarea dvs., înainte de a încheia un astfel de contract.

Respectarea unei obligații legale sau de reglementare se referă la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când este necesar pentru a ne conforma unei obligații legale sau de reglementare care ne vizează direct.

10.2 Drepturile dvs. legale

Aveți următoarele drepturi:

De a solicita acces la datele dvs. cu caracter personal (situație denumită frecvent „solicitare de acces din partea persoanei vizate”). Acest drept vă permite să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în privința dvs. și de a vă asigura că le prelucrăm conform legii.

De a solicita corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem în privința dvs. Acest drept vă permite să obțineți corectarea datelor incomplete sau incorecte pe care le deținem în privința dvs., dar este posibil să fim nevoiți să verificăm acuratețea noilor date pe care ni le furnizați.

De a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Acest drept vă permite să ne solicitați să ștergem sau să eliminăm date cu caracter personal în situațiile în care nu există un motiv temeinic pentru care noi să continuăm prelucrarea lor. De asemenea, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem sau să eliminăm datele dvs. cu caracter personal în cazurile în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a contesta prelucrarea (vezi mai jos), în situațiile în care v-am prelucrat informațiile în mod ilegal sau dacă avem obligația de a vă șterge datele cu caracter personal pentru a ne conforma prevederilor legale locale. Rețineți, însă, că este posibil să nu putem să vă respectăm întotdeauna solicitarea privind ștergerea, din anumite motive legale pe care vi le vom aduce la cunoștință, dacă este cazul, la momentul solicitării dvs.

De a contesta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cazurile în care noi ne bazăm pe un interes legitim (sau pe interesul legitim al unui terț), iar situația dvs. particulară include un aspect care vă determină să doriți să vă opuneți prelucrării în baza acestui temei, deoarece considerați că prelucrarea vă afectează drepturile și libertățile fundamentale. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în cazurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de cercetare statistică, cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru interesul public. În unele situații, putem demonstra că avem temeiuri legitime convingătoare pentru a vă prelucra informațiile, temeiuri care au prioritate asupra drepturilor și libertăților dvs.

De a solicita limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Acest drept vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) dacă utilizarea datelor de către noi este ilegală, însă nu doriți ca noi să ștergem datele respective; (c) dacă aveți nevoie ca noi să păstrăm datele respective, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece trebuie să stabiliți, exercitați sau apărați revendicări legale; sau (d) ați contestat utilizarea datelor dvs. de către noi, dar noi trebuie să verificăm dacă există temeiuri legitime prioritare care să ne permită să le utilizăm în continuare.

De a vă solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal către dvs. sau un terț. Vă vom furniza, dvs. sau terțului pe care ni l-ați indicat, datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat frecvent și care să poată fi citit de un computer. Rețineți că acest drept se aplică doar în cazul informațiilor automatizate pentru utilizarea cărora am obținut inițial consimțământul dvs. sau în situațiile în care am utilizat informațiile respective pentru a executa un contract încheiat cu dvs.

De a vă retrage consimțământul în orice moment în situațiile în care ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Totuși, acest lucru nu va afecta legitimitatea prelucrării efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil ca noi să nu vă mai putem furniza anumite produse sau servicii. Vă vom informa dacă așa stau lucrurile în momentul în care vă veți retrage consimțământul.