Survey privacy notice - Serbian Latin

UVOD

Dobro došli na stranicu Obaveštenja o zaštiti privatnosti u okviru ankete kompanije Yonder Consulting Limited, čiji je trgovački naziv Yonder Data Solutions.

Kompanija Yonder poštuje vašu privatnost i posvećena je zaštiti vaših ličnih podataka. U ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti saznaćete kako čuvamo vaše lične podatke kada učestvujete u našim anketama, koja su vaša prava po pitanju privatnosti i kako vas štiti zakon.

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na naše prikupljanje i obradu ličnih podataka u vezi sa ovim veb sajtom. Ako biste želeli da saznate kako Yonder prikuplja i obrađuje vaše lične podatke kada posetite ovaj veb sajt, pogledajte naše Obaveštenje o zaštiti privatnosti na veb sajtu. Takođe, ako nam dostavite podatke onlajn kao član panela .Y Live, primenjuje se naše .Y Live obaveštenje o zaštiti privatnosti umesto ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti.

Yonder sprovodi ankete u cilju istraživanja tržišta u ime svojih klijenata. Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti primenjuje se samo na ankete u kojima je Yonder kontrolor podataka u vezi sa anketom.

· Ako samo Yonder odlučuje o tome ko učestvuje u anketi i koja pitanja se postavljaju, onda je Yonder jedini kontrolor podataka u okviru ankete i ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti primenjuje se zajedno sa svim drugim obaveštenjima koja se obezbede na početku ankete.

· Ako Yonder i njegov(i) klijent(i) dele odgovornost po pitanju toga ko učestvuje u anketi i koja pitanja se postavljaju, onda ćemo mi biti zajednički kontrolor sa jednim ili više naših klijenata i ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti primenjuje se zajedno sa svim drugim obaveštenjima obezbeđenim na početku ankete, što može obuhvatati i obaveštenje našeg klijenta o zaštiti privatnosti.

· Ako naš klijent zadrži ukupnu kontrolu nad tim ko učestvuje u ovoj anketi i koja pitanja se postavljaju, a mi postupamo isključivo po instrukcijama klijenta, onda je Yonder obrađivač podataka za anketu, a ne kontrolor podataka i ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti neće se primenjivati, već samo obaveštenja obezbeđena na početku ove ankete.

Na početku ankete ćemo vam reći da li je Yonder u svojstvu isključivog kontrolora, zajedničkog kontrolora ili obrađivača podataka u okviru ove ankete. Ako nismo kontrolor podataka niti isključivi kontrolor podataka, reći ćemo vam takođe ko su kontrolori podataka.

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti predstavljeno je u više nivoa, tako da možete da kliknete na tačno određene oblasti navedene u nastavku. Možete takođe koristiti glosar da biste razumeli značenje nekih od termina korišćenih u ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti.

1. VAŽNE INFORMACIJE I KO SMO MI

2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA
3. KAKO SE PRIKUPLJAJU LIČNI PODACI
4. KAKO KORISTIMO LIČNE PODATKE
5. OTKRIVANJE LIČNIH PODATAKA
6. MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA
7. BEZBEDNOST PODATAKA
8. ZADRŽAVANJE PODATAKA
9. VAŠA ZAKONSKA PRAVA
10. GLOSAR

1. VAŽNE INFORMACIJE I KO SMO MI

1.1 Svrha ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti

Cilj ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti je da vam pruži informacije o tome kako Yonder prikuplja i obrađuje vaše lične podatke kada učestvujete u našim anketama.

Važno je da pročitate ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti zajedno sa svakim drugim obaveštenjem o zaštiti privatnosti ili o pravednoj obradi podataka koja možemo obezbediti u određenim prilikama kada mi prikupljamo ili obrađujemo lične podatke o vama, tako da ste u potpunosti upoznati sa tim kako i zbog čega koristimo vaše podatke. Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti dopunjuje ostala obaveštenja i nije predviđeno da ih zameni.

1.2 Kontrolor

Yonder Consulting Limited je kontrolor i odgovoran je za vaše lične podatke (u daljem tekstu ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti: „Yonder”, „mi”, „nas” ili „naš”).

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka (SZP) koji je odgovoran za nadgledanje pitanja u vezi sa ovim obaveštenjem o zaštiti privatnosti. Ako imate neka pitanja u vezi sa ovim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, uključujući i sve zahteve da ostvarite svoja zakonska prava, obratite se službeniku za zaštitu podataka koristeći detalje navedene u nastavku.

1.3 Kontakt detalji

Naziv kompanije: Yonder Consulting Limited

Ime ili zvanje službenika za zaštitu podataka: Mike Wooderson

Adresa e-pošte: dataprotection@yonderconsulting.com

Poštanska adresa: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete zahtev Kancelariji poverenika za informisanje (Information Commissioner’s Office – ICO), nadzornom organu u Ujedinjenom Kraljevstvu za pitanja zaštite podataka (www.ico.org.uk). Međutim, bili bismo vam zahvalni ako biste nam pružili priliku da se pozabavimo vašim zahtevom pre nego što se obratite ovoj kancelariji, pa bismo vas zamolili da se u prvoj instanci obratite nama.

1.4 Ažuriranje Obaveštenja o zaštiti privatnosti i vaša obaveza da nas obavestite o promenama vaših ličnih podataka

Ova verzija je poslednji put ažurirana maja 2018. godine i možete je dobiti tako što ćete se obratiti nama.

Važno je da su lični podaci koje čuvamo o vama tačni i aktuelni. Obavestite nas ako se vaši lični podaci promene dok ste u službenom odnosu sa nama.

1.5 Veze trećih strana

Na ovom veb sajtu mogu biti obuhvaćene veze za veb sajtove, dodatne komponente i aplikacije trećih strana. Ako kliknete na ili omogućite te veze, možete dopustiti trećim stranama da prikupe ili dele podatke o vama. Mi ne kontrolišemo ove veb sajtove trećih strana i nismo odgovorni za njihove izjave o privatnosti. Kad napustite naš veb sajt, savetujemo vam da pročitate obaveštenje o zaštiti privatnosti na svakom veb sajtu koji posetite.

2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA

2.1 Lični podaci ili lične informacije predstavljaju sve informacije o pojedincu na osnovu kojih se taj pojedinac može identifikovati. Tu ne spadaju podaci u kojima je uklonjen identitet (anonimni podaci).

2.2 Možemo prikupljati, koristiti, skladištiti i prenositi različite vrste ličnih podataka o vama koje smo grupisali na sledeći način:

Podaci o identitetu obuhvataju ime, devojačko prezime, prezime, korisničko ime ili slični identifikator, bračno stanje, zvanje, datum rođenja i pol.

Kontakt podaci obuhvataju adresu, adresu e-pošte i brojeve telefona.

Finansijski podaci obuhvataju bankovni račun i detalje sa platne kartice.

Transakcijski podaci obuhvataju detalje o plaćanjima izvršenim vama.

Podaci iz anketa obuhvataju odgovore koje date u okviru svih anketa za koje vas pozovemo da učestvujete.

Podaci iz komunikacije obuhvataju vašu prepisku sa nama i sve povratne informacije o našim uslugama koje nam pošaljete.

2.3 Takođe prikupljamo, koristimo i delimo agregirane podatke kao što su statistički ili demografski podaci za svaku namenu. Agregirani podaci mogu se izvesti iz vaših ličnih podataka ali se ne smatraju ličnim podacima po zakonu jer ovi podaci direktno ili indirektno ne otkrivaju vaš identitet. Na primer, možemo agregirati vaše podatke iz ankete da bismo sproveli istraživanje tržišta i statističko istraživanje. Međutim, ako kombinujemo ili povežemo agregirane podatke sa vašim ličnim podacima tako da se možete direktno ili indirektno identifikovati, kombinovane podatke tretiramo kao lične podatke koji će se koristiti u skladu sa ovim obaveštenjem o zaštiti privatnosti.

2.4 Posebne kategorije ličnih podataka o vama (uključujući detalje o vašoj rasnoj ili etničkoj pripadnosti, verska ili filozofska uverenja, seksualni život, seksualnu orijentaciju, političke stavove, članstvo u sindikatu, informacije o vašem zdravstvenom stanju i genetske i biometrijske podatke) ili informacije o krivičnim osuđujućim presudama i krivičnim delima, prikupljaćemo isključivo uz vaš izričiti pristanak i jedino ako su relevantni za anketu, kao deo podataka iz ankete.

2.5 Ako ne želite da dostavite lične podatke kada se to od vas zahteva, možda nećete moći da učestvujete u anketi i samim tim primite nagrade i ostale pogodnosti koje pruža učešće u ovoj anketi.

3. KAKO SE PRIKUPLJAJU LIČNI PODACI

3.1 Koristimo različite načine prikupljanja podataka od vas i o vama, uključujući sledeće:

Direktne interakcije. Svoje podatke o identitetu, kontakt, finansijske podatke i podatke iz ankete možete nam dostaviti prilikom popunjavanja obrazaca ili prilikom korespondencije sa nama putem pošte, telefona, e-pošte ili na drugi način. Ovo se odnosi i na lične podatke koje nam dostavite kad učestvujete u našim anketama ili kad nam pošaljete povratne informacije.

Automatizovane tehnologije ili interakcije. Kad stupate u interakciju sa našim veb sajtovima, možemo automatski prikupljati tehničke podatke i podatke o korišćenju vezane za vašu opremu, aktivnosti i obrasce pregledanja. Prikupljamo ove lične podatke korišćenjem kolačića, evidencije servera i drugih sličnih tehnologija. Takođe možemo dobiti tehničke podatke o vama ako posetite druge veb sajtove koji primenjuju naše kolačiće. Možete podesiti pregledač tako da odbije sve ili neke kolačiće pregledača ili da vas upozori kada veb sajtovi postavljaju kolačiće ili im pristupaju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, napominjemo da neki delovi ovog sajta mogu postati nedostupni ili nefunkcionalni. Pogledajte našu Politiku o kolačićima za više detalja.

Treće strane ili javno dostupni izvori. Možemo dobiti lične podatke o vama od raznih trećih strana i iz javnih izvora kako je navedeno u nastavku:

– Podaci o identitetu i kontakt podaci od posrednika i skupljača podataka koji se nalaze u Evropskoj uniji.

– Podaci o identitetu i kontakt podaci iz javno dostupnih izvora kao što su registar kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu (Companies House) i birački registar koji se nalazi u Evropskoj uniji.

4. KAKO KORISTIMO LIČNE PODATKE

4.1 Naveli smo u nastavku, u obliku tabele, opis svih načina na koje planiramo da koristimo vaše lične podatke i na koje pravne osnove se oslanjamo da to uradimo. Takođe smo identifikovali svoje legitimne interese, kad je potrebno.

4.2 Napominjemo da možemo obrađivati vaše lične podatke za više od jednog pravnog osnova u zavisnosti od specifične namene za koju koristimo vaše podatke. Obratite nam se ako su vam potrebni detalji o posebnom pravnom osnovu na koji se oslanjamo u obradi vaših ličnih podataka ako je postavljeno više od jednog osnova u tabeli u nastavku.

4.3 Kliknite ovde da biste saznali više o tipovima pravnih osnova na koje se oslanjama u obradi vaših ličnih podataka.

4.4 Promena namene

Vaše lične podatke ćemo koristiti isključivo za namene zbog kojih smo ih prikupili, osim ako s razlogom ne smatramo da je potrebno da ih koristimo iz drugog razloga i taj razlog je u saglasnosti sa prvobitnom namenom. Obratite nam se ako želite da dobijete objašnjenje po pitanju toga kako je obrada za novu namenu u saglasnosti sa prvobitnom namenom.

Ako je potrebno da koristimo vaše lične podatke za neku nepovezanu namenu, obavestićemo vas o tome i objasniti pravni osnov koji nam dozvoljava da to uradimo.

Napominjemo da možemo obraditi vaše lične podatke i to bez vašeg znanja ili saglasnosti, u skladu sa prethodno navedenim pravilima, kada se to zahteva ili dozvoljava po zakonu.

5. OTKRIVANJE LIČNIH PODATAKA

5.1 Možda ćemo morati da delimo vaše lične podatke sa stranama navedenim u nastavku za svrhe utvrđene u tabeli u prethodno navedenom stavu 4.

• Takođe možemo otkriti informacije kompaniji Yonder Consulting Limited Group koja se nalazi u Ujedinjenom Kraljevstvu kada je u svojstvu zajedničkog kontrolora ako se anketa sprovodi u ime kompanije Yonder Consulting Limited Group, osim pod nazivom Yonder Data Solutions.

• Dobavljači usluga u svojstvu obrađivača koji se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu i koji pružaju IT usluge i usluge upravljanja sistemom.

• Profesionalni savetnici u svojstvu obrađivača ili kontrolora uključujući pravnike, bankare, revizore i osiguravajuće kuće koji se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu i pružaju konsultantske, bankarske, pravne, osiguravajuće i računovodstvene usluge.

• Poreska uprava Njenog veličanstva (HM Revenue and Customs), regulatorna tela i drugi organi u svojstvu obrađivača ili kontrolora koji se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu i koji zahtevaju izveštavanje o aktivnostima obrade u određenim okolnostima.

• Geodemografske kompanije kao što je Experian u svojstvu obrađivača podataka koje se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu i obezbeđuju nam dodatnu analitiku i uvide u pogledu naših anketa.

• Treće strane kojima možemo odlučiti da prodamo, prenesemo ili sa kojima možemo objediniti delove našeg preduzeća ili imovine. Isto tako, mi možemo tražiti da pripojimo druga preduzeća ili da se objedinimo sa njima. Ako dođe do promene u našem preduzeću, onda novi vlasnici mogu koristiti vaše lične podatke na isti način kao što je navedeno u ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti.

5.2 Osim ako vas nismo obavestili na početku ankete ili dobili vašu saglasnost kao deo ankete, mi ne otkrivamo lične podatke iz ankete svojim klijentima. Podaci iz ankete su anonimni i dele se sa našim klijentima i ostalim trećim stranama u generičkom obliku koji vas ne identifikuje. Na primer: „8 od 10 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu zadovoljni su svojim sadašnjim poslom”.

5.3 Zahtevamo od svih trećih strana da poštuju bezbednost vaših ličnih podataka i da ih tretiraju u skladu sa zakonom. Ne dozvoljavamo nezavisnim dobavljačima usluga da koriste vaše lične podatke za vlastite svrhe i dopuštamo im da vaše lične podatke obrade samo za utvrđene svrhe i u skladu sa našim uputstvima.

6. MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA

6.1 Kad god prenosimo vaše lične podatke izvan EEP-a, obezbeđujemo im sličan stepen zaštite tako što osiguravamo sprovođenje barem jedne od sledećih zaštitnih mera:

• Prenosićemo vaše lične podatke samo zemljama koje, prema mišljenju Evropske komisije, pružaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka. Za više detalja, pogledajte Evropska komisija: adekvatnost zaštite ličnih podataka u trećim zemljama.

• Kada koristimo izvesne dobavljače usluga, možemo primeniti posebne ugovore koje odobri Evropska komisija i koji obezbeđuju ličnim podacima isti nivo zaštite kao što ga imaju u Evropi. Za više detalja, pogledajte Evropska komisija: tipski ugovori za prenos ličnih podataka u treće zemlje.

• Kada koristimo dobavljače usluga koji se nalaze u SAD-u, možemo im preneti podatke ako su potpisnici sporazuma o zaštiti privatnosti između EU i SAD (Privacy Shield) kojim se od njih zahteva da obezbede sličan nivo zaštite ličnih podataka koji se dele između Evrope i SAD-a. Za više detalja, pogledajte Evropska komisija: Sporazum o zaštiti privatnosti između EU i SAD (EU-US Privacy Shield).

6.2 Obratite nam se ako želite više informacija o posebnom mehanizmu koji koristimo kada prenosimo vaše lične podatke izvan EEP-a.

7. BEZBEDNOST PODATAKA

7.1 Postavili smo odgovarajuće mere bezbednosti da bismo sprečili da se vaši lični podaci slučajno izgube, koriste ili pristupe na neovlašćeni način, izmene ili otkriju. Pored toga, ograničavamo pristup vašim ličnim podacima na one zaposlene, agente, ugovarače i ostale treće strane koje iz poslovnih razloga treba da ih znaju. Oni će vaše lične podatke obrađivati isključivo po našim instrukcijama i pod obavezom poverljivosti.

7.2 Postavili smo procedure za rešavanje svih slučajeva kada se sumnja na povredu bezbednosti ličnih podataka i obavestićemo vas i svako relevantno regulatorno telo o povredi bezbednosti podataka kada se to od nas po zakonu zahteva.

8. ZADRŽAVANJE PODATAKA

8.1 Koliko dugo ćete koristiti moje lične podatke?

Zadržaćemo vaše lične podatke samo onoliko koliko je neophodno da se ispune svrhe zbog kojih smo podatke i prikupljali, uključujući svrhe ispunjenja svih pravnih, računovodstvenih zahteva ili zahteva po pitanju izveštavanja.

Da bismo utvrdili odgovarajući period zadržavanja ličnih podataka, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od neovlašćene upotrebe ili otkrivanja ličnih podataka, svrhe zbog kojih obrađujemo lične podatke i da li bismo mogli da ispunimo te svrhe na druge načine, kao i važeće pravne zahteve.

Po zakonu moramo da čuvamo osnovne informacije o našim članovima panela (uključujući kontakt, identitet, finansijske i transakcijske podatke) u trajanju od šest godina nakon što oni prestanu da budu članovi, i to iz poreskih razloga.

U nekim slučajevima možete da zatražite od nas da izbrišemo vaše podatke: pogledajte u nastavku zahtev za brisanje da biste stekli više informacija.

Možemo učiniti vaše lične podatke anonimnim (tako da više ne mogu da se dovedu u vezu sa vama) za istraživačke ili statističke svrhe u kom slučaju možemo koristiti ove informacije neograničeno, a da vas o tome više ne moramo obaveštavati.

9. VAŠA ZAKONSKA PRAVA

9.1 Pod određenim okolnostima, imate prava po pitanju svojih ličnih podataka, u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

• Da zahtevate pristup ličnim podacima.

• Da zahtevate ispravku ličnih podataka.

• Da zahtevate brisanje ličnih podataka.

• Da se protivite obradi ličnih podataka.

• Da zahtevate ograničenje obrade ličnih podataka.

• Da zahtevate prenos ličnih podataka.

• Pravo da povučete saglasnost.

9.2 Ako želite da ostvarite neko od prava prethodno navedenih, kontaktirajte nas.

9.3 Obično se ne plaća taksa

Nećete morati da platite taksu da biste dobili pristup ličnim podacima (niti da biste ostvarili neko od drugih prava). Međutim, možemo zatražiti razumnu naknadu ako je vaš zahtev očigledno neosnovan, učestao ili preteran. Druga mogućnost je da u ovim okolnostima odbijemo da vam ispunimo zahtev.

9.4 Šta nam može biti potrebno od vas

Možda ćemo morati da od vas zatražimo određene informacije da bismo potvrdili vaš identitet i osigurali vaše pravo da pristupite ličnim podacima (ili da ostvarite neko od svojih drugih prava). Ovo je bezbednosna mera da bi se osiguralo da se lični podaci ne otkrivaju nijednom licu koje nema pravo da ih primi. Takođe možemo da vas kontaktiramo da vam zatražimo dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom da ubrzamo odgovor.

9.5 Vremenski rok za odgovor

Nastojimo da odgovorimo na sve legitimne zahteve u roku od mesec dana. Povremeno nam može biti potrebno duže od mesec dana ako je vaš zahtev posebno složen ili ste podneli više zahteva. U tom slučaju, obaveštavaćemo vas o razvoju situacije.

10. GLOSAR

10.1 Pravni osnovSaglasnost znači obrada vaših podataka kad dobijemo vaš poseban, nedvosmislen pristanak slobodno dat i zasnovan na obaveštenosti. Možete povući saglasnost u svakom trenutku i zatim ćemo prestati da obrađujemo vaše podatke za tu svrhu.

Legitimni interes znači interes našeg preduzeća u sprovođenju i upravljanju našim poslovanjem kako bismo mogli da vam pružimo najbolje usluge/proizvode, kao i najbolje i najbezbednije iskustvo. Trudimo se da razmotrimo i balansiramo sve potencijalne uticaje na vas (kako pozitivne, tako i negativne) i vaša prava pre nego što obradimo vaše lične podatke za naše legitimne interese. Ne koristimo vaše lične podatke za aktivnosti u kojima su naši interesi preovladani uticajem na vas (osim ako ne dobijemo vašu saglasnost ili se to od nas zahteva ili dozvoljava zakonom). Obratite nam se da biste dobili dodatne informacije o tome kako procenjujemo svoje legitimne interese u odnosu na svaki mogući uticaj na vas kada su u pitanju konkretne aktivnosti.

Izvršenje ugovora znači obrada vaših podataka kad je to neophodno zbog izvršenja ugovora u kome vi predstavljate jednu stranu ili da bi se preduzeli koraci na vaš zahtev pre zaključenja takvog ugovora.

Ispunjenje pravne ili regulatorne obaveze znači obrada vaših ličnih podataka kad je to neophodno zbog ispunjenja pravne ili regulatorne obaveze kojoj podležemo.

10.2 Vaša zakonska prava

Imate prava da:

zahtevate pristup ličnim podacima (opšte poznato kao „zahtev ispitanika za pristup podacima”). Ovo vam omogućava da dobijete primerak ličnih podataka koje čuvamo o vama i da proverite da li ih zakonito obrađujemo.

zahtevate ispravku ličnih podataka koje čuvamo o vama. Ovo vam omogućava da se isprave svi nepotpuni ili netačni podaci koje čuvamo o vama, iako će možda biti potrebno da proverimo tačnost novih podataka koje nam obezbedite.

zahtevate brisanje ličnih podataka. Ovo vam omogućava da zatražite od nas da obrišemo ili uklonimo lične podatke kad ne postoji dobar razlog da nastavimo da ih obrađujemo. Takođe imate pravo da zatražite od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke kad ste uspešno ostvarili pravo protivljenja obradi (pogledajte u nastavku), ako smo možda obradili vaše podatke nezakonito ili kad se od nas zahteva da izbrišemo vaše lične podatke da bismo postupili u skladu sa lokalnim zakonom. Međutim, napominjemo da možda nećemo uvek biti u mogućnosti da ispunimo vaš zahtev brisanja podataka iz posebnih pravnih razloga o kojima ćemo vas obavestiti, ako je potrebno, u trenutku vašeg zahteva.

protivite se obradi ličnih podataka kada se oslanjamo na legitimni interes (ili interese treće strane) i postoji nešto u vezi sa vašom konkretnom situacijom zbog čega želite da se usprotivite obradi po ovoj osnovi pošto smatrate da ima uticaja na vaša osnovna prava i slobode. Takođe imate pravo da se protivite kad obrađujemo vaše lične podatke za svrhe direktnog marketinga ili ako obrađujemo vaše lične podatke za svrhe statističkog istraživanja, osim ako obrada nije neophodna u javnom interesu. U nekim slučajevima, možemo dokazati da imamo ubedljiv legitimni osnov da obrađujemo vaše podatke koji preovlađuje vaša prava i slobode.

zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka. Ovo vam omogućava da od nas zatražite da obustavimo obradu vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima: (a) ako želite da utvrdimo tačnost podataka; (b) kad je naša upotreba podataka nezakonita ali ne želite da ih izbrišemo; (c) ako vam je potrebno da čuvamo podatke čak i kad nama više nisu potrebni, ali vama jesu da biste utvrdili, ostvarili ili odbranili pravne zahteve; ili (d) kad se protivite našoj upotrebi vaših podataka ali mi treba da proverimo da li imamo preovlađujući pravni osnov da ih koristimo.

zahtevate da se vaši lični podaci prenesu vama ili nekoj trećoj strani. Obezbedićemo vama ili trećoj strani koju vi odaberete vaše lične podatke u strukturiranom, opšte korišćenom, mašinski čitljivom formatu. Napominjemo da se ovo pravo odnosi samo na automatizovane informacije za koje ste nam prvobitno dali saglasnost da ih koristimo ili kad smo koristili te informacije da izvršimo ugovor sa vama.

povučete saglasnost u svakom trenutku kad nam je potrebna saglasnost da obradimo vaše lične podatke. Međutim, ovo neće uticati na zakonitost svih obrada izvršenih pre nego što povučete saglasnost. Ako povučete saglasnost, možda nećemo moći da vam pružimo određene proizvode ili usluge. Obavestićemo vas da li je to slučaj u trenutku kad budete povlačili saglasnost.