Survey privacy notice - Slovenian

UVOD

Dobrodošli v obvestilo o zasebnosti družbe Yonder Consulting Limited za ankete . Yonder Data Solutions je trgovsko ime družbe Yonder Consulting Limited.

Družba Yonder spoštuje vašo zasebnost in je zavezana k varovanju vaših osebnih podatkov. To obvestilo o zasebnosti vsebuje informacije o tem, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ko sodelujete v naših anketah, in o vaših pravicah na področju zasebnosti ter o tem, kako ste zaščiteni po zakonu.

To obvestilo o zasebnosti se ne nanaša na naše zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v povezavi s tem spletnim mestom. Če želite izvedeti, kako družba Yonder zbira in obdeluje vaše osebne podatke, ko obiščete to spletno mesto, glejte naše Obvestilo o zasebnosti za spletno mesto. Poleg tega se v primeru, da nam zagotovite podatke prek spleta kot član panela .Y Live, namesto tega obvestila o zasebnosti uporablja naše Obvestilo o zasebnosti za .Y Live.

Družba Yonder izvaja ankete za raziskave trga v imenu njenih strank. To obvestilo o zasebnosti se nanaša samo na ankete, v katerih je družba Yonder upravljavec podatkov ankete.

· Če odločitev o tem, kdo bo sodeloval v anketi in katera vprašanja bo vsebovala, sprejme izključno družba Yonder, je družba Yonder edini upravljavec podatkov ankete in se uporablja to obvestilo o zasebnosti skupaj s katerimi koli drugimi obvestili, navedenimi na začetku ankete.

· Če imajo družba Yonder in njene stranke skupno odgovornost za sprejem odločitve, kdo bo sodeloval v anketi in katera vprašanja bo vsebovala, smo soupravljavec z eno ali več našimi strankami in se uporablja to obvestilo o zasebnosti skupaj s katerimi koli drugimi obvestili, navedenimi na začetku ankete, ki lahko vključujejo obvestilo o zasebnosti naše stranke.

· Če naša stranka ohrani splošen nadzor nad tem, kdo sodeluje v anketi in katera vprašanja anketa vsebuje, delujemo zgolj po navodilih naše stranke, in v tem primeru je družba Yonder obdelovalec podatkov za anketo in ni upravljavec podatkov, zato se uporabljajo samo obvestila, navedena na začetku ankete, to obvestilo o zasebnosti pa se ne uporablja.

Na začetku ankete vas bomo obvestili, ali družba Yonder nastopa kot edini upravljavec, soupravljavec ali obdelovalec podatkov v zvezi z anketo. Če nismo upravljavec podatkov ali nismo edini upravljavec podatkov vas bomo obvestili tudi o tem, kdo so upravljavci podatkov.

To obvestilo o zasebnosti je zagotovljeno v razčlenjeni obliki, zato se lahko s klikom pomaknete na posamezna področja, navedena spodaj. Uporabite tudi slovar, da boste razumeli pomen nekaterih izrazov, ki se uporabljajo v tem obvestilu o zasebnosti.

1. POMEMBNE INFORMACIJE IN KDO SMO?

2. PODATKI, KI JIH ZBIRAMO O VAS
3. KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
4. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
5. RAZKRITJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
6. MEDNARODNI PRENOSI
7. VARNOST PODATKOV
8. HRAMBA PODATKOV
9. VAŠE ZAKONSKE PRAVICE
10. SLOVAR

1. POMEMBNE INFORMACIJE IN KDO SMO?

1.1 Namen tega obvestila o zasebnosti

To obvestilo o zasebnosti je namenjeno posredovanju informacij o tem, kako družba Yonder zbira in obdeluje vaše osebne podatke, ko sodelujete v naših anketah.

Pomembno je, da preberete to obvestilo o zasebnosti skupaj z morebitnim dodatnim obvestilom o zasebnosti ali obvestilom o pošteni obdelavi, ki ju lahko zagotovimo v določenih primerih, ko zbiramo ali obdelujemo vaše osebne podatke, da boste povsem seznanjeni z načinom in namenom uporabe vaših osebnih podatkov. To obvestilo o zasebnosti dopolnjuje druga obvestila in ne prevlada nad njimi.

1.2 Upravljavec

Družba Yonder Consulting Limited je upravljavec vaših osebnih podatkov in odgovarja zanje (v nadaljevanju se v tem obvestilu o zasebnosti navaja kot: »Yonder«, »mi«, »nas« ali »naš«).

Imenovali smo pooblaščeno osebno za varstvo podatkov, ki je odgovorna za pregled nad vprašanji v zvezi s tem obvestilom o zasebnosti. Če imate kakršna koli vprašanja o tem obvestilu o zasebnosti, vključno z zahtevami za uveljavljanje vaših zakonskih pravic, se z uporabo podatkov za stik, navedenih spodaj, obrnite na pooblaščeno osebno za varstvo podatkov.

1.3 Podatki za stik

Ime podjetja Yonder Consulting Limited

Ime ali naziv pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Mike Wooderson

E-poštni naslov: dataprotection@yonderconsulting.com

Poštni naslov: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Združeno kraljestvo)

Kadarkoli imate pravico do vložitve pritožbe pri uradu informacijskega pooblaščenca (Information Commissioner’s Office – ICO), nadzornemu organu v Združenem kraljestvu za vprašanja v zvezi z varstvom podatkov (www.ico.org.uk). Vendar pa bi vam bili hvaležni, da možnost obravnave vaših pomislekov, preden se obrnete na ICO, prepustite nam, zato vas prosimo, da se najprej obrnete na nas.

1.4 Spremembe obvestila o zasebnosti in vaša dolžnost, da nas obvestite o spremembah

Ta različica je bila nazadnje posodobljena maja 2018 in jo lahko pridobite tako, da se obrnete na nas.

Pomembno je, da so osebni podatki, ki jih imamo o vas, točni in ažurni. Če se vaši osebni podatki v času našega razmerja z nami spremenijo, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

1.5 Povezave na tretje osebe

To spletno mesto morda vsebuje povezave na spletna mesta, vtičnike in aplikacije tretjih oseb. Če kliknete na omenjene povezave ali omogočite povezave z omenjenimi elementi, tretjim osebam morda omogočite zbiranje in posredovanje podatkov o vas. Nad omenjenimi spletnimi mesti tretjih oseb nimamo nadzora in ne odgovarjamo za njihove izjave o zasebnosti. Ko zapustite naše spletno mesto, vam priporočamo, da preberete obvestilo o zasebnosti vsakega spletnega mesta, ki ga obiščete.

2. PODATKI, KI JIH ZBIRAMO O VAS

2.1 Osebni podatki ali osebne informacije pomeni katero koli informacijo o posamezniku, na podlagi katerega se lahko ta oseba določi. Ne vsebujejo podatkov, iz katerih je bila identiteta odstranjena (anonimni podatki).

2.2 Zbiramo, uporabljamo, shranjujemo in prenašamo lahko različne vrste osebnih podatkov o vas, ki smo jih razvrstili v naslednje skupine:

Podatki o identiteti vključujejo ime, dekliški priimek, priimek, uporabniško ime ali podoben identifikator, zakonski stan, naziv, datum rojstva in spol.

Podatki za stik vključujejo naslov, e-poštni naslov in telefonske številke.

Finančni podatki vključujejo podatke o bančnem računu in plačilni kartici.

Podatki o transakcijah vključujejo podatke o plačilih, ki vam jih posredujemo.

Anketni podatki vključujejo odgovore, ki jih navedete v kateri koli anketi, k sodelovanju v kateri vas povabimo.

Podatki o komunikaciji vključujejo vašo korespondenco z nami in katere koli povratne informacije o naših storitvah, ki nam jih posredujete.

2.3 Zbiramo, uporabljamo in posredujemo tudi zbirne podatke, kot so statistični ali demografski podatki za kateri koli namen. Zbirni podatki se lahko pridobijo iz vaših osebnih podatkov, vendar se po zakonu ne štejejo za osebne podatke, saj ti podatki niti neposredno niti posredno ne razkrivajo vaše identitete. Na primer, vaše anketne podatke lahko združimo za izvajanje tržnih raziskav in statističnih raziskav. Vendar, če zbirne podatke združimo ali povežemo z vašimi osebni podatki, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče neposredno ali posredno prepoznati, združene podatke obravnavamo kot osebne podatke, ki se bodo uporabljali v skladu s tem obvestilom o zasebnosti.

2.4 Osebne podatke posebnih kategorij o vas (navedeno vključuje podatke o vaši rasi ali etničnosti, verskih ali filozofskih prepričanih, spolnem življenju, spolni usmerjenosti, političnih mnenjih, članstvu v sindikatih, informacije o vašem zdravju in genetske ter biometrične podatke) ali informacije o obsodbah in kaznivih dejanjih zbiramo samo na podlagi vaše izrecne privolitve in le, če so pomembni za anketo, v okviru anketnih podatkov.

2.5 Če osebnih podatkov na zahtevo ne želite posredovati, morda ne boste mogli sodelovati v anketi in prejeti spodbud ali drugih ugodnosti za sodelovanje v anketah.

3. KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

3.1 Za zbiranje podatkov od vas in o vas uporabljamo različne metode, vključno z naslednjimi:

Neposredne interakcije. Vaše podatke o identiteti, podatke za stik, finančne in anketne podatke nam lahko posredujete z izpolnitvijo obrazcev ali korespondenco z nami prek pošte, telefona, e-pošte ali na drug način. Navedeno vključuje osebne podatke, ki nam jih zagotovite ob sodelovanju v naših anketah ali posredovanju določenih povratnih informacij.

Interakcije prek avtomatiziranih tehnologij. Ko uporabljate naše spletno mesto, lahko samodejno zbiramo tehnične podatke in podatke o uporabi, ki se nanašajo na vašo opremo, brskanje in vzorce. Omenjene osebne podatke zbiramo z uporabo piškotkov, strežniških dnevnikov in drugih podobnih tehnologij. Tehnične podatke o vas lahko prejmemo tudi, če obiščete druga spletna mesta, na katerih se uporabljajo naši piškotki. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da zavrne vse ali nekatere piškotke, ali da vas opozori, ko spletna mesta nastavijo piškotke ali dostopijo do njih. Če piškotke onemogočite ali zavrnete, upoštevajte, da nekateri deli tega spletnega mesta ne bodo več dostopni oziroma ne bodo ustrezno delovali. Za dodatne podrobnosti glejte naš Pravilnik o piškotkih.

Tretje osebe ali javno razpoložljivi viri. Osebne podatke o vas lahko prejmemo od raznih tretjih oseb in iz javnih virov, kot je navedeno spodaj:

– Podatki o identiteti in podatki za stik od posrednikov ali ponudnikov podatkov s sedežem v EU.

– Podatki o identiteti in podatki za stik iz javno razpoložljivih virov, kot so poslovni register in register volivcev s sedežem v EU.

4. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

4.1 Spodaj v obliki preglednice navajamo opise vseh načinov, na katere načrtujemo uporabiti vaše osebne podatke, in na katere pravne podlage se pri tem sklicujemo. Kjer je primerno smo navedli tudi naše zakonite interese.

4.2 Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo na več kot eni pravni podlagi, kar je odvisno od posebnega namena, za katerega uporabljamo vaše podatke. Če v primeru, ko je v spodnji preglednici navedena več kot ena pravna podlaga, potrebujete informacije o določeni pravni podlagi, na katero se sklicujemo za obdelavo vaših osebnih podatkov, se obrnite na nas.

4.3 Kliknite tukaj za dodatne informacije o vrstah zakonite podlage, na katero se sklicujemo za obdelavo vaših osebnih podatkov.

4.4 Sprememba namena

Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno za namene, za katere smo jih zbrali, razen če razumno menimo, da jih moramo uporabiti iz drugega razloga in je ta razlog združljiv s prvotnim namenom. Če želite prejeti pojasnilo o tem, kako je nov namen združljiv s prvotnim namenom, se obrnite na nas.

Če moramo vaše osebne podatke uporabiti za nepovezan namen, vas bomo o tem obvestili in pojasnili pravno podlago, ki nam omogoča navedeno.

Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke v skladu z zgoraj navedenimi pravili obdelujemo brez vašega vedenja ali privolitve, če to zahteva ali dopušča zakon.

5. RAZKRITJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

5.1 Vaše osebne podatke moramo morda posredovati osebam, navedenim spodaj, za namene, navedene v odstavku 4 zgornje preglednice.

• Če se anketa izvaja v imenu podjetja iz skupine Yonder Consulting Limited Group, razen družbe Yonder Data Solutions, lahko informacije razkrijemo tudi družbi Yonder Consulting Limited Group s sedežem v Združenem kraljestvu, ki nastopa kot skupni upravljavec.

• Ponudniki storitev, ki nastopajo kot obdelovalci, s sedežem v Združenem kraljestvu, ki zagotavljajo storitve IT in upravljanja sistemov.

• Strokovni svetovalci, ki nastopajo kot obdelovalci ali upravljavci, vključno z odvetniki, bankirji, revizorji in zavarovalnicami v Združenem kraljestvu, ki zagotavljajo svetovalne, bančne, pravne, zavarovalniške in računovodske storitve.

• HM Revenue & Customs, regulatorji in drugi organi, ki nastopajo kot obdelovalci ali upravljavci, s sedežem v Združenem kraljestvu, katerim je treba v določenih okoliščinah poročati o dejavnostih obdelave.

• Geodemografska podjetja, kot je Experian, ki nastopa kot obdelovalec s sedežem v Združenem kraljestvu in nam zagotavlja dodatno analitiko ter vpogled v naše ankete.

• Tretje osebe, katerim se lahko odločimo prodati, nanje prenesti ali združiti dele našega podjetja ali naših sredstev. Poleg tega lahko poskušamo prevzeti druga podjetja ali se združiti z njimi. Če pride do spremembe v našem podjetju, lahko novi lastniki vaše osebne podatke uporabljajo na isti način kot je določeno v tem obvestilu o zasebnosti.

5.2 Razen če smo vas o tem obvestili na začetku ankete ali pridobili vašo privolitev v okviru ankete, anketnih podatkov, ki so osebni, našim strankam ne razkrijemo. Anketne podatke anonimiziramo in posredujemo našim strankam ter drugim tretjim osebam v generični obliki, ki vas ne določa. Na primer: »8 od 10 oseb v Združenem kraljestvu je zadovoljnih s svojo trenutno zaposlitvijo.«

5.3 Od vseh tretjih oseb zahtevamo, da spoštujejo varnost vaših osebnih podatkov in jih obravnavajo v skladu z zakonom. Tretjim ponudnikom storitev ne dovolimo uporabe vaših osebnih podatkov v njihove lastne namene in jim obdelavo vaših osebnih podatkov dovolimo le za določene namene ter po naših navodilih.

6. MEDNARODNI PRENOSI

6.1 Ob vsakem prenosu osebnih podatkov izven EGP zagotavljamo, da se izvaja podobna stopnja njihovega varovanja, tako da poskrbimo za izvedbo vsaj enega od naslednjih zaščitnih ukrepov:

• Vaše osebne podatke bomo prenesli le v države, ki po mnenju Evropske komisije zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Za dodatne podrobnosti glejte Evropska komisija: Ustreznost varstva osebnih podatkov v državah zunaj EU.

• Če uporabljamo določene ponudnike storitev, lahko uporabimo določene pogodbe, odobrene s strani Evropske komisije, ki zagotavljajo enako varstvo osebnih podatkov kot v Evropi. Za dodatne podrobnosti glejte Evropska komisija: Vzorčne pogodbe za prenos osebnih podatkov v tretje države.

• Če uporabljamo ponudnike s sedežem v ZDA, jim lahko podatke prenesemo, če so vključeni v zasebnostni ščit, ki od njih zahteva, da zagotavljajo podobno varstvo osebnih podatkov, ki se posredujejo med Evropo in ZDA. Za dodatne podrobnosti glejte Evropska komisija: Zasebnostni ščit EU-ZDA.

6.2 Če želite prejeti dodatne informacije o določenem mehanizmu, ki ga uporabljamo ob prenosu vaših osebnih podatkov v območje zunaj EGP, se obrnite na nas.

7. VARNOST PODATKOV

7.1 Uvedli smo ustrezne varnostne ukrepe, ki preprečujejo nenamerno izgubo, uporabo ali nepooblaščen dostop, spremembo ali razkritje vaših osebnih podatkov. Poleg tega dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo na zaposlene, agente, podizvajalce in druge tretje osebe, ki imajo poslovno potrebo po njihovem poznavanju. Vaše osebne podatke bodo obdelovale izključno po naših navodilih, pri čemer so dolžne spoštovati zaupnost.

7.2 Uvedli smo postopke za obravnavo kakršnega koli suma na kršitev varstva osebnih podatkov in o tem bomo obvestili tako vas kakor tudi kateri koli ustrezen regulativni organ, če smo k temu pravno zavezani.

8. HRAMBA PODATKOV

8.1 Kako dolgo boste uporabljali moje osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili samo tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev namenov, za katere smo jih zbrali, vključno z nameni izpolnitve katerih koli pravnih in računovodskih zahtev ali zahtev glede poročanja.

Za določitev ustreznega obdobja hrambe osebnih podatkov upoštevamo količino, vrsto, občutljivost osebnih podatkov, potencialno tveganje nastanka škode zaradi nepooblaščenega dostopa ali razkritja vaših osebnih podatkov in ali lahko zadevne namene dosežemo z drugimi sredstvi ter veljavne pravne zahteve.

Po zakonu moramo osnovne informacije o naših članih panela (vključno s podatki za stik, identifikacijskimi podatki, finančnimi podatki in podatki o transakcijah) za davčne namene hraniti šest let od takrat, ko prenehajo biti člani.

V nekaterih primerih nas lahko prosite, da vaše podatke izbrišemo: za dodatne informacije glejte zahtevo za izbris spodaj.

Vaše osebne podatke lahko anonimiziramo (da jih ni več mogoče povezati z vami) za raziskovalne in statistične namene; v tem primeru lahko te informacije uporabljamo brez časovne omejitve, ne da bi vam posredovali nadaljnje obvestilo.

9. VAŠE ZAKONSKE PRAVICE

9.1 V določenih okoliščinah imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki pravice na podlagi zakonov o varstvu podatkov.

• Zahteva za dostop do vaših osebnih podatkov.

• Zahteva za popravek vaših osebnih podatkov.

• Zahteva za izbris vaših osebnih podatkov.

• Nasprotovanje obdelavi vaših osebnih podatkov.

• Zahteva za omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

• Zahteva za prenos vaših osebnih podatkov.

• Pravica do preklica privolitve.

9.2 Če želite uveljaviti katero od zgoraj navedenih pravic, se obrnite na nas.

9.3 Plačilo običajno ni potrebno

Za dostop do vaših osebnih podatkov (ali uveljavljanje katere koli druge pravice) vam ne bo potrebno plačati. Vendar pa vam lahko zaračunamo razumen znesek, če je vaš zahtevek nedvomno neutemeljen, ponavljajoč ali pretiran. V navedenih okoliščinah lahko vašo zahtevo tudi zavrnemo.

9.4 Kaj morda potrebujemo od vas?

Od vas moramo morda zahtevati določene informacije, da lahko potrdimo vašo identiteto in zagotovimo vašo pravico dostopa do vaših osebnih podatkov (ali do uveljavljanja katere koli druge pravice). To je varnostni ukrep, s katerim poskrbimo, da se osebni podatki ne razkrijejo nobeni osebi, ki nima pravice do njihovega prejema. Na vas se lahko obrnemo tudi s prošnjo za posredovanje dodatnih informacij v zvezi z vašo zahtevo, da pospešimo naš odgovor.

9.5 Rok za odgovor

Na vse zakonite zahteve se prizadevamo odgovoriti v roku enega meseca. Če je vaša zahteva posebej zapletena ali ste posredovali več zahtev, za odgovor morda potrebujemo daljši čas. V tem primeru se bomo oglasili in poskrbeli, da ste na tekočem.

10. SLOVAR

10.1 Zakonita podlagaPrivolitev pomeni obdelavo vaših podatkov, če smo pridobili vašo prostovoljno, posebno, informirano in nedvoumno dovoljenje. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete; v tem primeru bomo prenehali z obdelavo vaših informacij za zadevni namen.

Zakoniti interes pomeni interes našega podjetja v okviru izvajanja in upravljanja našega poslovanja, ki nam omogoča, da vam zagotovimo najboljšo storitev/izdelek in najboljšo ter najvarnejšo izkušnjo. Pri tem pred obdelavo vaših osebnih podatkov za naše zakonite interese poskrbimo, da upoštevamo in uravnotežimo kakršne koli potencialne vplive na vas (pozitivne in negativne) ter vaše pravice. Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo za dejavnosti, kjer vpliv na vas prevlada nad našimi interesi (razen, če imamo vašo privolitev ali to od nas zahteva ali nam dopušča zakon). Dodatne informacije o tem, kako z vidika določenih dejavnosti presojamo naše legitimne interese v primerjavi s kakršnim koli potencialnim vplivom na vas, lahko pridobite tako, da se obrnete na nas.

Izvajanje pogodbe pomeni obdelavo vaših podatkov, ko je ta potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, ali za izvedbo korakov na vašo zahtevo pred sklenitvijo te pogodbe.

Izpolnitev pravne ali regulativne obveznosti pomeni obdelavo vaših osebnih podatkov, kjer je ta potrebna za izpolnitev pravne ali regulativne obveznosti, katere predmet smo.

10.2 Vaše zakonske pravice

Imate pravico, da:

zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov (kar je splošno znano kot »zahteva za dostop posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki«). To vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, in preverite, ali jih zakonito obdelujemo;

zahtevate popravek osebnih podatkov, ki jih imamo o vas. To vam omogoči, da popravimo nepopolne ali netočne podatke, ki jih imamo o vas, vendar moramo morda preveriti natančnost novih podatkov, ki nam jih posredujete.

zahtevate izbris vaših osebnih podatkov. To vam omogoči, da nas prosite za izbris ali odstranitev osebnih podatkov, če nimamo več utemeljenega razloga za njihovo nadaljnjo obdelavo. Imate tudi pravico, da nas za izbris ali odstranitev vaših osebnih podatkov prosite, če ste uspešno uveljavili svojo pravico do nasprotovanja obdelavi (glej spodaj) v primeru, da smo vaše informacije obdelovali nezakonito ali če moramo vaše osebne podatke izbrisati, da izpolnimo zahteve lokalne zakonodaje. Vendar pa upoštevajte, da vaše zahteve za izbris vedno morda ne bomo mogli izpolniti zaradi posebnih pravnih razlogov, o katerih vas bomo obvestili, če je ustrezno, v času posredovanja vaše zahteve;

nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov, če se sklicujemo na zakoniti interes (ali zakoniti interes tretje osebe) in ste v določeni situaciji, zaradi katere želite ugovarjati obdelavi na tej podlagi, ker menite, da ta vpliva na vaše temeljne pravice in svoboščine. Pravico do nasprotovanja imate tudi, če vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja ali vaše osebne podatke obdelujemo za namene statističnih raziskav, razen če je obdelava potrebna zaradi javnega interesa. V nekaterih primerih lahko dokažemo, da imamo za obdelavo vaših informacij nujne zakonite razloge, ki prevladajo nad vašimi pravicami in svoboščinami;

zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. To vam omogoča, da zahtevate, da vaše osebne podatke začasno prenehamo obdelovati v naslednjih scenarijih: (a) če želite, da ugotovimo točnost podatkov; (b) če je naša uporaba podatkov nezakonita, vendar ne želite, da jih izbrišemo; (c) če želite, da vaše podatke obdržimo, čeprav jih ne potrebujemo več, ker jih potrebujete za ugotovitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali (d) ste nasprotovali naši uporabi vaših podatkov, vendar moramo preveriti, ali imamo prevladujoče zakonite razloge za njihovo uporabo;

zahtevate prenos vaših osebnih podatkov vam ali tretji osebi. Vam ali tretji osebi, ki ste jo izbrali, bomo vaše osebne podatke zagotovili v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi obliki. Upoštevajte, da ta pravica velja le za avtomatizirane informacije, za uporabo katerih ste nam v začetku posredovali privolitev, ali če smo informacije uporabljali za izvajanje pogodbe z vami;

prekličete privolitev kadar koli, če se za obdelavo podatkov zanašamo na privolitev. Vendar, navedeno ne vpliva na zakonitost kakršne koli obdelave, ki se je izvajala pred preklicem vaše privolitve. Če privolitev prekličete, vam morda ne bomo mogli zagotavljati določenih izdelkov ali storitev. O tem vas bomo obvestili v času umika vaše privolitve.