Survey privacy notice - Latvian

IEVADS

Esiet sveicināti Yonder Consulting Limited aptaujas paziņojumā par privātumu. Yonder Data Solutions ir Yonder Consulting Limited tirdzniecības nosaukums.

Yonder ciena Jūsu privātumu un ir apņēmies aizsargāt Jūsu personas datus. Šajā paziņojumā par privātumu mēs Jūs informēsim par to, kā mēs rūpējamies par Jūsu personas datiem, kad piedalāties mūsu aptaujās, un pastāstīsim par Jūsu privātuma tiesībām un to, kā tiesību akti Jūs aizsargā.

Šis paziņojums par privātumu neattiecas uz mūsu personas datu vākšanu un apstrādi saistībā ar šo vietni. Ja vēlaties uzzināt, kā Yonder vāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad apmeklējat šo vietni, lūdzu, skatiet mūsu vietnes paziņojumu par privātumu. Turklāt, ja sniedzat mums datus tiešsaistē kā .Y Live paneļa dalībnieks, tiks piemērots .Y Live paziņojums par privātumu, nevis šis paziņojums par privātumu.

Yonder savu klientu vārdā veic tirgus izpētes aptaujas. Šis paziņojums par privātumu attiecas tikai uz aptaujām, kurās Yonder ir datu pārzinis saistībā ar aptauju.

·Ja Yonder vienpusīgi izlems, kas piedalās aptaujā un kādi jautājumi tiek uzdoti, Yonder būs vienīgais aptaujas datu pārzinis un šis paziņojums par privātumu tiks piemērots kopā ar citiem paziņojumiem, kas norādīti aptaujas sākumā.

·Ja Yonder un tā klients(-i) ir kopīgi atbildīgi par izlemšanu par to, kas piedalās aptaujā un kādi jautājumi tiek uzdoti, mēs būsim līdzpārzinis kopā ar vienu vai vairākiem mūsu klientiem, un šis paziņojums par privātumu tiks piemērots kopā ar visiem citiem paziņojumiem, kas norādīti aptaujas sākumā un kas var ietvert mūsu klienta paziņojumu par privātumu.

·Ja mūsu klients saglabā vispārēju kontroli pār to, kurš piedalās aptaujā un kādi jautājumi tiek uzdoti, un mēs rīkojamies tikai pēc mūsu klienta norādījumiem, tad Yonder būs aptaujas datu apstrādātājs, nevis datu pārzinis, un šis paziņojums par privātumu netiks piemērots, tiks piemēroti tikai aptaujas sākumā norādītie paziņojumi.

Aptaujas sākumā mēs norādīsim, vai Yonder saistībā ar aptauju darbojas kā vienīgais pārzinis, līdzpārzinis vai datu apstrādātājs. Ja mēs neesam datu pārzinis vai neesam vienīgais datu pārzinis, mēs arī norādīsim, kas ir datu pārzinis.

Šis paziņojums par privātumu ir sniegts vairāku slāņu formātā, lai Jūs varētu noklikšķināt uz tālāk norādītajām konkrētajām jomām. Lūdzu, izmantojiet arī glosāriju, lai saprastu dažu šajā paziņojumā par privātumu lietoto terminu nozīmi.

1. SVARĪGA INFORMĀCIJA UN KAS MĒS ESAM

2. DATI, KURUS IEVĀCAM PAR JUMS
3. KĀ TIEK IEVĀKTI JŪSU PERSONAS DATI
4. KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS
5. JŪSU PERSONAS DATU IZPAUŠANA
6. STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA
7. DATU DROŠĪBA
8. DATU SAGLABĀŠANA
9. JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS
10. GLOSĀRIJS

1. SVARĪGA INFORMĀCIJA UN KAS MĒS ESAM

1.1 Šī paziņojuma par privātumu mērķis

Šī paziņojuma par privātumu mērķis ir sniegt informāciju par to, kā Yonder vāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs piedalāties mūsu aptaujās.

Ir svarīgi, lai Jūs izlasītu šo paziņojumu par privātumu kopā ar jebkuru citu paziņojumu par privātumu vai godīgas apstrādes paziņojumu, ko mēs varam sniegt konkrētos gadījumos, kad apkopojam vai apstrādājam Jūsu personas datus, lai jūs pilnībā zinātu, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu datus. Šis paziņojums par privātumu papildina citus paziņojumus un nav paredzēts, lai tos aizvietotu.

1.2 Pārzinis

Yonder Consulting Limited ir pārzinis un atbildīgs par Jūsu personas datiem (šajā paziņojumā par privātumu kopā norādīts kā “Yonder”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”).

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DAS), kas ir atbildīgs par jautājumu pārraudzību saistībā ar šo paziņojumu par privātumu. Ja Jums radušies jautājumi par šo paziņojumu par privātumu, tostarp jebkādi pieprasījumi izmantot savas likumīgās tiesības, lūdzu, sazinieties ar DAS, izmantojot tālāk norādīto informāciju.

1.3 Kontaktinformācija

Uzņēmuma nosaukums: Yonder Consulting Limited

DAS vārds vai amats: Mike Wooderson

E-pasta adrese: dataprotection@yonderconsulting.com

Pasta adrese: Northburgh House, 10 Northburgh Street, London, EC1V 0AT (Apvienotā Karaliste)

Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Informācijas komisāra birojam (ICO), Apvienotās Karalistes Datu aizsardzības uzraudzības iestādei (www.ico.org.uk). Tomēr mēs būtu pateicīgi par iespēju atrisināt Jūsu bažas pirms vēršanās ICO, tāpēc lūdzam vispirms sazināties ar mums.

1.4 Izmaiņas paziņojumā par privātumu un Jūsu pienākums mūs informēt par izmaiņām

Šī versija pēdējo reizi tika atjaunināta 2018. gada maijā, un to var iegūt, sazinoties ar mums.

Ir svarīgi, lai mūsu rīcībā esošie personas dati par Jums būtu precīzi un aktuāli. Lūdzu, informējiet mūs, ja attiecību laikā ar mums Jūsu personas dati mainās.

1.5 Trešo pušu saites

Šajā vietnē var būt ietvertas saites uz trešo pušu vietnēm, spraudņiem un lietojumprogrammām. Noklikšķinot uz šīm saitēm vai iespējojot šos savienojumus, trešās puses var vākt vai koplietot datus par Jums. Mēs nekontrolējam šīs trešo pušu vietnes un neesam atbildīgi par to paziņojumiem par privātumu. Pametot mūsu vietni, iesakām izlasīt katras apmeklētās vietnes paziņojumu par privātumu.

2. DATI, KURUS IEVĀCAM PAR JUMS

2.1 Personas dati jeb personiskā informācija ir jebkura informācija par personu, pēc kuras šo personu var identificēt. Tie neietver datus, kuros identitāte ir noņemta (anonīmus datus).

2.2 Mēs varam vākt, izmantot, uzglabāt un pārsūtīt dažāda veida personas datus par Jums, kurus esam apkopojuši tālāk:

Identitātes dati ietver vārdu, pirmslaulības uzvārdu, uzvārdu, lietotājvārdu vai līdzīgu identifikatoru, civilstāvokli, uzrunu, dzimšanas datumu un dzimumu.

Kontaktinformācija ietver adresi, e-pasta adresi un tālruņa numurus.

Finanšu dati ietver bankas kontu un informāciju par maksājuma karti.

Darījumu dati ietver informāciju par Jums veiktajiem maksājumiem.

Aptaujas dati ietver atbildes, ko sniedzat jebkurās aptaujās, kurās mēs Jūs aicinām piedalīties.

Saziņas dati ietver Jūsu saraksti ar mums un visas atsauksmes par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

2.3 Mēs arī jebkādiem nolūkiem apkopojam, izmantojam un kopīgojam apkopotos datus, piemēram, statistikas vai demogrāfiskos datus. Apkopotos datus var iegūt no Jūsu personas datiem, taču tiesību aktos tie netiek uzskatīti par personas datiem, jo šie dati tieši vai netieši neatklāj Jūsu identitāti. Piemēram, mēs varam apkopot Jūsu aptaujas datus, lai veiktu tirgus izpēti un statistikas izpēti. Tomēr, ja mēs apvienojam vai savienojam apkopotos datus ar Jūsu personas datiem, lai tie varētu Jūs tieši vai netieši identificēt, mēs apstrādājam apvienotos datus kā personas datus, kas tiks izmantoti saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu.

2.4 Mēs par Jums apkoposim tikai īpašu kategoriju personas datus (ietverot informāciju par Jūsu rasi vai etnisko piederību, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo dzīvi, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, informāciju par Jūsu veselību un ģenētiskos un biometriskos datus) vai informāciju par sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu un tikai tad, ja tā saistīta ar aptauju, kā daļa no aptaujas datiem.

2.5 Ja nevēlaties sniegt personas datus pēc pieprasījuma, Jūs, iespējams, nevarēsiet piedalīties aptaujā un saņemt prēmijas vai citus labumus par piedalīšanos aptaujās.

3. KĀ TIEK IEVĀKTI JŪSU PERSONAS DATI

3.1 Mēs izmantojam dažādas metodes, lai vāktu datus no un par Jums, tostarp izmantojot:

tiešu mijiedarbību. Jūs varat mums sniegt savus identitātes, kontaktinformācijas, finanšu un aptaujas datus, aizpildot veidlapas vai sazinoties ar mums pa pastu, tālruni, e-pastu vai kā citādi. Tas ietver personas datus, ko sniedzat, kad piedalāties mūsu aptaujās vai sniedzat mums atsauksmes.

Automatizētas tehnoloģijas vai mijiedarbību. Kad mijiedarbojaties ar mūsu vietni, mēs varam automātiski apkopot tehniskos datus un lietošanas datus par Jūsu aprīkojumu, pārlūkošanas darbībām un modeļiem. Mēs apkopojam šos personas datus, izmantojot sīkfailus, servera žurnālus un citas līdzīgas tehnoloģijas. Mēs varam arī saņemt tehniskos datus par Jums, ja apmeklējat citas vietnes, kurās tiek izmantotas mūsu sīkdatnes. Varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā atteiktu visus vai dažus pārlūkprogrammas sīkfailus vai brīdinātu, kad vietnes iestata sīkfailus vai tiem piekļūst. Ja atspējojat vai noraidāt sīkfailus, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas šīs vietnes daļas var kļūt nepieejamas vai nedarboties pareizi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku.

Trešo pušu un publiski pieejamie avoti. Mēs varam saņemt personas datus par Jums no dažādām trešajām pusēm un publiskiem avotiem, kā norādīts tālāk:

– Identitātes datus un kontaktinformāciju no datu brokeriem vai apkopotājiem, kas atrodas ES.

– Identitātes datus un kontaktinformāciju no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, Uzņēmumu reģistra un Vēlētāju reģistra, kas atrodas ES.

4. KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

4.1 Tālāk tabulas formātā esam aprakstījuši visus veidus, kā mēs plānojam izmantot Jūsu personas datus, un to, uz kādu juridisko pamatu mēs saistībā ar to atsaucamies. Mēs, kur tas ir nepieciešams, arī esam noskaidrojuši, kādas ir mūsu likumīgās intereses.

4.2 Ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus vairāk nekā viena likumīga iemesla dēļ atkarībā no konkrētā mērķa, kādam mēs izmantojam Jūsu datus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija par konkrēto juridisko pamatojumu, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu Jūsu personas datus, ja tālāk esošajā tabulā ir norādīts vairāk nekā viens pamatojums.

4.3 Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par juridiskā pamatojuma veidiem, uz kuriem mēs paļaujamies, apstrādājot Jūsu personas datus.

4.4 Mērķa maiņa

Mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai tiem nolūkiem, kādiem mēs tos ievācām, ja vien mēs pamatoti neuzskatīsim, ka mums tie ir jāizmanto cita iemesla dēļ un šis iemesls ir saderīgs ar sākotnējo mērķi. Ja vēlaties saņemt paskaidrojumu par to, kā apstrāde jaunajam mērķim ir saderīga ar sākotnējo mērķi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja mums vajadzēs izmantot Jūsu personas datus nesaistītam mērķim, mēs Jūs informēsim un izskaidrosim juridisko pamatu, kas ļauj mums to darīt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus bez Jūsu ziņas vai piekrišanas saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, ja to pieprasa vai atļauj tiesību akti.

5. JŪSU PERSONAS DATU IZPAUŠANA

5.1 Mums, iespējams, vajadzēs kopīgot Jūsu personas datus ar tālāk norādītajām pusēm tādiem mērķiem, kas norādīti 4. punkta tabulā.

• Mēs varam arī izpaust informāciju Yonder Consulting Limited Group, kas atrodas Apvienotajā Karalistē un darbojas kā kopīgi pārziņi, ja aptauja tiek veikta Yonder Consulting Limited grupas uzņēmuma vārdā, kas nav Yonder Data Solutions.

• Pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas kā apstrādātāji, atrodas Apvienotajā Karalistē un sniedz IT un sistēmu administrēšanas pakalpojumus.

• Profesionāliem konsultantiem, kas darbojas kā apstrādātāji vai pārziņi, tostarp juristiem, baņķieriem, auditoriem un apdrošinātājiem, kas atrodas Apvienotajā Karalistē un sniedz konsultācijas, banku, juridiskos, apdrošināšanas un grāmatvedības pakalpojumus.

• Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas pārvaldei (HM Revenue & Customs), regulatoriem un citām iestādēm, kas darbojas kā apstrādātājas vai pārzines, atrodas Apvienotajā Karalistē un kurām noteiktos apstākļos ir jāziņo par apstrādes darbībām.

• Ģeodemogrāfijas uzņēmumiem, piemēram, Experian, kas darbojas kā apstrādātājs Apvienotajā Karalistē un mums sniedz papildu analīzi un ieskatus mūsu aptaujām.

• Trešajām pusēm, kurām mēs varam izvēlēties pārdot, nodot vai apvienot savas uzņēmējdarbības daļas vai mūsu aktīvus. Vai arī mēs varam mēģināt iegādāties citus uzņēmumus vai apvienoties ar tiem. Ja mūsu uzņēmumā notiek izmaiņas, jaunie īpašnieki var izmantot Jūsu personas datus tādā pašā veidā, kā norādīts šajā paziņojumā par privātumu.

5.2 Ja vien mēs neesam Jūs informējuši aptaujas sākumā vai saņēmuši Jūsu piekrišanu aptaujas ietvaros, mēs neizpaužam aptaujas datus, kas mūsu klientiem ir personas dati. Aptaujas dati tiek anonimizēti un kopīgoti ar mūsu klientiem un citām trešajām pusēm vispārīgā veidā, Jūs neidentificējot. Piemēram: “8 cilvēki no 10 Lielbritānijā ir apmierināti ar savu esošo darbu”.

5.3 Mēs pieprasām, lai visas trešās puses ievērotu Jūsu personas datu drošību un apstrādātu tos saskaņā ar tiesību aktiem. Mēs neļaujam mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem izmantot Jūsu personas datus saviem mērķiem un atļaujam tiem apstrādāt Jūsu personas datus tikai noteiktiem mērķiem un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

6. STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA

6.1 Ikreiz, kad pārsūtām Jūsu personas datus ārpus EEZ, mēs nodrošinām, ka tiem tiek nodrošināts līdzīgs aizsardzības līmenis, nodrošinot, ka tiek īstenots vismaz viens no tālāk norādītajiem aizsardzības pasākumiem.

• Mēs pārsūtīsim Jūsu personas datus tikai tām valstīm, kuras Eiropas Komisija ir uzskatījusi par tādām, kas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni. Plašākai informācijai skatiet Eiropas Komisiju: Personas datu aizsardzības atbilstība trešās valstīs.

• Ja mēs izmantojam noteiktus pakalpojumu sniedzējus, mēs varam izmantot īpašus Eiropas Komisijas apstiprinātus līgumus, kas personas datiem nodrošina tādu pašu aizsardzību kā Eiropā. Plašākai informācijai skatiet Eiropas Komisiju: Parauglīgumi personas datu pārsūtīšanai uz trešajām valstīm.

• Ja izmantojam pakalpojumu sniedzējus, kas atrodas ASV, mēs varam pārsūtīt tiem datus, ja tie ir daļa no privātuma vairoga (Privacy Shield), kas paredz, ka tiem ir jānodrošina līdzīga aizsardzība personas datiem, kas tiek kopīgoti starp Eiropu un ASV. Plašākai informācijai skatiet Eiropas Komisiju: ES un ASV privātuma vairogs (Privacy Shield).

6.2 Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties iegūt papildu informāciju par konkrēto mehānismu, ko mēs izmantojam, pārsūtot Jūsu personas datus no EEZ.

7. DATU DROŠĪBA

7.1 Mēs esam ieviesuši atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu nejaušu pazaudēšanu, izmantošanu vai piekļuvi tiem neatļautā veidā, izmainīšanu vai izpaušanu. Turklāt mēs ierobežojam piekļuvi Jūsu personas datiem tiem darbiniekiem, aģentiem, darbuzņēmējiem un citām trešajām personām, kurām tie jāzina uzņēmējdarbības vajadzībām. Viņi apstrādās jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, un uz tiem attiecas pienākums ievērot konfidencialitāti.

7.2 Mēs esam ieviesuši procedūras, lai risinātu jebkādas aizdomas par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, un informēsim Jūs un jebkuru piemērojamo regulatoru par pārkāpumu, ja mums tas ir juridiski noteikts.

8. DATU SAGLABĀŠANA

8.1 Cik ilgi izmantosiet manus personas datus?

Mēs saglabāsim Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kādiem mēs tos vācām, tostarp, lai izpildītu juridiskās, grāmatvedības vai ziņošanas prasības.

Lai noteiktu atbilstošu personas datu glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, veidu un sensitivitātes pakāpi, iespējamo kaitējuma risku no neatļautas Jūsu personas datu izmantošanas vai izpaušanas, nolūkus, kādos mēs apstrādājam Jūsu personas datus un to, vai mēs varam sasniegt šos mērķus, izmantojot citus līdzekļus un piemērojamās juridiskās prasības.

Saskaņā ar tiesību aktiem mums ir jāsaglabā pamatinformācija par mūsu paneļa dalībniekiem (tostarp kontaktinformācija, identitātes, finanšu un darījumu dati) sešus gadus pēc tam, kad viņi pārstāj būt biedri nodokļu nolūkos.

Dažos gadījumos varat lūgt mūs dzēst savus datus: plašāku informāciju par dzēšanas pieprasījumu skatiet tālāk.

Mēs varam anonimizēt Jūsu personas datus (tā, lai tos vairs nevarētu saistīt ar jums) izpētes vai statistikas nolūkos, un tādā gadījumā mēs varam izmantot šo informāciju bez papildu brīdinājuma.

9. JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS

9.1 Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības, saskaņā ar datu aizsardzības likumiem, attiecībā uz Jūsu personas datiem.

• Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem.

• Pieprasīt savu personas datu labošanu.

• Pieprasīt savu personas datu dzēšanu.

• Iebilst pret savu personas datu apstrādi.

• Pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu.

• Pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu.

• Tiesības atsaukt piekrišanu.

9.2 Ja vēlaties izmantot kādu no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums.

9.3 Parasti par to nav jāmaksā

Jums nebūs jāmaksā maksa, lai piekļūtu saviem personas datiem (vai izmantotu kādas citas tiesības). Tomēr mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots, atkārtojas vai ir pārmērīgs. Vai arī mēs varam atteikties izpildīt Jūsu pieprasījumu šādos apstākļos.

9.4 Kas mums no Jums var būt nepieciešams

Mums var būt nepieciešams no Jums pieprasīt konkrētu informāciju, lai palīdzētu mums apstiprināt Jūsu identitāti un nodrošināt Jūsu tiesības piekļūt Jūsu personas datiem (vai izmantot jebkuras citas Jūsu tiesības). Šis ir drošības pasākums, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek izpausti nevienai personai, kurai nav tiesību tos saņemt. Mēs varam arī sazināties ar Jums, lai lūgtu papildu informāciju saistībā ar Jūsu pieprasījumu, lai paātrinātu mūsu atbildes sniegšanu.

9.5 Atbildes laika ierobežojums

Mēs cenšamies atbildēt uz visiem likumīgajiem pieprasījumiem viena mēneša laikā. Reizēm tas var aizņemt vairāk nekā mēnesi, ja Jūsu pieprasījums ir īpaši sarežģīts vai esat iesniedzis vairākus pieprasījumus. Šādā gadījumā mēs Jums par to paziņosim un turpināsim informēt.

10. GLOSĀRIJS

10.1 Juridiskais pamatsPiekrišana nozīmē Jūsu datu apstrādi, ja esam saņēmuši Jūsu brīvi sniegtu, konkrētu, informētu un nepārprotamu atļauju. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, un mēs pārtrauksim Jūsu informācijas apstrādi šim nolūkam.

Likumīgās intereses nozīmē mūsu uzņēmuma interesi veikt un vadīt mūsu uzņēmējdarbību, lai mēs varētu sniegt Jums vislabāko pakalpojumu/produktu un vislabāko un drošāko pieredzi. Pirms apstrādājam Jūsu personas datus mūsu likumīgajām interesēm, mēs pārliecināmies, ka mēs ņemam vērā un līdzsvarojam jebkādu iespējamo ietekmi uz Jums (gan pozitīvo, gan negatīvo) un Jūsu tiesībām. Mēs neizmantojam Jūsu personas datus darbībām, kuru ietekme uz Jums ir svarīgāka par mūsu interesēm (ja vien mums nav Jūsu piekrišanas vai citādi to pieprasa vai pieļauj tiesību akti). Jūs varat iegūt papildu informāciju par to, kā mēs novērtējam savas likumīgās intereses attiecībā pret jebkādu iespējamo ietekmi uz Jums saistībā ar konkrētām darbībām, sazinoties ar mums.

Līguma izpilde nozīmē Jūsu datu apstrādi, ja tas ir nepieciešama līguma, kurā esat puse, izpildei vai darbību veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms šāda līguma noslēgšanas.

Ievērot juridisku vai reglamentējošu pienākumu nozīmē apstrādāt Jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridisku vai regulējošu pienākumu, kam esam pakļauti.

10.2 Jūsu likumīgās tiesības

Jums ir tiesības:

Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem (parasti zināms kā “datu subjekta piekļuves pieprasījums”). Tas ļauj Jums saņemt mūsu rīcībā esošo personas datu kopiju par Jums un pārbaudīt, vai mēs tos apstrādājam likumīgi.

Pieprasīt Jūsu mūsu rīcībā esošo personas datu labošanu. Tas ļauj Jums labot visus mūsu rīcībā esošos nepilnīgos vai neprecīzos datus par Jums, lai gan mums, iespējams, būs jāpārbauda jauno datu precizitāte, ko mums sniedzat.

Pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Tas ļauj mums lūgt dzēst vai noņemt personas datus, ja mums nav pamatota iemesla turpināt to apstrādi. Jums ir arī tiesības lūgt mūs dzēst vai noņemt Jūsu personas datus, ja esat veiksmīgi izmantojis savas tiesības iebilst pret apstrādi (skatīt tālāk), ja mēs, iespējams, esam apstrādājuši Jūsu informāciju nelikumīgi vai ja mums ir jādzēš Jūsu personas dati, lai ievērotu vietējos tiesību aktus. Tomēr ņemiet vērā, ka mēs ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu dzēšanas pieprasījumu konkrētu juridisku iemeslu dēļ, par kuriem Jūs informēsim, ja tādi būs, Jūsu pieprasījuma iesniegšanas laikā.

Iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja mēs paļaujamies uz leģitīmām interesēm (vai trešās puses interesēm), un Jūsu konkrētajā situācijā ir kaut kas tāds, kas liek Jums iebilst pret apstrādi šī iemesla dēļ, jo uzskatāt, ka tas ietekmē Jūsu pamattiesības un brīvības. Jums ir arī tiesības iebilst, ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos vai ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus statistikas izpētes nolūkos, ja vien apstrāde nav nepieciešama sabiedrības interesēs. Dažos gadījumos mēs varam pierādīt, ka mums ir pārliecinošs leģitīms pamats apstrādāt Jūsu informāciju, kas pārsniedz Jūsu tiesības un brīvības.

Pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu. Tas ļauj mums lūgt apturēt Jūsu personas datu apstrādi šādos gadījumos: (a) ja vēlaties, lai mēs noteiktu datu precizitāti; (b) ja mūsu datu izmantošana ir nelikumīga, bet jūs nevēlaties, lai mēs tos dzēstu; (c) kad nepieciešams, lai mēs glabātu datus, pat ja mums tie vairs nav nepieciešami, jo tie jums ir nepieciešami, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai (d) esat iebildis pret to, ka mēs izmantojam Jūsu datus, bet mums ir jāpārbauda, vai mums ir īpaši leģitīmi iemesli to izmantošanai.

Pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu Jums vai trešajai pusei. Mēs nodrošināsim Jums vai Jūsu izvēlētajai trešajai pusei Jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā, mašīnlasāmā formātā. Ņemiet vērā, ka šīs tiesības attiecas tikai uz automatizētu informāciju, kuras izmantošanai Jūs sākotnēji sniedzāt piekrišanu, vai ja mēs izmantojām informāciju, lai izpildītu līgumu ar Jums.

Atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, ja mēs paļaujamies uz piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus. Tomēr tas neietekmēs tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. Ja atsaucat savu piekrišanu, mēs, iespējams, nevarēsim Jums nodrošināt noteiktus produktus vai pakalpojumus. Šādā gadījumā mēs Jūs informēsim brīdī, kad atsaucat savu piekrišanu.