Survey privacy notice - Lithuanian

ĮVADAS

Kviečiame susipažinti su „Yonder Consulting Limited“ apklausų privatumo nuostatomis. „Yonder Data Solutions“ yra įmonės „Yonder Consulting Limited“ prekybinis pavadinimas.

„Yonder“ gerbia jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jūsų asmens duomenis. Šiose privatumo nuostatose sužinosite, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kai dalyvaujate mūsų apklausose, jūsų teises į privatumą ir kaip jus saugo įstatymai.

Šios privatumo nuostatos netaikomos asmens duomenų rinkimui ir tvarkymui, susijusiam su šia svetaine. Jei norėtumėte sužinoti, kaip renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, kai lankotės šioje svetainėje, skaitykite svetainės privatumo nuostatas. Taip pat, jei pateikiate mums savo asmens duomenis internetu kaip apklausų grupės „.Y Live“ narys, taikomos .„Y Live“ privatumo nuostatos, o ne šios privatumo nuostatos.

„Yonder“ atlieka rinkos tyrimų apklausas klientų vardu. Šios privatumo nuostatos taikomos tik apklausoms, kuriose „Yonder“ yra apklausos duomenų valdytojas.

·Jei tik „Yonder“ sprendžia, kas gali dalyvauti apklausoje ir kokius klausimus užduoti, tada „Yonder“ yra vienintelis apklausos duomenų valdytojas ir galioja šios privatumo nuostatos bei visos kitos apklausos pradžioje pateiktos privatumo nuostatos.

Jei „Yonder“ sprendžia kartu su savo klientu (-ais) sprendžia, kas gali dalyvauti apklausoje ir kokius klausimus užduoti, tada mes kartu su vienu ar keliais klientais esame bendri duomenų valdytojai, o šios privatumo nuostatos galioja kartu su visomis kitomis apklausos pradžioje pateiktomis privatumo nuostatomis, įskaitant ir mūsų kliento (-ų) privatumo nuostatas.

·Jei mūsų klientas išlaiko bendrą kontrolę, kas gali dalyvauti apklausoje ir kokius klausimus užduoti, o mes veikiame tik pagal kliento nurodymus, tuomet „Yonder“ yra apklausos duomenų tvarkytojas, o ne duomenų valdytojas ir šios privatumo nuostatos netaikomos, bet tik apklausos pradžioje pateiktos privatumo nuostatos.

Apklausos pradžioje nurodysime, ar „Yonder“ veikia kaip apklausos vienintelis duomenų valdytojas, duomenų valdytojas bendrai su klientu ar duomenų tvarkytojas. Jei mes nesame duomenų valdytojas arba esame ne vienintelis duomenų valdytojas, tada nurodysime, kas yra duomenų valdytojas.

Šios privatumo nuostatos pateikiamos su turiniu, kad galėtumėte lengvai rasti norimą temą. Terminų žodynėlyje taip pat pateikiami kai kurių privatumo nuostatose naudojamų terminų apibrėžiami.

1. SVARBI INFORMACIJA IR KAS MES ESAME

2. KOKIUS DUOMENIS RENKAME APIE JUS
3. KAIP RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
6. DUOMENŲ PERDAVIMAS Į KITAS ŠALIS
7. DUOMENŲ APSAUGA
8. DUOMENŲ SAUGOJIMAS
9. JŪSŲ JURIDINĖS TEISĖS
10. TERMINŲ ŽODYNĖLIS

1. SVARBI INFORMACIJA IR KAS MES ESAME

1.1 Šių privatumo nuostatų paskirtis

Šios privatumo nuostatos skirtos suteikti jums informaciją apie tai, kaip „Yonder“ renka ir tvarko jūsų asmens duomenis, kai dalyvaujate mūsų apklausose.

Šias privatumo nuostatas turėtumėte skaityti kartu su kitomis privatumo nuostatomis arba sąžiningo tvarkymo nuostatomis, kurias galime pateikti konkrečiais atvejais, kai renkame jūsų asmens duomenis, kad aiškiai suprastumėte, kaip ir kodėl renkame jūsų duomenis. Šios privatumo nuostatos papildo visas kitas privatumo nuostatas, tačiau jų nepanaikina.

1.2 Duomenų valdytojas

Įmonė „Yonder Consulting Limited“ yra duomenų valdytojas ir atsako už jūsų asmens duomenis (toliau – bendrai vadinama „Yonder“, „mes“, „mūsų“ ir „mums“).

Mes turime paskirtą duomenų apsaugos pareigūną (toliau – DAP), kuris atsako už dalykus, susijusius su šiomis privatumo nuostatomis. Jei kiltų klausimų dėl šių privatumo nuostatų, įskaitant pasinaudojimą jūsų teisėmis, kreipkitės į DAP, kurio kontaktus rasite toliau.

1.3 Kontaktinė informacija

Įmonės pavardinimas: Yonder Consulting Limited

DAP vardas, pavardė arba kreipinys: Mike Wooderson

El. paštas: dataprotection@yonderconsulting.com

Pašto adresas: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Jungtinėje Karalystėje)

Jūs turite teisę bet kada pateikti skundą JK duomenų apsaugos tarnybai (angl. Information Commissioner’s Office, ICO) (www.ico.org.uk), tačiau mes norėtume, kad prieš kreipdamiesi į ICO suteiktumėte mums galimybę išspręsti jūsų klausimą, todėl pirmiausia kreipkitės į mus.

1.4 Privatumo nuostatų pakeitimai ir jūsų pareiga pranešti mums apie pasikeitimus

Ši privatumo nuostatų versija atnaujinta 2018 m. gegužę; ją galite gauti susisiekę su mumis.

Svarbu, kad mūsų turimi jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jei mūsų bendradarbiavimo metu jūsų asmens duomenys pasikeičia, praneškite apie tai mums.

1.5 Trečiųjų šalių nuorodos

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, įskiepius ir programėles. Spustelėjus tokias nuorodas ir aktyvavus jungtis, trečiosios šalys gali rinkti arba bendrinti jūsų asmens duomenis. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių svetainių ir neatsakome už jų privatumo nuostatas. Rekomenduojame išėjus iš mūsų svetainės susipažinti su kiekvienos jūsų lankomos svetainės privatumo nuostatomis.

2. KOKIUS DUOMENIS RENKAME APIE JUS

2.1 Asmens duomenys arba asmeninė informacija – tai bet kokia informacija apie asmenį, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę. Ji neapima duomenų, iš kurių tapatybės informacija yra pašalinta (anoniminių duomenų).

2.2 Mes galime rinkti, naudoti, saugoti ir perduoti įvairius jūsų asmens duomenis, kuriuos grupuojame į tokias kategorijas:

Tapatybės duomenys apima vardą, mergautinę pavardę, pavardę, naudotojo vardą ar panašų identifikatorių, šeiminę padėtį, kreipinį, gimimo datą ir lytį.

Kontaktiniai duomenys apima adresą, el. pašto adresą ir telefono numerius.

Finansiniai duomenys apima banko sąskaitos ir mokėjimo kortelės duomenis.

Operacijų duomenys apima jums atliekamų mokėjimų informaciją.

Apklausos duomenys apima jūsų atsakymus į apklausos, kurioje kviečiame dalyvauti, klausimus.

Komunikacijos duomenys apima jūsų bendravimo su mumis informaciją ir jūsų atsiliepimus apie mūsų paslaugas.

2.3 Mes taip pat renkame, naudojame ir bendriname agreguotus duomenis, pavyzdžiui, statistinius arba demografinius duomenis bet kokiu tikslu. Agreguoti duomenys gali būti išvesti iš jūsų asmens duomenų, tačiau pagal teisės aktus nėra laikomi asmens duomenimis, nes jie tiesiogiai ar netiesiogiai neatskleidžia jūsų tapatybės. Pavyzdžiui, mes galime agreguoti jūsų apklausos duomenis, kad atliktume rinkos ir statistinius tyrimus. Tačiau, jei subendriname arba susiejame agreguotus duomenis su jūsų asmens duomenimis tokiu būdu, kad yra įmanoma tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę, tokius subendrintus duomenis laikome asmens duomenimis ir juos naudojame pagal šias privatumo nuostatas.

2.4 Be to, kaip apklausos duomenis mes renkame specialių kategorijų jūsų asmens duomenis(pvz., informaciją apie jūsų rasę ar etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, lytinį gyvenimą, lytinę orientaciją, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą ir genetinius bei biometrinius duomenis) arba informaciją apie jūsų teistumą ar nusikalstamą veiką, bet tik gavę aiškų jūsų sutikimą ir tik jei tokia informacija yra svarbi apklausai.

2.5 Jei nesutinkate atskleisti prašomų asmens duomenų, gali būti, kad negalėsite dalyvauti apklausoje ir gauti už tai atlygį ar kitos naudos.

3. KAIP RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

3.1 Duomenis iš jūsų ir apie jus renkame įvairiais būdais:

Tiesioginė sąveika. Jūs galite suteikti mums savo tapatybės, kontaktinius, finansinius ir apklausos duomenis užpildydami formas arba bendraudami su mumis paštu, telefonu, el. paštu ir kitais būdais. Tai apima asmens duomenis, kuriuos mums suteikiate dalyvaudami apklausose arba pateikdami savo atsiliepimus.

Automatinės technologijos ar sąveikos. Jums sąveikaujant mūsų svetainėje mes galime automatiškai rinkti techninius ir naudojimo duomenis apie jūsų prietaisą, naršymo veiksmus ir tendencijas. Šiuos asmens duomenis renkame naudodami slapukus, serverių žurnalus ir kitas panašias technologijas. Taip pat galime gauti techninius duomenis apie jus, kai lankotės kitose svetainėse, kuriose naudojami mūsų slapukai. Naršyklėje galite nustatyti nepriimti visų ar kai kurių slapukų arba nustatyti įspėti jus, kai svetainės nustato ar naudoja slapukus. Jei s išjungsite slapukus arba jų nepriimsite, kai kurios svetainės sritys gali būti neprieinamos arba veikti netinkamai. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų taisyklėse.

Trečiosios šalys arba viešai prieinami šaltiniai. Mes galime gauti jūsų asmens duomenis iš įvairių trečiųjų šalių arba viešai prieinamų šaltinių:

– Tapatybės ir kontaktinius duomenis iš ne ES įsikūrusių duomenų brokerių ar agregatorių.

– Tapatybės ir kontaktinius duomenis iš ES įsikūrusių šaltinių, pvz., įmonių arba rinkėjų registrų.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

4.1 Toliau lentelėje aprašome visus būdus, kuriais planuojame naudoti jūsų asmens duomenis, ir kokiais teisiniais pagrindais tai darome. Taip pat, kur aktualu, nurodome savo teisėtus interesus.

4.2 Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenis galime tvarkyti vadovaudamiesi daugiau nei vienu teisiniu pagrindu, atsižvelgdami į konkretų tikslą, kuriuo naudojame jūsų duomenis. Kreipkitės į mus, jei norite sužinoti daugiau apie konkretų teisinį pagrindą, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų asmens duomenis, jei lentelėje nurodoma keletas tokių pagrindų.

4.3 Spustelėkite čia, jei norite daugiau sužinoti apie teisinių pagrindų, kuriais remdamiesi tvarkome jūsų asmens duomenis, rūšis.

4.4 Tikslo keitimas

Mes naudojame jūsų asmens duomenis tik tuo tikslu, kuriuo juos surinkome, nebent pagrįstai manome, kad turime juos naudoti kitu tikslu, kuris suderinamas su pirminiu tikslu. Jei norite, kad paaiškintumėte, kaip asmens duomenų tvarkymas naujuoju tikslu dera su pirminiu tikslu, kreipkitės į mus.

Jei turite naudoti jūsų asmens duomenis nesusijusiu tikslu, mes apie tai jums pranešime ir paaiškinsime teisinį pagrindą, kuris leidžia mums tai daryti.

Atkreipkite dėmesį, kad pagal šią nuostatą galime tvarkyti jūsų asmens duomenis jums nežinant ir be jūsų sutikimo, jei to reikalauja arba tai leidžia įstatymas.

5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

5.1 Mums gali reikėti atskleisti jūsų asmens duomenis kitoms šalims, nurodytoms 4 paragrafo lentelėje nurodytais tikslais.

• Taip pat galime atskleisti informaciją Jungtinėje Karalystėje registruotai įmonei „Yonder Consulting Limited Group“ ir veikiančiai kaip bendras duomenų valdytojas, jei apklausa atliekama „Yonder Consulting Limited Group“ įmonės, kuri nėra „Yonder Data Solutions“, vardu.

• Paslaugų teikėjai, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai, kurie yra įsikūrę Jungtinėje Karalystėje ir teikia IT ir sistemos administratoriaus paslaugas.

• Profesionalūs konsultantai, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai arba duomenų valdytojai, įskaitant teisininkus, bankininkus, auditorius ir draudikus, kurie yra įsikūrę Jungtinėje Karalystėje ir teikia konsultavimo, bankininkystės, teisines, draudimo ir apskaitos paslaugas.

• JK mokesčių ir muitų tarnyba (angl. HM Revenue & Customs), priežiūros bei kitos institucijos, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai arba duomenų valdytojai, kurios yra įsikūrę Jungtinėje Karalystėje ir kurios tam tikromis aplinkybėmis reikalauja teikti tvarkymo veiksmų ataskaitas.

• Geodemografinių duomenų įmonės, pvz., „Experian“, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai, kurios yra įsikūrusios Jungtinėje Karalystėje ir teikia mums papildomos analizės ir įžvalgų paslaugas dėl mūsų apklausų.

• Trečiosios šalys, kurioms galime nuspręsti parduoti, perduoti arba su kuriomis galime sujungti savo įmonės ar turto dalį. Be to, mes galime įsigyti kitas įmones arba su jas sujungti. Mūsų verslo pokyčių atveju naujieji savininkai gali naudoti jūsų asmens duomenis taip, kaip nurodyta šiose privatumo nuostatose.

5.2 Išskyrus atvejus, kai apie tai pranešėme jums apklausos pradžioje arba gavome jūsų sutikimą apklausos metu, mes neatskleidžiame savo klientams apklausos asmeninių duomenų. Apklausos duomenys yra nuasmeninami ir perduodami klientams bei kitoms trečiosioms šalims bendrąja forma, kad jūsų tapatybės nebūtų nustatyta. Pavyzdžiui, „8 iš 10 JK gyventojų nepatenkinti savo dabartiniu darbu“.

5.3 Iš visų trečiųjų šalių reikalaujame, kad jos saugotų ir tvarkytų jūsų asmens duomenis pagal įstatymus. Neleidžiame trečiųjų šalių paslaugų teikėjams naudoti jūsų asmens duomenų savo tikslais ir leidžiame tvarkyti jūsų asmens duomenis tik nurodytais tikslais ir pagal mūsų nurodymus.

6. DUOMENŲ PERDAVIMAS Į KITAS ŠALIS

6.1 Kai jūsų asmens duomenis perduodame už EEE ribų, įsitikiname, kad yra taikomas panašus duomenų apsaugos lygis ir užtikriname bent vieną iš šių apsaugos priemonių:

• Jūsų asmens duomenis perduodame tik į šalis, kurios, Europos Komisijos nuomone, suteikia atitinkamo lygio asmens duomenų apsaugą. Daugiau informacijos rasite European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (Europos Komisija: tinkama asmens duomenų apsauga ne ES šalyse).

• Kai naudojamės konkrečių paslaugų teikėjų paslaugomis, galime naudoti Europos Komisijos patvirtintas konkrečias sutartis, kurios suteikia asmens duomenims tokį patį apsaugos lygį, kaip ir ES. Daugiau informacijos rasite European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries (Europos Komisija: standartinės asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims sutartys).

• Kai naudojamės JAV veikiančių paslaugų teikėjų paslaugomis, galime jiems perduoti duomenis, jei jie dalyvauja asmens duomenų apsaugos (angl. Privacy Shield) programoje, pagal kurią paslaugų teikėjai privalo užtikrinti panašią apsaugą duomenims, siunčiamiems tarp ES ir JAV. Daugiau informacijos rasite European Commission: EU-US Privacy Shield (Europos Komisija: ES-JAV asmens duomenų apsauga).

6.2 Jei norite sužinoti daugiau apie konkretų mechanizmą, kuriuo naudojamės perduodami jūsų asmens duomenis už EEE ribų, kreipkitės į mus.

7. DUOMENŲ APSAUGA

7.1 Mes taikome reikiamas apsaugos priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo netyčinio praradimo, neleistino naudojimo ar prieigos, keitimo ir atskleidimo. Be to, prieigą prie jūsų asmens duomenų suteikiame tik tiems darbuotojams, agentams, rangovams ir kitoms trečiosioms šalims, kurioms prieigos reikia darbo reikalais. Jie tvarko jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir yra teisiškai įsipareigoję jų neatskleisti.

7.2 Mes taikome procedūras, skirtas spręsti kiekvieną įtariamą asmens duomenų pažeidimą, o apie bet kokį pažeidimą pranešame jums ir atsakingai priežiūros institucijai, jei teisiškai privalome tai daryti.

8. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

8.1 Kiek laiko naudosite mano asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek būtina įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įskaitant tikslus patenkinti teisinius, apskaitos ir atskaitingumo reikalavimus.

Norėdami nustatyti tinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį, mes įvertiname asmens duomenų kiekį, pobūdį ir konfidencialumą, galimą žalą dėl jų neteisėto naudojimo ar atskleidimo, duomenų tvarkymo tikslus ir ar galime šiuos tikslus pasiekti kitais būdais, ir galiojančius teisinius reikalavimus.

Pagal įstatymą pagrindinę informaciją apie savo tikslinių apklausos grupių narius (įskaitant kontaktinius, tapatybės, finansinius ir pervedimų duomenis) privalome saugoti mokesčių tikslais šešerius metus po to, kai nariai pasitraukė iš grupės.

Kai kuriais atvejais jūs galite paprašyti pašalinti jūsų duomenis: daugiau informacijos rasite skyrelyje „Jūsų asmens duomenų pašalinimas“.

Tyrimų ar statistiniais tikslais mes galime nuasmeninti jūsų asmens duomenis (kad jų nebebūtų galima susieti su jumis) ir tada tokią informaciją galime naudoti neribotą laiką jūsų neinformuodami.

9. JŪSŲ JURIDINĖS TEISĖS

9.1 Esant tam tikroms aplinkybėms ir pagal duomenų apsaugos įstatymus jūs turite toliau nurodytas teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis.

• Teisė susipažinti su jūsų asmens duomenimis.

• Teisė reikalauti ištaisyti jūsų asmens duomenis.

• Teisė reikalauti pašalinti jūsų asmens duomenis.

• Teisė prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui.

•Teisė reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

• Teisė reikalauti perkelti jūsų asmens duomenis.

• Teisė atšaukti sutikimą.

9.2 Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus.

9.3 Paprastai tai nieko nekainuoja

Su savo asmens duomenimis (arba pasinaudoti bet kuria teise) galite susipažinti nemokamai. Tačiau, jei jūsų prašymas aiškiai nepagrįstas, pasikartojantis arba piktnaudžiaujantis, mes galime taikyti pagrįstą administracinį mokestį. Taip pat mes galime atsisakyti tenkinti jūsų prašymą.

9.4 Ko mums gali reikėti iš jūsų

Norėdami patikrinti jūsų tapatybę ir įsitikinti, kad turite teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis (arba galite pasinaudoti bet kuria kita teise), galime jūsų prašyti pateikti konkrečią informaciją. Ši apsaugos priemonė skirta užtikrinti, kad neatskleistume jūsų asmens duomenų asmeniui, kuris neturi teisės jų gauti. Taip pat galime kreiptis į jus ir paprašyti papildomos informacijos, kad galėtume greičiau atsakyti.

9.5 Atsakymo į prašymą laikotarpis

Į visus teisėtus prašymus stengiamės atsakyti per vieną mėnesį. Kartais atsakyti gali užtrukti ilgiau, ypač, jei jūsų pašymas sudėtingas arba pateikėte keletą prašymų; tokiu atveju pranešime jums apie numatomą atsakymo laiką.

10. TERMINŲ ŽODYNĖLIS

10.1 Teisinis pagrindasSutikimas reiškia jūsų asmens duomenų tvarkymą gavus jūsų laisvą, konkretų, informuotą ir aiškų leidimą. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti ir tada mes nutrauksime jūsų informacijos tvarkymą.

Teisėtas interesas reiškia mūsų įmonės interesą vykdyti ir kontroliuoti savo veiklą, kad galėtume jums teikti geriausias paslaugas ar produktus bei geriausią ir saugiausią patirtį. Prieš tvarkydami jūsų asmens duomenis savo teisėtais interesais, mes įvertiname ir subalansuojame galimą poveikį jums (teigiamą ir neigiamą) ir jūsų teisėms. Mes nenaudojame jūsų asmens duomenų veiklai, jei mūsų interesai yra viršesni už poveikį jums (nebent turime jūsų sutikimą arba, jei to reikalauja arba tai leidžia įstatymas). Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip konkrečių veiklų atveju vertiname savo teisėtus interesus pagal galimą jų poveikį jums, kreipkitės į mus.

Sutarties vykdymas reiškia jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai tai būtina norint vykdyti sutartį, kurios šalimi esate, arba norint imtis jūsų prašomų veiksmų prieš sudarant tokią sutartį.

Laikytis teisinių ar reguliavimo įsipareigojimų reiškia tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai tai būtina norint vykdyti mums taikomą teisinę ar reguliavimo prievolę.

10.2 jūsų juridinės teisės

Jūs turite teisę:

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis (dar vadinama „duomenų subjekto teisė susipažinti su asmens duomenimis“). Tai jums suteikia teisę gauti mūsų turimų jūsų asmens duomenų išrašą ir patikrinti, ar mes juos tvarkome teisėtai.

Reikalauti ištaisyti mūsų turimus jūsų asmens duomenis. Tai jums suteikia teisę pataisyti netikslius ar papildyti neišsamius mūsų turimus jūsų asmens duomenis, tačiau mums gali reikėti patikrinti jūsų teikiamų naujų duomenų tikslumą.

Reikalauti pašalinti jūsų asmens duomenis. Tai jums suteikia teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti jūsų asmens duomenis, kai neturime pagrįstos priežasties juos toliau tvarkyti. Taip pat turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti jūsų asmens duomenis, jei sėkmingai pasinaudojote teise prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui (žr. toliau), jei mes tvarkome jūsų asmens duomenis neteisėtai arba privalome juos pašalinti pagal vietos teisės aktų reikalavimus. Atkreipkite dėmesį, kad dėl konkrečių teisinių priežasčių ne visuomet galime patenkinti reikalavimą pašalinti asmens duomenis. Tokiu atveju, jei aktualu, nurodysime šias priežastis, kai gausime jūsų prašymą.

Prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai juos tvarkome remdamiesi savo (arba trečiųjų šalių) teisėtu interesu, tačiau dėl savo asmeninių aplinkybių norite prieštarauti tokiam tvarkymui tokiu pagrindu, nes manote, kad tai pažeidžia jūsų pamatines teises ir laisves. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti, jei jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros arba statistinių tyrimų tikslais, nebent toks tvarkymas yra būtinas viešajam interesui. Kai kuriais atvejais galime parodyti, kad turime įtikinamą teisinį pagrindą tvarkyti jūsų asmens duomenis, kuris yra viršesnis už jūsų teises ir laisves.

Reikalauti riboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Ji leidžia prašyti mūsų sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais: (a) jei norite, kad patvirtintume duomenų tikslumą; (b) jei asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs nenorite, kad juos pašalintume; (c) jei norite, kad toliau saugotume duomenis, net jei mums jų nebereikia, nes jūs norite pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba (d) paprieštaravote jūsų asmens duomenų naudojimui, tačiau mums reikia patikrinti, ar mes turime viršesnį teisinį pagrindą juos naudoti.

Reikalauti perkelti jūsų asmens duomenis jums ar trečiajai šaliai. Mes pateiksime jūsų asmens duomenis jums arba jūsų nurodytai trečiajai šaliai susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Atkreipkite dėmesį, kad ši teisė galioja tik automatiniu būdu tvarkomai informacijai, kurios naudojimui jūs davėte sutikimą arba, jei tokią informaciją naudojame vykdydami su jumis sudarytą sutartį.

Atšaukti sutikimą galite bet kada, jei mes tvarkome jūsų asmens duomenis sutikimo pagrindu. Tačiau toks atšaukimas neturi poveikio asmens duomenų tvarkymui iki jūsų sutikimo atšaukimo. Jei atšauksite savo sutikimą, mes negalėsime jums teikti tam tikrų paslaugų ar produktų. Mes apie tai pranešime jums, kai pateiksite prašymą atšaukti sutikimą.